Egemen

Egemen kelimesi , kendisi de Latince superānus'tan ("yukarıda" anlamına gelir) türetilen Eski Fransız soveraininden  ödünç alınmıştır . Çok çeşitli insanlara atfedilebilecek bir başlıktır .

Bir hükümdarın rolleri, hükümdar veya devlet başkanından belediye başkanına veya hatta bir şövalyelik düzenine kadar değişir . Bu nedenle, "egemen" kelimesi bugün daha çok bir şeyin bağımsızlığı veya özerkliği için kullanılmaktadır .

İlgili Makaleler