Dram (tiyatro)

Bu makale tiyatro ile ilgili bir taslaktır .

İlgili projelerin tavsiyelerine göre bilginizi geliştirerek ( nasıl ? ) paylaşabilirsiniz .

Dram ( Latince dram alınan, antik Yunan δρᾶμα / Dram , anlamına gelen "payı (tiyatro), çalma") etimolojik herhangi sahne eylemi anlamına gelir. Bu nedenle, geniş anlamda, herhangi bir dramatik çalışmayı belirtebilir. Daha dar anlamda, o kadar, oyunların türlü bir dizi atayabilir dini dram , tarihsel dram, burjuva dramı , romantik dram , sembolist dram ... dram iki büyük dramatik türler geleneksel, daha sonra ayırt edilir trajedi ve komedi .

Bu türün yaratıcısı, 1757'de burjuva draması Le Fils naturel ile bu teatral türün ilk oyununu yaratan Diderot'tur .

Diğer drama türleri:

Ayrıntılar: Edebi bağlamda “dramatik” sıfatı tüm tiyatro türlerini ilgilendirir . Bir oyun yazarı , bir oyun yazarı ya da tiyatro uzmanı. Dram Oyun yazarlığı için geçerli kurallar ve mekanizmalar kümesidir.

Notlar ve referanslar