HE

 2 karakterlik kısaltmalar
  3 karakterlik kısaltmalar
  4 karakterlik kısaltmalar
  5 karakterlik kısaltmalar
  6 karakterlik kısaltmalar
  7 karakterlik kısaltmalar
  8 karakter kısaltması

BT bir koddur ve şu anlama gelebilir:

Ayrıca şunlar da olabilir:

Ayrıca görün