Akvan

Akvan bir edilir ( "kötü ruhu" anlamına gelir) Pers div büyük güçlerle ve büyük güçle. Dişleri ve boynuzları, kuyruğunu kısmen gizleyen geleneksel kısa etekleri ve pençeye benzer ayak tırnaklarına sahip olduğu belirtiliyor. Akvan İranlı büyük epik şiiri belirtilen Krallar Kitabı ait Firdevsi'nin . Akvan'ın benzersiz bir özelliği, kendisinden istenenin her zaman tersini yapması, bilinmesi halinde aleyhine kullanılabilecek bir özelliktir.