Amazonas

Adı Amazonas alınan, Yunan mitolojisinde , verildi Amazon Nehri ilk tarafından İspanyol kaşifler Kızılderili savaşçıları ile çatışma sonrası . Başka bir versiyon, bu adın "suların sesleri" anlamına gelen Kızılderili kelimesi amassunu'dan gelmesidir . Şu anda Portekizce ve İspanyolca'da kullanılan bu ismin gerçek etimolojisini belirtmek için (kaynaklara göre) bir anlaşma yok , çünkü yaratılışından (basit bir ima ile ) duyular arasında karışıklık olabilir . İspanyol kaşifler, yerli halk tarafından nehre verilen bu adı duymuşlardır.

Amazon nehrinin geçtiği ülkelerde, birkaç ulusal idari alt bölüm aynı adı taşır ve ayrıca Fransızca'da Amazonia olarak da anılır ; ancak bu terim normalde Amazon nehri havzası tarafından oluşturulan , İspanyolca'da Amazonia veya Portekizce'de Amazônia olarak adlandırılan , büyük ölçüde bu ulusal alt bölümleri kapsayan bir bölge olan daha büyük bir doğal bölgeyi belirtmelidir ; nehir belirgin bir şekilde Rio Amazonas veya Portekizce ve İspanyolca'da Amazonas olarak adlandırılır .

Brezilya

Kolombiya

ispanya

Peru

Venezuela

Diğer