Ticari Şirketler Yasası

Ticari Şirketler Yasası (LSAQ), ticari şirketlerin işleyişini düzenleyen bir Quebec yasasıdır . Eşdeğer federal yasa Kanada Ticari Şirketler Yasası'dır (CBCA).

Bu, Quebec ticaret hukukunda önemli bir yasadır çünkü birçok Quebec ticari şirketi bunu kendi anayasası olarak seçer ve iç kurallarını bu yasanın hükümlerine göre düzenler. CBCA gibi, LSAQ da şirketin hissedarları, memurları ve yöneticileri arasındaki ilişkileri esnek bir şekilde sözleşmeye dayalı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Hükümlerin çoğu tamamlayıcı niteliktedir; yalnızca korunması gereken bir parçayı koruyan hükümler zorunludur. Ayrıca, oybirliğiyle alınan bir hissedarlar sözleşmesinin kabulü gibi belirli eylemlerin yasallığını açıklığa kavuşturan izin veren hükümler de vardır .

LSAQ bir Quebec yasası olmasına rağmen, bu yasa kapsamında kurulmuş bir şirket, 'Bonanza Creek durağına göre faaliyet gösterdiği başka bir eyalette kayıt yaptırması şartıyla, Quebec dışında faaliyet gösterebilir.

Kaynakça

Notlar ve referanslar

  1. RLRQ, c. S-31.1
  2. Bonanza Creek Gold Mining Co. v. Kral, 1916 CanLII 423 (İngiltere JCPC)

Dış bağlantı