Kilometre kare

Kilometrekare ( sembol km 2 ) bir olan ölçü birimi arasında bölgede .

Tanım

Kilometrekare, Uluslararası Birimler Sistemindeki alan biriminin ondalık katıdır ; metrekare , kendisi türetilmiş bir birimdir .

Önek kilo (10 3 ) atıfta kilometre (1000 metre). Bir kilometrekareye bir alan, örneğin bu yüzden 1000 metreye 1000 metre ile çarpılır 1000 metre bir milyon metrekaredir meydanda değil 1000 metrekare.

Örnek: Bir kare bir yan bölgesi ile olan alan bir kilometre (Şekil tersi) arasında.

Dönüşümler

1  km 2 şuna eşittir:

Karşılıklı olarak:

Büyüklük

Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan , 0,44 km 2 (veya 44 ha) uzunluğundadır  . En küçük ikinci ülke olan Monako , 2.02  km 2'dir .

Notlar ve referanslar

  1. "  Temel birimlerden ifade edilen türetilmiş birimler  " , Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu ( 17 Aralık 2009'da erişildi )

Ekler

İlgili Makaleler