Sa-Re Adı

Sa-re ismi "oğlu demektir, RE  ", bir parçasını oluşturan beş isimlerinden biri firavunların başlığı dan Kefren .

Bu oluşur hiyeroglif ördek (bir sa evlat) ve güneş tanrısı ( Ra bir de yazılı doğum adından), cartouche ve böylece carnally evrenin kozmik güce Firavun bağlar.

Aynı zamanda nomen veya "doğum adı" olarak da adlandırılır .

Kral Khafre'den şu beş isim kullanılmıştır  :

Bazı firavunların "Sa-Re İsimleri"

Firavun Kartuş Harf çevirisi (Unicode) , transkripsiyon ve çeviri
Adjib
kartuşun başlangıcı
U6
D21
N41 S3
Mrjbjȝp (w) Meribiap (veya)
Ahmose ben st
kartuşun başlangıcı
N12 Hanım s
Akhenaten
kartuşun başlangıcı
M17 X1
N35
N5
G25 Aa1
N35
ȝḫ n Jtn Akhénaton
"Aten Parçası (veya belirleyicinin yokluğunda: Aten'de Faydalı)"
Alara
kartuşun başlangıcı
M17 A2 E23
E23
Amenemhat ben st
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
G17 F4
X1Z1
Jmn-m-ḥȝ.t Amenemhat
"Amon önde"
Amenemhat II
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
G17 F4
X1Z1
Jmn-m-ḥȝ.t Amenemhat
"Amon önde"
Amenemhat III
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
G17 F4
X1Z1
Jmn-m-ḥȝ.t Amenemhat
"Amon önde"
Amenemhat IV
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
G17 F4
X1Z1
Jmn-m-ḥȝ.t Amenemhat
"Amon önde"
Amenemhat VI
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
M17 M17 W25 N35
X1
I9
M17 Y5
N35
G17 F4
X1Z1
Jmnj Jn- (j) t = f Jmn-m-ht Ameni Antef Amenemhat
Amenemnesout
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
m M23
Amenemope
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
G17 Aa15
O45
Ameni Kemaou
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
M17 M17 T14 G43
Amenhotep
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
Htp
tp
Amenhotep I st
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
Htp
tp
Amenhotep ii
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
R4
tp
R8 HqA Iwn
Amenhotep III
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
R4 S38 R19
Amenhotep IV
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
R4
X1S3
R8 S38 O28
Antef Ben st
kartuşun başlangıcı
W25
N35
X1
I9
Antef II
kartuşun başlangıcı
W25
N35
X1
I9
O29
D36
G1
Antef III
kartuşun başlangıcı
W25
N35
X1
I9
Antef V
kartuşun başlangıcı
W25 M17 N35
X1
I9
Antef VI
kartuşun başlangıcı
W25 M17 N35
X1
I9
Antef VII
kartuşun başlangıcı
W25
N35
M17 X1
I9
Apophis I st
kartuşun başlangıcı
ben A2 p
p
ben
Apophis II
kartuşun başlangıcı
ben A2 p
p
ben
Aÿ
kartuşun başlangıcı
R8 ben t
F
ben A2 ben ben
Bakenranef
kartuşun başlangıcı
G29 k
değil
r & n & f
Chabaka
kartuşun başlangıcı
M8 E10 D28 M17 Y5
N35
N36
Shabataka
kartuşun başlangıcı
M8 E10 N18
D28
Djédefre
kartuşun başlangıcı
N5 Dd Dd f
Hatşepsut
kartuşun başlangıcı
F4
X1
A51 X1
Z2
Hotepsekhemoui
kartuşun başlangıcı
Tr G30
Horemheb
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
U6 G5 S3 Aa15
W3
Mr-Jmn Ḥr-nm-ḥb Horemheb Méryamon
"Horus kutluyor, Aimé d'Amon"
Yupout II
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
U7
W1 G38 E9 G43 S3
X1
Kachta
kartuşun başlangıcı
E1 N37
N18
Z4
Khafre
kartuşun başlangıcı
N5 N28
D36
I9
Khety ben st
kartuşun başlangıcı
F32
X1
M17 M17
Khety II
kartuşun başlangıcı
F32
X1
M17 M17
Khety III
kartuşun başlangıcı
F32
X1
M17 M17
Menkaouhor
kartuşun başlangıcı
D28 M17 G43
Merenptah
kartuşun başlangıcı
U7
N35
S3
t
H R4
tp
D2
Z1
U4 X1
D36
H6
Mentuhotep I st
kartuşun başlangıcı
tZ1
f
R8A Y5
değil
V13
w R4
tp
O29V s sti t
t
nb
t
Ab b w N25
O49
Bay M17 M17
Nectanebo II
kartuşun başlangıcı
C9 U6 D40 G5 W4 X1
O49
Neferefrê
kartuşun başlangıcı
M17 O34 M17
Néferirkare Kakai
kartuşun başlangıcı
kA kA ben
Necho ben st
kartuşun başlangıcı
N35
D28
G43
Nekao II
kartuşun başlangıcı
N35 E1 G43
Néphéritès I st
kartuşun başlangıcı
N35
G1
M17 M17 I9
O29
T12
Osorkon ben st
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
N36
V4 Aa18 D21
V31
N35
Osorkon II
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
N36
V4 Aa18 M17 D21
N29
N35
Osorkon III
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
U6 H8
Z1
Q1 V4 Aa18 M17 D21
V31
N35
Osorkon IV
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
U6 V4 Aa18 D21
V31
N35
Yaşlı Osorkon
kartuşun başlangıcı
V4 Aa18 D21
V31
N35
Ouadjekhâ
kartuşun başlangıcı
D37
D37
w F31 s
Ugaf
kartuşun başlangıcı
w g F18
f
Ounas
kartuşun başlangıcı
E34
N35
M17 S29
Userkaf
kartuşun başlangıcı
w wsr s r
D40
kA
f
Pepi ben st
kartuşun başlangıcı
p p ben ben
Pepi II
kartuşun başlangıcı
p p ben ben
Petubastis I st
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
değil
U7
G40 X8 W1 t
t
Piânkhy
kartuşun başlangıcı
p S34 M17 M17
Pimay
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
değil
N36
G40 W19 M17 M17
Psousennès
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
N36
G40 N14N28
N35
O49
Psusennes ben st
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
U7
G40 N14N28
N35
O49
Psousennès II
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
N36
G40 N14N28
N35
O49
Ptolemaios I st
kartuşun başlangıcı
S3
X1
V4 E23
Aa15
M17 M17 S29
Batlamyus II
kartuşun başlangıcı
S3
X1
V4 E23
Aa15
M17 M17 S29
Ptolemaios III
kartuşun başlangıcı
S3
X1
V4 E23
Aa15
M17 M17 S29 S34 D & t & N17 S3
X1
V28 U6
Ptolemy IV
kartuşun başlangıcı
S3
X1
V4 E23
Aa15
M17 M17 S29 S34 D & t & N17 Q1 X1
H8
U6
Ptolemy V
kartuşun başlangıcı
S3
X1
V4 E23
Aa15
M17 M17 S29 S34 D & t & N17 S3
X1
V28 U6
Ptolemy VI
kartuşun başlangıcı
S3
X1
V4 E23
Aa15
M17 M17 S29 S34 D & t & N17 S3
X1
V28 U6
Batlamyus VIII
kartuşun başlangıcı
S3
X1
V4 E23
Aa15
M17 M17 S29 S34 D & t & N17 S3
X1
V28 U6 M17 M17
Batlamyus IX
kartuşun başlangıcı
S3
X1
V4 E23
Aa15
M17 M17 S29 S34 D & t & N17 S3
X1
V28 N36
Ramses ben st
kartuşun başlangıcı
ra Hanım s sw w
Ramses II
kartuşun başlangıcı
C12C2
N36
F31 S29 M23
Ramses III
kartuşun başlangıcı
C2 F31 O34
O34
S38 O28
Ramses IV
kartuşun başlangıcı
C2C12
N36
S38 F31 H6 O34
O34
Ramses V
kartuşun başlangıcı
N5 C2 C12 N36
f
s F31 M23
Ramses VI
kartuşun başlangıcı
N5 C12 F31 O34
O34
R8 S38 O28
Ramses VII
kartuşun başlangıcı
X1
I9
M17 Y5
N35
R8 S38 O28
Ramses VIII
kartuşun başlangıcı
C7 C12 N36 F31 s M23
Ramses IX
kartuşun başlangıcı
C2C12
N36
F31 S29 M23 D28
D52
E1 G17 S40 X1
O49
Ramses X
kartuşun başlangıcı
C12 M23 F31 s
Ramses XI
kartuşun başlangıcı
C2 R19 C12 N36
rr
F31 S38 R8 O28 O34
O34
Roudamon
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
N36
ben mn
değil
T12
Sahourê
kartuşun başlangıcı
N5 D61 G43
Sesostris I st
kartuşun başlangıcı
F12 S29 D21
X1
O34
N35
Sesostris II
kartuşun başlangıcı
F12 S29 D21
X1
O34
N35
Sesostris III
kartuşun başlangıcı
F12 S29 D21
X1
O34
N35
Seti I st
kartuşun başlangıcı
p
t
H C7 ben ben U7
değil
Seti II
kartuşun başlangıcı
p
t
V28 C7 Bay
değil
ben ben
Sethnakht
kartuşun başlangıcı
N5 C12 C7 D43
N36
r & r
Shishak I st
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
N36
M8
M8
değil
q
Sheshonq II
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
Bay M8
M8
değil
q
Sheshonq III
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
M8
M8
değil
q
Sheshonq IV
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
N36
M8
M8
q
Sheshonq V
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
N36
M8
M8
q
Siamon
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
G38 Z1
Siptah
kartuşun başlangıcı
C2 F31 O34
O34
X1
Z1
p
t
V28
Smendes
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
U7 M3
O34
E1 R11 R11 X1
O49
Sobekemsaf ben st
kartuşun başlangıcı
m V16 Z1
f
Sobekhotep ben st
kartuşun başlangıcı
I4 R4
tp
Taharqa
kartuşun başlangıcı
N17
O4
E23
N29
Takelot ben st
kartuşun başlangıcı
U33 V31
r
N17
V13
Takelot II
kartuşun başlangıcı
ben mn
değil
N36
H8
Z1
Q1 V13
V31
D21
Z1
N17
U33
Tanoutamon
kartuşun başlangıcı
M17 mn
N35
N18
N35
V4 U33
Tȝnwtjmn Tanoutamon
Tefnakht
kartuşun başlangıcı
t AT f
değil
M3
Aa1t
Tefnakht
"Güç ona ait"
Teti
kartuşun başlangıcı
t
t
ben
Ttj Téti
"Téti"
Thutmose I st
kartuşun başlangıcı
G26 F31 O34
N28
W19 N5
Ḏḥwty ms (jw) ḫˁ mj rˁ Djéhoutymès Khâmirê
"Thoth'un Doğuşu, Re gibi şanlı görünen"
Thutmose II
kartuşun başlangıcı
G26 F31
O34
F35 N28
Z2
Ḏḥwty ms (jw) nfr ḫˁw Djéhoutymès Néferkhaou
"Thoth'un doğuşu , muhteşem görüntülerin mükemmelliği"
Thutmose III
kartuşun başlangıcı
G26 Hanım s F35 L1
Z2
Ḏḥwtj ms (jw) nfr ḫprw Djéhoutymès Neferkhéperou
"Thoth'un Doğuşu, Mükemmel Olmak İçin"
Thutmose IV
kartuşun başlangıcı
G26 Hanım s
ḏḥwtj ms (jw) Djehoutymès
" Thot'tan doğan kişi"
Tutankhamun
kartuşun başlangıcı
M17 Y5
N35
X1 G43 X1 S34 S38 O28 M26
Twt-ˁnḫ-Jmn ḥqȝ-Jwnw-rsj Toutânkhamon heqa Iounou Shemai
"Amun'un yaşayan görüntüsü, Güney Heliopolis'in Naibi (yani Thebes )"