Generalstabsarzt

Generalstabsarzt ,orduların tıbbi hizmetlerindekullanılan Alman ve Avusturyaordularınınbir rütbesidir.

Tarihi

Şu anki Alman Ordusu olan Bundeswehr'deki Generalstabsarzt rütbesinin eşdeğeri, Fransızca'daki genel generalin karşılığı olan Generalmajor rütbesidir .

1946 öncesinde de Deutsches Heer , Reichswehr'le sonra Wehrmacht , o rütbesine nedenle eşdeğer olduğunu Generalleutnant anda eşdeğer, bölünme generalin Fransızca.

Bu rütbe, Donanma ve Alman Hava Kuvvetleri'nde aynı değere sahiptir .

In Prusya ve Bavyera , Generalstabsarzt ordularının tıbbi hizmetler başkanı başlığı oldu.

Kaynaklar