Acarosporals

Acarosporals Bu görüntünün açıklaması, aşağıda da yorumlanmıştır Acarospora smaragdula Sınıflandırma
Saltanat Mantarlar
Bölünme Ascomycota
Alt-kucaklama. Pezizomycotina
Sınıf Lecanoromycetes

Sipariş

Acarosporales
Reeb , Lutzoni ve Cl. Roux 2007

Aile

Acarosporaceae
Zahlbr. 1906

Acarosporales bir olan sipariş tek tip bir lichenised mantar sınıfta (likenler) Lecanoromycetes yalnızca aile Acarosporaceae (Acarosporacées). Tarikatın tüm temsilcileri likenize edildi.

Türlerin listesi

Myconet'e göre  :

Taksonomik referanslar

Referanslar

  1. (in) Grube, M. & Hawksworth, DL, 2007. Likenle ilgili sorun: moleküler çağda thallus formunun ve meyve vücut tipinin yeniden değerlendirilmesi ve yeniden yorumlanması. Mikolojik Araştırma, 111 (9), 1116-1132. DOI : Özet , Makale .
  2. (in) Lumbsch, HT & Huhndorf, SM, 2007. Outline of Ascomycota - 2007 Myconet, 13, 1-58 . Çevrimiçi oku

İlgili Makaleler