Kiisel TV

Free on tarafndan balatlan Kiisel TV hizmeti, Ücretsiz HD kutusuna (bir MPEG video kodlayc içeren) sahip herhangi bir Ücretsiz abonenin tam balant yoluyla görsel-iitsel içerik yaynlamasna izin verdi. Ayrca, V2 kutusu veya üstü olan herhangi bir abonenin içeriini görüntülemesine izin verdi.

Bu hizmeti ücretsiz geri çekti .

Tarihi

kullanm

Difüzör taraf

Videoyu üretin

Kiisel TV kullanclar tarafndan programlarn iyiletirmek için sklkla kullanlan bir teknik , olaslklar artrmak için bilgisayarlarn Freebox'a balamaktan oluur (video ve müzik okumak, metni üst üste koymak, bir web kameras kullanmak ). Bir abone tarafndan vesile ile oluturulan ücretsiz bir yazlm olan InteractiveTV, programlarn kalitesini artrmak için çeitli video kaynaklarnn kartrlmasn ve gelimi efektlerin yerletirilmesini sunar.

Videoyu izleyin

Yaync, "Ayarlar" a giderek bir kez deitirilebilen (genel olarak, bir HD kutusu alndnda, kiiselletirilmesine izin veren bir tanmlayc zaten atanmtr) benzersiz bir alfasaysal tanmlaycya sahiptir.

Yaynlamak için, portaldan "Yaynla" dümesine gitmeniz yeterlidir. Yaync daha sonra bir yaync olarak sorumluluklarnza ilikin bir uyarya eriir.

Yaync, "Devam" dümesine tklayarak bu uyary okuduunu onaylar. daha sonra video hedefi seçimine eriir (ayn anda iki seçenek mümkündür):

 • TV Perso'da Çevrimiçi
 • Freebox sabit diskinde

Aadaki sayfada yayncnn yayn modunu seçmesi gerekir:

 • Canl
 • Ertelenmi

Sondan bir önceki adm, video giriini seçmektir:

 • kompozit (RCA sar)
 • S-Video (genel olarak en iyi kalite).

Son adm, videonuzu adlandrmak, ona mini bir açklama vermek ve bölümler arasnda snflandrmak (animasyon, çeitli, kiisel filmler vb.) Olacaktr.

Görüntüleyen taraf

Portala erierek, görüntüleyen kii aadakiler arasnda seçim yapabilir:

 • Canl video: canl yaynlanan programlar.
 • Video kulübü: yaynclar tarafndan kaydedilen programlar.
 • En yi 15: TV Perso'dan en çok izlenen 15 videonun gruplandrlmas
 • Yeni: En son be program çevrimiçi hale getirildi (canl veya gecikmeli).

Bir program izlemeden önce, izleyici uzaktan kumandasndaki yeil dümeye basarak videonun bilgilerini görüntüleyebilir. Bu eylem aadakileri içeren yeni bir pencere görüntüler:

 • "Görüntüle" dümesi: seçili program görüntülemenize olanak salar
 • Bir "Favoriler" dümesi: videoyu favorilere yerletirir.
 • "Payla" dümesi: videoyu önceden oluturulmu bir grupla paylamanza olanak tanr.
 • Bir "Uyar" dümesi: TV Kiisi tüzüüne (korumal içeriin yaynlanmas vb.) Uymayan bir videonun içeriini uyarmanza olanak tanr.
 • Videoyu 1'den 5'e kadar bir yldz kriterine göre derecelendirmenize olanak tanyan bir "Puan" bölümü.

Teknik

Bir program yaynlamak için aadaki balantlar arasndan seçim yapabilirsiniz (yani ses için sadece RCA vardr):

 • 3 RCA girii (video için 1 sar, ses için 1 krmz ve bir beyaz)
 • 1 S-Video girii

Bu balant, çok sayda cihazn balanmasna izin verir:

 • Analog / dijital kamera
 • VCR / DVD oynatclar / ...
 • Microsoft Windows / Mac OS X bilgisayar (gerekli donanma sahip olmanz kouluyla).

Kodlama yaplr:

 • Freebox daha sonra ak dinamik bir hzda yaynlar, kullanc tarafndan ayarlanabilir (varsaylan olarak maksimum yüklemenin% 80'i, dolaysyla 400'den 800  kb / s'ye ), bu da TV'de canl yayn yapmay mümkün klar Perso. Bununla birlikte, kalite çok ortalama kalmaktadr. Ama optik Freebox ile bu memba ak ulaabilir 3.5  Mbit / s ya da daha (Ücretsiz Canl HD, 1080i çözünürlük, 13 adresinde tamam kodlama testleri vardr  Mbit / s de MPEG2 ) ve dolaysyla buna eit bir canl kalitesi sunar geleneksel TV kanallarnn.
 • Ya 3.5 Mbit / s'de ertelendi  , sabit disk daha sonra sunucular ve Freebox arasnda bir tampon görevi görür, gönderme, tanmlanan yükleme limiti dahilinde yaplr.

Hizmet ayn zamanda bir videoyu (örnein bir VCR'den) sabit diskte dijitalletirmeyi ve ardndan bunu düzenlemek, sktrmak vb. çin dorudan bir PC'ye aktarmay mümkün klar. Hedef yalnzca disk ise kodlama 3.5  Mbit / s'dir . Hedef ayn zamanda Kiisel TV ise, video yayn seçimine göre kodlanr: maks. 800  kbit / s . " canl  " yayn için  ve gecikmeli yayn için 3,5  Mbit / sn .

D balantlar

Opiniones de nuestros usuarios

Tarik Yiğit

Kiisel TV ile ilgili bu giriş tam olarak bulmak istediğim şeydi.

Latif Kaya

Babam ödevi Vikipedi'den hiçbir şey kullanmadan yapmam için bana meydan okudu, ona başka birçok siteyi arayarak yapabileceğimi söyledim. Şanslıyım ki bu web sitesini buldum ve Kiisel TV hakkındaki bu makale ödevimi tamamlamama yardımcı oldu. Neredeyse içine düştüm Wikipedia'ya gitmeye karar verdim, çünkü Kiisel TV hakkında hiçbir şey bulamadım, ama neyse ki burada buldum, çünkü daha sonra babam nerede olduğunu görmek için tarama geçmişini kontrol etti. Wikipedia'ya git? Şanslıyım ki bu web sitesini ve Kiisel TV ile ilgili makaleyi burada buldum. Bu yüzden sana beş yıldızımı veriyorum.

Bilal Dinç

Kiisel TV ile ilgili makale eksiksiz ve iyi açıklanmış. Virgül eklemem veya kaldırmam.