Mayıs 2008

Mayıs 2008
Gün sayısı 31
İlk gün Perşembe 1 st  Mayıs 2008 tarihinden bu
4 inci  günü haftasında 18
Son gun Cumartesi 31 Mayıs 2008 tarihinden bu
6 inci  günü haftasında 22
Takvim
20082000'li yıllarınXXI inci  yüzyıl
Önceki ve sonraki ay
önceki ve sonraki olabilir
Coğrafi bölgelere göre kronolojiler
Fransa
Tematik kronolojiler
spor ölüm

1 st Mayıs

12 Mayıs

15 Mayıs

16 Mayıs

17 Mayıs

20 Mayıs

21 Mayıs

24 Mayıs

25 Mayıs

28 Mayıs

Ölüm

planlı

Notlar ve referanslar

  1. Karmapa 2008'de ABD'yi ziyaret edecek
  2. 2008 yılında Karmapa ziyareti
  3. Dalai Lama'nın öğretilerinin tarihleri
  4. Tibet web sitesi için Uluslararası Kampanya