Ilimaussaq müdahaleci kompleks

Ilimaussaq müdahaleci karmaşık olan büyük bir alkalin tabakalı izinsiz güneybatı kıyısında yer Grönland . Bu kalmadır Mesoproterozoyik , yaklaşık 1,16 milyar yaşında. Öyle Topotip ait agpaitic nefelinli siyenit ve sıradışı kaya türleri çeşitli içerir.

Kompleksin çok çeşitli nadir mineralleri barındırdığı ve aenigmatit , arfvedsonit , sodalit , ökalit ve tugtupit dahil olmak üzere otuz mineralin topotipi olduğu bilinmektedir .

Kompleks 8 km'ye 17 km uzanır ve 1700 m kalınlığındadır. Kompleks , bir uranyum yatağı ve büyük bir nadir toprak , zirkonyum , niyobyum ve berilyum rezervi olan Kvanefjeld'i içerir .

Referanslar

  1. (en) H. Sørensen , Ilímaussaq alkali kompleksinin jeolojisine kısa bir giriş, Güney Grönland ve keşif tarihi , cilt.  190, gün.  "GREENLAND ARAŞTIRMA BÜLTENİNİN JEOLOJİSİ",2001( çevrimiçi oku [ arşiviAğustos 10, 2017] )
  2. (tr) Mindat yerelliği.