Web Hizmetleri için Cihaz Profili

Web Hizmeti için Aygıt Profili (DPWS), UPnP belirtiminin 2. revizyonuna verilen addır .

Dış bağlantılar