Alt şube

Gelen sistematiği , bir alt filum , alt bölümü veya alt filum bir olan ara taksonomik sıralaması ait geleneksel bilimsel sınıflandırma canlıların (bkz Klasik Sınıflandırması ). Bu derece, ana dal sıralamasından (bölüm veya filum) hemen daha düşüktür ve uygun olduğu durumlarda, alt dal sıralamasından hemen daha yüksektir .

Bu üç rütbe adı ( alt bölüm ve alt filum iki Latince isme karşılık gelir ) eşanlamlıdır, ancak birbirinin yerine geçemez , her disiplin yalnızca birini veya diğerini kullanır: alt dal botanikte kullanılırken, alt bölüm mikolojide kullanılır . Subfilum terimi , uzmanlık alanına bakılmaksızın eşanlamlı olarak da kullanılır.

Bu rütbe isimleri şunlarla karıştırılmamalıdır:

Sırayı belirten Latince sonlar

Örnekler:

Ayrıca görün