Miktar (fonetik)

Gelen fonetik ve ses bilgisi , miktar bir nispi süresini gösterir ses olaylarının . Bu, segmentler üstü bir birimdir . İşaretlenmemiş derecede [C, V], bir uzamaya [Cː, Vː] veya bir yarı uzamaya [Cˑ, Vˑ] maruz kalan kontoidlere ve boşluklara karşı çıkıyoruz . Fonolojik olarak uzun ünsüzler ([Cː]) ikiz ünsüzlerle ([CC]) karıştırılmamalıdır.

Fransızca'da, miktar tek başına fonolojik karşıtlıklara izin vermez, ancak Fince'de iki derece ünlü ve ünsüz miktar (kısa ve uzun) ve Estonca üç vardır: kısa, uzun ve uzun (aslında kısa ve uzun derecelerin bir kombinasyonu).

Hece düzeyinde de miktar farklılıkları vardır .

Ayrıca görün