bn Kuteybebn Kuteybe hakkında toplayabildiğimiz bilgiler, mümkün olduğunca yararlı olması için dikkatlice kontrol edildi ve yapılandırıldı. Muhtemelen buraya bn Kuteybe hakkında daha fazla bilgi edinmek için geldiniz. İnternette, bn Kuteybe hakkında konuşan ve yine de bn Kuteybe hakkında bilmek istediklerinizi sunmayan sitelerin karmaşasında kaybolmak kolaydır. Aşağıdaki bn Kuteybe hakkında okuduklarınızı beğendiyseniz, yorumlarda bize bildireceğinizi umuyoruz. bn Kuteybe hakkında size sağladığımız bilgiler aradığınız şey değilse, bu siteyi her gün iyileştirebilmemiz için lütfen bize bildirin.

.

bn Kuteybe
biyografi
Doum
Ölüm
Ana dilde isim
Aktiviteler
Dier bilgiler
çin çalt
Alanlar
dinler
Usta
shak bn brâhîm bn Râhveyh ( in )

bn Kutaybe ( Arapça  : ya: Abu Muhammed 'Abd Allh ibn Muslim ibn Qutaybe al-Dnawar al-Kf al-Marwaz8, Arapça'nn en büyük ve en büyük bilginlerinden biridir. Sünni Hanbeli IX inci  yüzyl. Onun eserleri dini bilimler ve her ikisi de edep .

Doum ve oluum

bn Qoutayba dodu Basra (Hicri takvimin 213) 828 ylnda. Çocukluu ve ergenlii hakknda çok az bilgi mevcuttur. En fazla aralarndan bahsedebileceimiz ustalarnn listesini inceleyebiliriz:

 • shak b. brahim b. Rhawayh el-Hanzal (d C 851.), Sünni teologu ait örenci Hanbel ve protege Thirides arasnda Nichapur  ;
 • Ebû Hâtim Sehl b. Muhammad al-Siistn (ö. 864 civar), dilbilimci ve hadisçi
 • El-Abbas b. al-Fara al-Riy, filolog ve al-Siistn gibi al-Asma ve Abu Ubayda'nn öretilerini aktaran kii.

Kariyer

bn Kuteyba'nn kariyeri hakknda çok az ey biliniyor, ancak Encyclopédie de l' islam'daki Gérard Lecomte'u izleyerek , onun 846'da halife al-Mutawakkil ve onun ana saray mensuplar tarafndan yürütülen Sünni ortodoksluuna dönüten yararlandn varsayabiliriz. onun yazlar, eserinde yapt giri özellikle bu mümkün Edeb el-Katib , onu kazanlan tarafndan fark edilecek veziri Ebu el-Hasan'Ubayd Allah b. Yahya b. qn, bu yeni politikann ana mimarlarndan biridir.

bn Kuteybe, 851 civarnda Dnawar kadlna atanmasn bu ayn vezire borçludur. Bu görevi yaklak 870 ylna kadar sürdürdü. Daha sonra Basra'daki halife adaleti ( mezzâlîm ) içinde, bu ehrin 871'de Zenti tarafndan yamalanmasna kadar bir pozisyon igal etmi görünüyor. Bu son atamann baka bir yüksek Abbasi yetkilisi Sa'îd b. Malad, Nasturi Müslüman oldu.

Eitim

871'den sonra bn Kuteybe, kendisini Badat'n bir semtinde 889'daki ölümüne kadar eserlerini öretmeye adad.

müritler

Müritleri arasnda, babasnn eserlerinin Msr'a ve oradan da Müslüman Bat'ya iletilmesinde büyük rol oynad anlalan olu Ahmed'i anabiliriz: Ubeyd Allah b. Abdurrahman es-Sukkari (ö. 935), Ebu Muhammed Abdullah b. sa'far b. Durustawayh ve brahim b. Muhammed b. Eyyûb es-S'i (ö. 925)

Ana iler

Adab al-Ktib  : bazen siyasi ve kültürel inanç meslei olarak kabul edilen ünlü bir giriten önce gelen, yönetim sekreterlerinin kullanm için filoloji el kitab.

 • Araplar (Kitb al-Arab)  : Araplar, Persler ve Surasanllarn karlatrmal erdemleri üzerine kitap
 • çecekler (Kitb al-ariba)  : adab tarznda yazlm içecekler hakknda fetvalar
 • Motifs de la poesie (Ma'n al-i'r)  : onun zamannda kullanlan ana iirsel temalar listeleyen bir eser
 • Ünlüler (K. al-marif)  : Arap-Müslüman tarihinin ünlüleri hakknda biyografik notlar
 • iir ve airler (K. el-wa-l-i'r u'arâ ')  : antéislam ila airlerin biyografik uyarlar IX inci  yüzyl, iir teorik giri öncesinde.
 • Tefsîr arb al-Qur'n  : Kuran'n belirsiz pasajlar üzerine filolojik tefsir
 • Ta'wl mutalif al-hadt  : bn Kuteybe'nin siyasi ve dini fikirlerini açkça ortaya koyduu teolojik eserlerinin en önemlisi.
 • Bilgi Kaynaklar (K. 'Uyn al-a'br)  : edep tarznda geni bir fkra derlemesi ve tarihi, etik ve edebi nitelikteki bilgilerden oluan ansiklopedi . Bu eserde u sraya göre düzenlenmi 10 kitap vardr: güç, sava, asalet, karakter, retorik, zühd, dostluk, dualar, yemek, kadn.
 • mamet ve Siyaset (Al-imâme wa Al-Siyâsa): halifelerin siyasi ve dini rolü üzerine yorum.

bibliyografya

 • A. Guellati, The notion of adab at Ibn Qutayba: jenerik çalma ve karlatrmal perspektif (= Library of the School of Higher Studies, Dini Bilimler 169), Turnhout: Brepols, 2015, ( ISBN  978-2-503-56648- 1 )
 • Gérard Lecomte, Ibn Kutayba, Encyclopaedia of Islam CD-Rom Edition , 2004, Brill, Leyde (Tüm bilgiler bu kaynaktan alnmtr)
 • Robert Collison, Ansiklopediler: çalar boyunca tarihleri , New York, Hafner, 1964, s. 38.
 • Luisa Maria Arvide, Relatos de Ibn Qutayba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería, 2004.
 • Luisa Maria Arvide, "Kitab 'Uyun al-Akhbar of Ibn Qutayba (828-889)", Advances in Education Research, Vol.51, pp.650-653 (Proceedings ICASS 2014).

una da bakn:

Sa Orta Ça'n balarnda

D balantlar

Notlar ve referanslar

 1. https://www.universalis.fr/encyclopedie/ibn-qutayba/
 2. Editions Larousse , Abu Muhammad Abdallah ibn Muslim Ibn Qutayba - LAROUSSE  " , www.larousse.fr adresinde (eriim tarihi 24 Haziran 2021 )

bn Kuteybe hakkında topladığımız bilgileri yararlı bulduğunuzu umuyoruz. Cevabınız evet ise, lütfen bizi arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza tavsiye etmeyi unutmayın ve bize ihtiyacınız olduğunda her zaman bizimle iletişime geçebileceğinizi unutmayın. Tüm çabalarımıza rağmen, _title hakkında sunduğumuz şeyin tamamen doğru olmadığını veya bir şeyler eklememiz veya düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorsanız, bize bildirirseniz minnettar oluruz. bn Kuteybe ve diğer herhangi bir konu hakkında en iyi ve en kapsamlı bilgiyi sağlamak bu web sitesinin özüdür; ansiklopedi projesinin yaratıcılarına ilham veren aynı ruh tarafından yönlendiriliyoruz ve bu nedenle bu web sitesinde bn Kuteybe hakkında bulduklarınızın bilginizi genişletmenize yardımcı olduğunu umuyoruz.

Opiniones de nuestros usuarios

Rana Altin

bn Kuteybe girişi benim için çok faydalı oldu.

Dilara Gündoğdu

bn Kuteybe ile ilgili makale eksiksiz ve iyi açıklanmış. Virgül eklemem veya kaldırmam.

Nazik Kaçar

Değişken hakkında zaten her şeyi bildiğimi sanıyordum, ancak bu makalede iyi olduğunu düşündüğüm bazı ayrıntıların o kadar iyi olmadığını doğruladım. Bilgi için teşekkürler.