Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz Bilgi kutusundaki görüntü. Christoph Bernhard Francke tarafından boyanmış Leibniz portresi .
Doğum 1 st Temmuz 1646
Leipzig ( Saksonya seçmenleri )
Ölüm 14 Kasım 1716
Hannover ( Brunswick-Lüneburg seçmenleri )
defin Neustädter Kirche ( in )
milliyet Almanca
Eğitim Alte Nikolaischule ( d ) (1653-1661)
Leipzig Üniversitesi (1661-1666)
Jena Friedrich-Schiller Üniversitesi (1663)
Altdorf Üniversitesi (1666-1667)
okul / gelenek rasyonalizm
Ana ilgi alanları Metafizik , ontoloji , teoloji , etik , psikoloji , epistemoloji , mantık , matematik , fizik , jeoloji , biyoloji , tarih , dilbilim , etimoloji , sinoloji , soybilim , hukuk , hukuk , siyaset , kütüphane bilimi , oyun teorisi , satranç
Olağanüstü fikirler Tek hücreli , yeterli nedenle ilkesi , ayırt kimliğinin ilkesi , süreklilik ilkesi , önceden belirlenmiş bir uyum , Bağdaşırcılığın , genel özelliği , teodise , mümkün olan tüm dünyanın en iyisini , sonsuz taşı , Leibniz gösterimde , ikili sistem
Birincil işler De arte combinatoria
Metafizik üzerine söylem
İnsan anlayışı üzerine yeni denemeler
Teodise Monadolojisi Üzerine Denemeler
Tarafından etkilenmiş Plato , Aristoteles , Seneca , Livy , Augustinus , Proclus'a , Scholastique , Raymond Lulle , Pic de la Mirandole , Grotius , Gassendi , Descartes , Arnauld , Thomasius , Pascal , Weigel , Huygens , Spinoza , Locke , Stensen , Malebranche , Bayle
Etkilenen Jacques Bernoulli , Jean Bernoulli , Wolff , Maupertuis , Rousseau , Diderot , Bonnet , Smith , Kant , Hegel , Frege , Husserl , Bergson , Couturat , Russell , Gödel , Deleuze , Serres
Ünlü için kütüphaneci içinde Hannover ve Wolfenbüttel
ilk cumhurbaşkanı Kraliyet Bilimler Akademisi Prusya
türetilmiş sıfatlar Leibnizci , Leibnizci
Baba Friedrich Leibnütz
anne Catharina Schmuck ( ö )
imza

Gottfried Leibniz ( / ɡ ɔ t . F ʁ I ː t v ɪ l . H ɛ l m l sahiptir ɪ b . N ɪ ts / ) doğmuş, Leipzig ile1 st Temmuz 1646ve ölen Hanover üzerinde14 Kasım 1716, Filozof , bilim adamı , matematikçi , mantıkçı , diplomat , avukat , kütüphaneci ve filolog Almancadır . Bir bilge ruhu , önemli bir şahsiyet Frühaufklärung döneminde , o bir ilkel yere sahip felsefe tarihi ve bilim tarihinin (özellikle matematik ) ve genellikle son "evrensel deha" olarak kabul edilir.

1646'da Leipzig'de Lutheran bir ailede doğdu  ; babası Friedrich Leibnütz , bir avukat ve profesörü olan ahlak felsefesinin de şehir üniversitesi . 1652'de ölümünden sonra Leibniz, annesi ve amcası tarafından denetlenen eğitiminin yanı sıra, babasından kalan kütüphanede okudu. Arasında 1661 ve 1667 diye okudu üniversiteler Leipzig ait Jena ve Altdorf ve dereceler elde felsefesi ve hukuk . 1667 itibaren o tarafından istihdam edildi Johann Christian von Boyneburg ve seçmen arasında Mainz Jean-Philippe de Schönborn . Arasında 1672 ve 1676 , o kaldı Paris ve gitti Londra ve Lahey toplantı bilim adamları onun zaman ve öğrenme matematik . İki işvereninin 1676'da ölümünün ardından, Calenberg Prensliği'ni yöneten Hanover Evi'nden gelen iş teklifini kabul etti ve kütüphaneci ve siyasi danışman olarak görev yaptığı Hannover'e taşındı. Orada çok çeşitli alanlarda araştırmalar yaptı, Avrupa'yı dolaşarak ve 1716'daki ölümüne kadar Çin'e kadar ulaştı.

Felsefede Leibniz, René Descartes ve Baruch Spinoza ile birlikte rasyonalizmin ana temsilcilerinden biridir . To olmayan çelişki ilkesine : onun yansımaları dibinde diğer üç ilkeleri ekler yeter sebep ilkesini , ayırt edilemez kimliğine ilkesini ve süreklilik ilkesini . Düşünceleri temel kavramların birleşimleri olarak tasavvur ederek, evrensel özelliği , insan düşüncelerinin toplamının ifade edilmesini sağlayacak ve üç asırdan fazla hesaplamayı öngörerek, kalkülüs oranlayıcısı sayesinde problemleri hesaplayarak çözebilecek varsayımsal bir dil teorize eder. . Gelen Metafizik , o kavramını icat monad . Son olarak, teolojide , ontolojik ve kozmolojik deliller olarak adlandırılan , Tanrı'nın varlığına dair iki delil ortaya koyar . Tanrı'nın içkin olduğunu düşünen Spinoza'nın aksine , Leibniz onu tek tanrılı dinlerin geleneksel yolunda aşkın olarak görür . Tanrı'nın her şeyi bilmesi , her şeye gücü yetmesi ve iyiliğini kötülüğün varlığıyla uzlaştırmak için , ona borçlu olduğumuz bir terim olan teodise çerçevesinde, Voltaire tarafından alay konusu edilecek olan tüm olası dünyaların en iyisi kavramını icat eder . felsefi hikaye Candide . Bu üzerinde büyük etkisi olacaktır mantığı geliştirilen Modern XIX inci  yüzyıl ve üzerinde analitik felsefenin için XX inci  yüzyıl .

Matematikte Leibniz'in ana katkısı sonsuz küçük hesabın ( diferansiyel hesap ve integral hesap ) icadıdır . Bu keşfin yazarı uzun zamandır Isaac Newton'a karşı çıkan tartışmalara konu olmuşsa da , bugün matematik tarihçileri iki matematikçinin onu az çok bağımsız olarak geliştirdiği konusunda hemfikirdir. Ayrıca ondalık sistemin yerine ikili sistem üzerinde çalışıyor , özellikle eski Çin eserlerinden ilham alıyor . Ayrıca notasyonu ( Leibniz notasyonu ) tanıtır ve topoloji üzerinde de çalışır .

Kalıcı olarak - esas olarak Latince , Fransızca ve Almanca olarak  - Hannover kütüphanesinde korunan muazzam bir edebi miras - Almanca Nachlass - miras bıraktı  . Binden fazla farklı muhabiri olan 15.000 mektup da dahil olmak üzere yaklaşık 50.000 belgeden oluşuyor ve hala tam olarak yayınlanmadı.

biyografi

Gençlik (1646-1667)

İlk yıllar (1646-1661)

Gottfried Wilhelm Leibniz, Leipzig'de doğdu .1 st Temmuz 1646Lüteriyen bir ailede Orta Avrupa'yı kasıp kavuran Otuz Yıl Savaşları'nın bitiminden iki yıl önce , "şüphesiz uzak Slav soyundan geliyor " . Babası Friedrich Leibnütz , hukuk profesörü ve şehir üniversitesinde ahlak felsefesi profesörü, annesi, Friedrich'in üçüncü karısı Catherina Schmuck, hukuk profesörü Wilhelm Schmuck'ın kızıdır . Leibniz üvey kardeşi Johann Friedrich (ölen sahiptir 1696 ), bir üvey kız kardeşi Anna Rosine'nın ve kardeş Anna Catherina ( 1648 - 1672 ) - kimin oğlu Friedrich Simon Löffler, Leibniz'in varisi. O edilir vaftiz üzerinde3 Temmuz.

Babası öldü 15 Eylül 1652Leibniz altı yaşındaydı ve eğitimi daha sonra annesi ve amcası tarafından denetleniyor, ancak genç Leibniz aynı zamanda babasından kalan büyük kütüphanede kendi kendine öğrenmeyi de öğreniyor . In 1653 , 7 yaşında, Leibniz eğitim gördü Nikolaischule içeri üniversiteye girdi kadar kaldığı 1661 ; Yvon Belaval göre, Leibniz bile babasının ölümünden önce eğitim gördü o yine de mümkün - Ona göre onun okul kariyeri şöyle açılmak gibi görünüyor: dilbilgisi ( 1652 - 1655 ), beşeri ( 1655 - 1658 ), felsefe ( 1658 - 1661 ). Okulda Latince öğrenmiş olmasına rağmen , Leibniz'in on iki yaş civarında Latince'yi kendi başına ve Yunanca'yı ileri düzeyde öğrendiği görülüyor, öyle görünüyor ki, babasının kütüphanesinden kitap okuyabilmek için. Bu kitapların arasında, o esas ilgilenen edilir metafizik ve teoloji ile hem Katolik ve Protestan yazarlar . Onun çıraklık olarak ve ne zaman o ile memnun hissediyor mantık arasında Aristo ve kendi fikirlerini geliştirmeye başlar. Hayatında daha sonra hatırlayacağı gibi, titiz matematiksel kanıtların ardındaki mantıksal fikirleri farkında olmadan yeniden keşfetmek için oradaydı . Genç Leibniz , Cicero , Quintilian ve Seneca gibi Latin yazarların , Herodot , Xenophon ve Platon gibi Yunan yazarların ve aynı zamanda skolastik filozoflar ve ilahiyatçıların eserlerine aşina oldu .

Eğitim ve erken çalışma (1661-1667)

1661'de, 14 yaşında (o zamanlar çok genç olmayan bir yaş), Leibniz , Sanat Lisansı için Leipzig Üniversitesi'ne girdi . Onun öğretimi esas olarak felsefe ve çok az matematikle ilgilidir  ; aynı zamanda retorik , Latince , Yunanca ve İbranice okuyor . Modern düşünürler ( Descartes , Galileo , Gassendi , Hobbes henüz Almanca konuşan ülkeler üzerinde bir etkisi olmadı sahip ...), Leibniz ağırlıklı çalışmaları bağnazlık biz de modernite unsurlarını bulmak rağmen 'özellikle, Rönesans hümanizmi ve Francis Bacon'un işi .

İlk felsefi çalışmasını denetleyen Jakob Thomasius'un öğrencisidir ve bu onun 1663'te bakaloryasını almasını sağlar  : Disputatio metaphysica de principio individui . Eserinde , bireyi evrensel temelinde yadsıma yoluyla tanımlamayı reddeder ve " bireyin yalnızca maddesiyle ya da biçimiyle değil, bütün varlığıyla açıklanamayan varoluşsal değerini vurgular ." Burada onun monad kavramının başlangıçlarını buluyoruz .

Bakaloryadan sonra doktora yapmak için uzmanlaşmak zorundadır  : ilahiyat , hukuk ve tıp arasında seçim yaparak hukuku seçer. 1663 yazında yaptığı sınıfların başlamadan önce, o bir süre okudu Jena matematik profesörü olarak, o daha az klasik teorileri maruz ve diğerleri arasında vardı, neopythagorean matematikçi ve filozof Erhard Weigel , kim Leibniz'in mantık ve felsefe gibi disiplinler için matematiksel tipteki ispatlara ilgi duymaya başlamasını beraberinde getirdi . Sayının Evrenin temel kavramı olduğu gerçeği gibi Weigel'in fikirleri genç Leibniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

Ekim 1663'te hukuk doktorası için Leipzig'e döndü . Kursunun her aşamasında “ disputatio  ” üzerinde çalışmak zorunda kaldı  ve bir bakalorya ( 1665'te ) ve bir yüksek lisans derecesi aldı . Buna ek olarak, içinde 1664 , o elde Master of Arts felsefesini ve birleştiren bir tezi için Felsefe kanunu diye Weigel öğrendiği gibi matematiksel fikirlere göre bu alanlar arasındaki ilişkileri inceleyerek.

Sanatta yüksek lisansını bitirdikten birkaç gün sonra annesi öldü.

Hukuk lisans eğitimini aldıktan sonra, Leibniz bir elde girişti habilitation felsefesinde. Çalışması, Dissertatio de arte combinatoria (“Birleşimsel Sanat Üzerine Tez”) 1666'da yayınlandı. Bu çalışmada Leibniz, tüm akıl yürütmeyi ve tüm keşifleri sayılar, harfler, renkler gibi temel öğelerin bir kombinasyonuna indirgemeyi amaçlıyor. , sesler. Habilitasyon ona öğretmenlik yapma hakkı verse de , hukuk alanında doktora yapmayı tercih ediyor .

Tanınmış eğitimine ve artan itibarına rağmen, kısmen açıklanamayan nedenlerle hukuk doktorası reddedildi. Onun en genç adaylardan biri olduğu ve sadece on iki hukuk öğretmeni olduğu doğrudur , ancak Leibniz, dekanın karısının, açıklanamayan bir nedenden dolayı, ikincisini Leibniz'in doktorasına karşı çıkmaya ikna ettiğinden şüpheleniyordu . Leibniz herhangi bir gecikmeyi kabul etmeye yanaşmayınca , kayıtlı olduğu Altdorf Üniversitesi'ne gitti.Ekim 1666. Tezi hazır olduğu için kısa sürede hukuk doktoru oldu.Şubat 1667De Casibus Perplexis in Jure (“ Hukukta karışık davalar”) tezi ile . Altdorf akademisyenleri Leibniz'den etkilendiler (tez savunması sırasında, düzyazı ve manzum, notsuz, o kadar kolay ve net bir şekilde alkışlanır ki, sınav görevlileri onun inanmadığına inanmakta güçlük çekerler. Ezberden öğrendiler) ve teklif edildi. ona öğretmenlik pozisyonu verdi ve reddetti.

Bir sekreteri: hâlâ Altdorf bir öğrenci olsa da, Leibniz ilk işine, gerçek hırs daha geçici bir çözüm elde simya toplumda yer Nuremberg (için üyelik olsun veya olmasın Rose-Croix tartışmalıdır). Bu görevi iki yıl sürdürecek. İtaatinin kesin doğası tarihçiler tarafından hala şiddetle tartışılmaktadır. O bir "tatlı rüya" olarak görev yaptığı geçit konuşacak 1669 yazdığı bir mektupta şaka ve Gottfried Thomasius arasında 1691 . Bu topluluğa üyeliğinden, muhtemelen kombinatorikleri hakkında bilgi almayı umuyordu.

Erken kariyer (1667-1676)

Frankfurt ve Mainz (1667-1672)

Nürnberg'den ayrıldığında Leibniz, en azından Hollanda'ya kadar seyahat etmeyi hedefliyor . Sonra bu küçük toplantı Baron Johann Christian von Boyneburg , eski başbakan ait Elector ait Mainz, Johann Philipp von Schönborn kullanır: inKasım 1667, Leibniz Mainz yakınlarındaki Boyneburg, Frankfurt am Main şehrine taşındı . Kısa süre sonra Boyneburg, Leibniz'in yargı reformu üzerine bir makaleyi Schönborn'a adamasından sonra, Schönborn'un Leibniz hukuk danışmanının asistanlığını aldı . Böylece 1668'de Mainz'e taşındı. Ancak Boyneburg için çalışmaya devam ederek Frankfurt'ta Mainz'de olduğu kadar zaman geçirdi. Hukuk danışmanıyla birlikte, medeni hukukun büyük bir yeniden kodlanması projesi üzerinde çalışıyor . Bu onun oluşan akılda bu ile Nova Methodus discendæ docendæque jurisprudentiæ mahkemede bir post elde etmek umuduyla, Mainz, Jean-Philippe de Schönborn Seçmeni adanmış. Hukuku felsefi bir açıdan sunar. Burada fıkhın iki temel kuralı ortaya çıkar: Tanımsız hiçbir terimi kabul etmemek ve ispatsız hiçbir önermeyi kabul etmemek. 1669 yılında Leibniz terfi etti değerlendirici için mahkemeye ait çekiciliği, o 1672 yılına kadar üyesi olduğu.

Buna ek olarak, Leibniz siyasi temalar ( Polonya kralının seçilmesi için siyasi gösteriler modeli ) veya bilimsel ( Hipotez physica nova ("Yeni fiziksel hipotezler"), 1671 ) ile ilgili çeşitli eserler üzerinde çalıştı .

Paris'te kalın (1672-1676)

İçeri gönderildiği 1672 için Paris'te ikna etmek için diplomatik görevle Boyneburg tarafından Louis XIV için fetihlerine getirmek Mısır ziyade Almanya'da. 1676 yılına kadar orada kaldı . Planı , 1672'de Hollanda'da savaşın patlak vermesiyle başarısız oldu . Fransız hükümetiyle görüşmek için bir fırsat beklerken, zamanın büyük bilim adamlarıyla tanışabildi. Özellikle Nicolas Malebranche ve Antoine Arnauld ile temas halindedir . İkincisi ile özellikle Kiliselerin yeniden birleşmesinden bahseder . 1672 sonbaharından itibaren Christian Huygens'in himayesinde matematik ve fizik okudu . İkincisinin tavsiyesi üzerine, Grégoire de Saint-Vincent'in çalışmalarına ilgi duydu . O matematik kendini adamış ve Paris'te yaptığı el yazması yayımlanan dairenin aritmetik kare alma (vererek π bir şeklinde alternatif serisi ). Ayrıca sonsuz küçük hesabın (veya diferansiyel ve integral hesabının) ne olacağı üzerinde çalışıyor . O tasarlanan 1673 Dört işlemi gerçekleştirebilir bir hesaplama makinesi ve birçok hesap makineleri ilham XIX inci ve XX inci  yüzyıllarda ( arıtmometre , Curta ). Hanover'e katılmadan önce, Isaac Newton'un bazı yazılarını incelemek için Londra'ya gitti  ; ikisi de integral ve diferansiyel hesabın temellerini oluşturur .

1673 ve 1676'da iki kez, Leibniz Londra'ya gitti ve burada Kraliyet Cemiyeti'nin matematikçileri ve fizikçileriyle tanıştı . Kendisine bir hale dost ait Royal Society üzerinde19 Nisan 1673.

Kendisi gibi rasyonalist bir filozof olan Baruch Spinoza'nın optik becerilerini duyan Leibniz, ona optik üzerine bir inceleme gönderir; Spinoza daha sonra ona Leibniz'i büyük ölçüde ilgilendiren Teolojik-Politik İnceleme'sinin bir kopyasını gönderdi . Ayrıca, arkadaşı Ehrenfried Walther von Tschirnhaus aracılığıyla Leibniz, Spinoza'nın Etik üzerine çalışmalarının çoğu hakkında bilgilendirilir (her ne kadar Tschirnhaus'un gelişmiş bir kopya göstermesi yasak olsa da).

Hannover (1676-1716)

Hannover'de ilk yıllar (1676-1687)

İki işvereni olan Boyneburg'un 1672'de ve ardından Schönborn'un 1673'te ölümünden sonra , Leibniz Paris'e ya da Londra'ya yerleşmeye çalıştı , ancak işveren bulamayınca , iki yıl tereddüt ettikten sonra Duke Jean'in teklifini sonunda kabul etti. , onu Brunswick-Lüneburg Dükalığı'nın kütüphanecisi olarak atayan (daha sonra Leibniz'inŞubat 1677, Danışmanı Hannover'in Evi içinde 1678 ), o ölümüne kadar, 40 yıl boyunca düzenlenen bir pozisyon 1716 . Hannover yolunda Londra , Amsterdam ve Lahey'de durur ve burada Spinoza ile karşılaşır.18 ve 21 Kasımdaha sonra yaşamının son aylarını tüberkülozdan muzdarip olarak yaşıyor . Spinoza ile, söz en sonuncusu Etik yayına, hazır Kartezyen fiziği ve Leibniz'in geliştirilmiş sürümü ontolojik argüman üzerinde Allah'ın varlığı . Orada ayrıca , Leibniz'in hayvanlarının kavranması üzerinde büyük etkisi olacak röportajlar olan , mikroskop uzmanları Jan Swammerdam ve Antoni van Leeuwenhoek ile tanıştı . Leibniz sonunda Hannover'e varır .Aralık 1676tarafından posta . Şehir daha sonra her iki tarafında, 6,500 eski şehir sakinleri ve yeni kasabasında 2.000 tarafından doldurulan Leine .

Bir kütüphaneci olarak Leibniz, pratik nitelikteki görevleri yerine getirmek zorundadır: kütüphanenin genel yönetimi, yeni ve kullanılmış kitapların satın alınması ve kitapların envanteri. In 1679 , o gelen kütüphanenin transferini yönetmek zorunda Herrenhausen saraya Hanover kendisine.

Yıllarda 1680 için 1686 , o sayısız geziler yaptı Harz başa madencilik . Leibniz, bir maden mühendisi olarak üç yıla eşdeğer bir şekilde çalıştı. Esas olarak yel değirmenlerini kullanarak madenlerden su çıkarmak için cihazlar geliştirmekle ilgileniyordu . Yeni fikirlerini kabul etmeyen operatörlerle çatışmaya girdi. Bu da onu , önceleri tesadüfün etkisine bağladığı , ancak daha sonra canlı kökenini tanıdığı fosillerin kökenini merak etmeye yöneltti . Protogæa kitabı ölümünden sonrasına kadar yayınlanmadı, çünkü orada dünya tarihi üzerine geliştirdiği teoriler dini otoriteleri rahatsız edebilirdi.

In 1682 , kurduğu gazeteyi Acta eruditorum içinde Leipzig ile Otto Mencke . Ertesi yıl, diferansiyel hesap üzerine makalesini yayınladı -  Nova Methodus pro Maximis et Minimis (tr) . Ancak makale herhangi bir kanıt içermiyor ve Jacques Bernoulli bunu bir açıklama yerine bir muamma olarak adlandıracak. İki yıl sonra Leibniz integral hesabı üzerine makalesini yayınladı .  

In 1686 , şimdi olarak bilinen “metafizik Kısa söylemini” yazdı Discours de métaphysique . Konuşma genellikle ilk olgun felsefi eseri olarak kabul edilir. O kadar konuşmanın bir özetini gönderir Arnauld böylece zengin başlayan yazışmalar ile ağırlıklı olarak ele alınacaktır özgürlük , nedensellik ve vesileciliği .

Avusturya ve İtalya'ya Seyahat (1687-1690)

Dük Jean-Frédéric'in 1679'daki ölümünden sonra halefi olan kardeşi Ernest-Auguste , hanedan emellerini tarihsel olarak meşrulaştırmaya çalışarak Leibniz'den Brunswick Evi'nin tarihi üzerine bir kitap yazmasını istedi . Harz madenleri tarafından işgal edilen Leibniz, bununla hemen başa çıkamadı. İçindeAğustos 1685Leibniz'in deneylerinin başarısız olduğunu kanıtlayan Dük, belki de Leibniz'i madenlerden uzak tutmak için, onu Brunswick'inkinin bir kolu olan Welf evinin kökenlerinden çağdaş zamanlara kadar olan tarihini yazması için kullanır. ona kalıcı bir maaş vaat ediyor. sadece tarafındanAralık 1686 Leibniz, tarihsel araştırmalarına tam olarak başlamak için Harz'dan ayrıldı.

Leibniz, yerel arşivlerde bulunan tüm materyalleri hızla işledi ve Bavyera , Avusturya ve İtalya'ya seyahat etmek için izin aldı.Kasım 1687 de 1690 Haziran. Leibniz oldu Münih içinde 1687 .

In Viyana yetkisi beklerken o bir mola yaptı, Modena François II arşivlerini danışmak, o hastalandı ve birkaç ay boyunca orada kalmak zorunda kaldı. Bu süre zarfında, Isaac Newton tarafından Acta Eruditorum'da yayınlanan Philosophiæ naturalis principia mathematica'nın hesabını okudu .Haziran 1688. İçindeŞubat 1689O yayımlar Tentamen de motuum coelestium causis ( “göksel hareketlerin nedenleri üzerinde Kompozisyon”) diye kullanılarak gezegenlerin hareketini açıklamak için çalışır, René Descartes'ın 'girdap teorisi , Newton teoriye alternatif üretmek için "hangi tatil  kuvvet mesafede". Üstelik Tanıştığı imparatoru Leopold I st olmadığını, ancak "evrensel kitaplık" Bulunan bir imparatorluk danışman pozisyon veya resmi tarihçi veya izin almak başarısız olur. Aynı zamanda, o Duke Jean-Frédéric, kızı arasındaki evliliği müzakere yöneterek diplomatik başarı elde Charlotte-Félicité ve Modena Dükü Renaud III .

İçinde Mart 1689, Leibniz İtalya, Ferrara'ya gidiyor . Dini gerilimlerin yaşandığı bu dönemde Protestan iken Katolik bir ülkeye giden Leibniz ihtiyatlı ve ileri görüşlüdür. Sekreteri Johann Georg von Eckhart , kaçakçıların Po Nehri'ni geçerken, Leibniz'in Alman ve dolayısıyla büyük olasılıkla Protestan olduğunu bilerek, onu nasıl denize atmayı ve bagajına el koymayı planladıklarını anlatıyor. Planın farkına varan Leibniz cebinden bir tespih çıkarır ve dua ediyormuş gibi yapar . Bunu gören kaçakçılar onun Katolik olduğunu düşünürler ve planlarından vazgeçerler.

Leibniz, Ferrara'dan Roma'ya gitti ve oraya vardı.14 Nisan 1689. Arşiv çalışmalarının yanı sıra akademisyenleri ve bilim insanlarıyla tanışmak için zaman ayırıyor. Kiliselerin birliği hakkında birçok tartışması var ve kendisine Çin hakkında bilgi veren Hıristiyan misyoner Claudio Filippo Grimaldi ile tanışıyor (bkz . Sinoloji bölümü ) . O özellikle savunan akademileri ve çevreleri fiziko-Matematiksel Akademisi üyesi seçildi ve katıldığı heliocentrism ait Nicolas Kopernik'in henüz herkes tarafından kabul edilmedi. Phoranomus seu de potentia et legibus naturae ("Poronomi ya da Doğanın Gücü ve Yasaları") adlı bir diyalog oluşturur; foronomi , bugün kinematik dediğimiz şeyin atası , yani hareketin incelenmesidir. onu üreten veya değiştiren nedenleri, başka bir deyişle, yalnızca zaman ve mekanla ilgili olarak açıklayın.

In 1690 , Leibniz kaldı Florence tanıştığı, Vincenzo Viviani bir öğrenci oldu, Galileo onun matematik hakkında konuştu kiminle. Toskana Büyük Dükü Cosimo III'ün oğullarının öğretmeni olan Rudolf Christian von Bodenhausen ile arkadaş oldu ve kendisine kuvvet kavramını tanımladığı ve bir koruma ilkesi formüle ettiği Dynamica'nın ("Dynamics") henüz tamamlanmamış metnini emanet etti . . Bologna'da kısa bir süre kaldıktan sonra Leibniz , tarihi araştırmalarına devam ettiği Modena'ya gitti .

1690-1711

Leibniz onun tarihsel araştırmalar onun çabaları ödüllendirilir gördü: in 1692 , Brunswick-Lüneburg Dükalığı rütbesine yükselmiş oldu seçmen . Ödül olarak, Duke Ernest-Auguste onu özel danışman yaptı. Diğer dalları Brunswick Evi de ona müteşekkiriz: ko-düklerinin Rodolphe-Auguste ve Antoine-Ulrich ait Brunswick-Wolfenbüttel'de onu tayin Kütüphaneci de Herzog Ağustos Bibliothek de Wolfenbüttel'de içinde 1691 maliyetinin üçte ödemeyi taahhüt, House Welf'in tarihinin yayınlanmasını sağladı ve 1696'da onu Privy Council üyesi olarak atadı. Buna ek olarak, Celle Dükü Georges-Guillaume , Leibniz'e tarihsel araştırmaları için bir yıllık gelir sağlıyor. Emekli maaşı o zaman Hanover'de 1.000 taler , Brunswick-Wolfenbüttel'de 400 ve Celle'de 200 taler, yani rahat bir mali durumdu.

O andan ömrünün sonuna kadar Brunswick , Wolfenbüttel ve Celle'de Hannover'de olduğu kadar zaman geçirdi - gidiş-dönüş 200 km olan Leibniz, seyahat etmek, kendi arabasına sahip olmak ve seyahat etmenin  avantajlarından yararlanmak için çok zaman harcıyordu. mektup yazmak için.

In 1691 , içeride, Paris yayımlanan Journal des bilgeleri , bir de dinamiklerine Deneme diye terimler tanıtıldı hangi enerji ve eylem .

23 Ocak 1698Ernest-Auguste ölür ve yerine oğlu Georges-Louis geçer . Leibniz, kendisini yeni prensin danışman rolünden gitgide daha fazla uzaklaştığını, Leibniz'in gözünde Jean-Frédéric'in temsil ettiği kültürlü adamdan çok uzak olduğunu ve bunda "Prens portresi"ni gördüğünü görüyor. Tersine, dostluk diye birlikte tutar Hannover'in Sophie ve kızı Sophie-Charlotte , Prusya Kraliçesi , güçlendirilmiştir.

29 Eylül 1698, Hannover kütüphanesinin yeni adresi olan Schmiedestraße'de ölümüne kadar ikamet edeceği eve taşındı.

O ikna elektör ait Brandenburg (gelecek Prusya Kralı ) bir kurmaya Bilimler Akademisi içinde Berlin, içeri haline gelenTemmuz 1700 ilk cumhurbaşkanı.

In 1710 , onun yayınlanan ESSAIS de Théodicée , düşünür ile görüşmelerin sonuçlarını Pierre Bayle .

Avrupa'nın en büyük entelektüel olarak tanınan o birkaç büyük mahkemelerce emekli oldu ( Peter Büyük Rusya'da, Charles VI içinde Avusturya onu baron yapılmış) egemenlerin ve muhabir - özellikle Hannover'in Sophie-Charlotte .

Son yıllar (1711-1716)

Leibniz'in hayatının sonu kasvetli.

Sonsuz küçükler hesabını bu ikisinden hangisinin icat ettiği konusunda kendisi ve Isaac Newton arasında bir tartışmayla yüzleşmek zorundadır ve hatta Newton'un fikirlerini çalmakla suçlanır. Bugün çoğu matematik tarihçisi, iki matematikçinin teorilerini birbirinden bağımsız olarak geliştirdiği konusunda hemfikirdir: Fikirlerini önce Newton geliştirmeye başladı, ancak çalışmalarını ilk yayınlayan Leibniz oldu.

Mahkemede, o (tipik eski moda bir görünüm için alay edilen Paris içinde 1670'i onun tarafından kendisine verilen) peruk ve eski moda giysiler.

İçinde Kasım 1712O Çarı'nı buluştu Dresden , o zaman, duygu sıkışık Hanover için sol Viyana (izin istemeden Georges-Louis o 1714 sonbaharında kadar kaldı).

In 1714 , iki akrabasının ölümü ile karşı karşıya kaldı:27 Mart, Brunswick-Wolfenbüttel'den Antoine-Ulrich ve8 Haziran, Hannoverli Sophie .

Ne zaman 12 ağustosQueen ölümü üzerine Anne , Georges-Louis olur Kral ait Büyük Britanya , Leibniz ona katılmak ister Londra ve hatta İngiltere'nin resmi tarihçisi olmak ister, fakat filozof edindiği kötü itibar görünümünde İngiltere , yeni hükümdar Leibniz'in kendisini takip etmesini reddeder ve ona Hannover'de kalmasını emreder.

Louis XIV'in kendisini davet ettiği Paris'e gitmeyi planlıyor , ancak ikincisinin ölümü ve dinini değiştirmesi gerektiği gerçeği, bu tekliften vazgeçmesine neden oldu. Ayrıca, emlak aramaya başlayacak kadar ileri gittiği Viyana'ya taşınmayı da ciddi olarak düşünüyor . O da hayal Berlin o başkanı, Kraliyet Bilimler Akademisi Prusya ve St. Petersburg o danışman bir yazı tutar. Ancak o sırada altmış yaşın üzerinde olan Leibniz'in artık yaptığı gibi seyahat etmeye devam edecek ya da başka bir yerde yeni bir hayata başlayacak sağlık durumu yoktu. Son yolculuğu, Pyrmont'ta Çar ile bir toplantıdır .Temmuz 1716, bundan sonra Hanover'den asla ayrılmaz .

Ona ayırdığı onca zamana rağmen yazmadığı Welf Evi'nin tarihi konusunda çok endişeli ve kendisini felsefi eserlerine adayabilmek için ölmeden önce bitirmeyi umuyor, aktif olarak işine geri döner.

Ölümünden kısa bir süre önce, 1715 ve 1716 yıllarında , Newton'un bir öğrencisi olan İngiliz ilahiyatçı Samuel Clarke ile fizikle ilgili bir yazışma sürdürdü ve uzay ve zaman kavramını nihai biçimiyle sundu . Ayrıca Fransız Cizvit Barthélemy Des Bosses'a kapsamlı bir şekilde yazıyor .

Ölüm ve cenaze

14 Kasım 1716akşam saat dokuzda gut ve kolik şikayetiyle yatağında mahsur bir hafta geçirdikten sonra aşırı gut hastası oldu ; daha sonra , onu tedavi etmek yerine, konvülsiyonlara ve şiddetli ağrılara neden olan bir bitki çayı içirilir ; az bir saat sonra onun huzurunda, o 40 yıl boyunca ev sahipliği yapmış bir şehirde 70 yaşında vefat kopyacıların ve onun coachman onun düşünce Avrupa'yı devrim yaptığını söylerken, fakat genel kayıtsızlık içinde. Özel sekreteri dışında cenazesi kimsenin umurunda değil. Mahkeme uyarıldı, ancak göreceli coğrafi yakınlığına rağmen herhangi bir temsilci görmüyoruz; bu, Leibniz'in gayretli, sadık bir dindar olmadığı gerçeğiyle açıklanabilir. Cenazesi önemsiz bir kişinin cenazesidir.

Yine de Johann Georg von Eckhart'ın verdiği bilgilere göre yazıldığı için kısmen örtüşen iki övgüyü not edebiliriz  : Elogium Godofredi Guilelmi Leibnitii başlıklı ilki , Latince yazılmış ve İngilizce olarak yayınlanmış Christian Wolff'un eseridir.Temmuz 1717içinde Açta eruditorum  ; saniyede telaffuz bir methiye olan Kraliyet Bilimler Akademisi arasında Paris tarafından Bernard Le Bouyer de Fontenelle içindeKasım 1717, Leibniz'in ölümünden bir yıl sonra.

Leibniz'in ölümü üzerine, Georges-Louis, sırların açığa çıkmasından korkarak Leibniz'in edebi mirasına ( Nachlass ) el koydu ve böylece korunmasına izin verdi.

İş bağlamı

Vesika

Leibniz, hayatı boyunca tüm entelektüel ve politik alanlarda mükemmelleşmek gibi imkansız bir hırsa sahipti. Yorulmak bilmeyen bir işçiydi, konuşmayı severdi , ama yavaş konuşsa da ve çok belagatli olmasa da, daha da yalnız okuma ve meditasyon, geceleri çalışmak onu rahatsız etmiyordu. Avrupa'yı her türlü havada seyahat ederken aynı sandalyede düşünerek birkaç gün geçirebilir .

Leibniz az uyur, genellikle bir sandalyeye otururdu; uyanır uyanmaz işine devam etti. Çok yiyip az içti, yemeklerini işine bağlı olarak düzensiz zamanlarda sık sık tek başına yerdi.

Bilgisi o kadar büyüktü ki, Georg Ludwig onun "yaşayan sözlüğü" olduğunu söyledi. O konuştu Latince (bilginlerinin dil, en yaygın dil XVII inci  yüzyılın) (% 40), Fransızca (dilini mahkemede Almanya'da) (% 30) ve Almanca (% 15), dil çoğunun onun yazılarının yanı sıra İngilizce , İtalyanca , Felemenkçe , İbranice ve eski Yunanca ( Platon'un eserlerini tercüme etti ) ve biraz Rusça ve Çince bilgisi vardı .

Leibniz, iddiaya göre hiç zamanı olmadığı için hiç evlenmedi. Aradığı kadını bulamamaktan şikayet ettiği söyleniyor. 50 yaş civarında ciddi ciddi evlenmeyi düşündü ama evlenmek istediği kişi karar vermek için zaman istedi; ve bu süre zarfında Leibniz fikrini değiştirdi.

Sarayda adet olduğu gibi, uzun siyah bir peruk takıyordu . O dönem için ender rastlanan bir olaydı, temizliğine büyük önem verdi ve düzenli olarak hamamlara gitti , bu da ona kadın hayranlarından birçok mektup kazandırdı.

Leibniz'in fiziksel görünüş, hem de onun sekreteri diğerine göre bir tıbbi konsültasyon için kendisi tarafından yazılmış bir açıklama ile bize gösterilen Johann Georg von Eckhart ilettiği, Fontenelle onun için Övgü . Leibniz, orta boylu, kambur duran, oldukça ince, geniş omuzlu ve kemerli bacaklara sahip bir adamdı. Ölümüne neden olan gut hastalığından önce zaman zaman baş dönmesi dışında çok hasta değildi .

Dini ve siyasi görüşler

Dini konularda Leibniz, felsefi bir teist  (in) olarak kabul edildi . Protestanlıkta yetiştirilmiş olmasına rağmen , Katolikliğin bazı yönlerini takdir etmeyi işverenlerinden ve meslektaşlarından, özellikle Boyneburg'dan öğrendi, kendisi ve akrabaları Katolikliğe dönüşen eski Lutheranslardı. Lutheranizm'e sadık kalmasına ve Katolikliğe geçmeyi reddetmesine rağmen, Katolik çevrelerini sorunsuz bir şekilde ziyaret etti. En büyük projelerinden biri, ayrıca, Katolik ve Protestan Kiliselerinin yeniden birleştirilmesiydi. Papa'nın bir Deccal olarak Protestan görüşünü asla kabul etmedi .

Leibniz sadık bir milliyetçiydi ama aynı zamanda bir kozmopolitti . Pasifist , diğer uluslarla savaşmak yerine onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışmamızı istedi. Bu konuda aklın önyargılar ve hurafeler üzerindeki üstünlüğüne inanan Aydınlanma'nın öncüsüdür . Felsefi yazıya pek uygun olmadığı için bu dilde çok az şey yazmasına rağmen Almanca kullanımını teşvik etmeye çalıştı (bkz. Edebiyat bölümü ) .

Fransız karşıtı duyguları beslemek onun başına geldi . Güldü ve savaşçı karakteri Louis XIV yazılı anonim içinde hiciv arasında 1684 başlıklı Mart Christianissimus ( cinas ile Mart , savaş tanrısı ve ifade Rex Christianissimus Louis XIV belirlenen ( "çok Hıristiyan kral")).

Pratik siyasetle ilgilenen Leibniz, Hanoverlileri yangına karşı bir sigorta kurmaya ikna etmeye çalıştı ve bu önlemi tüm imparatorluğa uygulamak için Viyana mahkemesine önerdi , ancak her iki durumda da boşunaydı.

Meslekler

O bir öğrenci hala belki iken Leibniz'in ilk iş, Altdorf , daha gerçek bir hırs daha geçici bir çözüm oldu: Bir sekreteri simya toplumunda içinde Nuremberg (üyeliğine veya değil Rose-Croix tartışmalıdır).

Sonra bu küçük toplantı Baron Johann Christian von Boyneburg , eski başbakan ait Elector ait Mainz, Johann Philipp von Schönborn kullanır: inKasım 1667, Leibniz Mainz yakınlarındaki Boyneburg, Frankfurt am Main şehrine taşındı . Boyneburg çabucak Leibniz için Schönborn'un hukuk danışmanının asistanlığını alır. Böylece 1668'de Mainz'e taşındı. Ancak Boyneburg için çalışmaya devam ederek Frankfurt'ta Mainz'de olduğu kadar zaman geçirdi. Bir yıl ve daha sonraki bir buçuk Hakkında, Leibniz terfi etti değerlendirici de mahkemeye ait itiraz .

İki işvereni olan Boyneburg'un 1672'de ve ardından Schönborn'un 1673'te ölümünden sonra , Leibniz Paris'e ya da Londra'ya yerleşmeye çalıştı , ancak işveren bulamayınca , iki yıl tereddüt ettikten sonra Duke John'un teklifini sonunda kabul etti. kim onu tayin kütüphaneci arasında Brunswick-Lüneburg Dükalığı ve danışman Hannover'in Evi ölümüne kadar, 40 yıl boyunca yapılan bir konum 1716 .

1692'de Brunswick-Lüneburg Dükalığı'nın seçmen rütbesine yükseltilmesine izin veren ödüllü tarihsel araştırmasının ardından , Dük Ernest-Auguste onu Özel Meclis Üyesi yaptı. Diğer dalları Brunswick Evi de ona müteşekkiriz: ko-düklerinin Rodolphe-Auguste ve Antoine-Ulrich ait Brunswick-Wolfenbüttel'de onu tayin Kütüphaneci de Herzog Ağustos Bibliothek de Wolfenbüttel'de içinde 1691 maliyetinin üçte ödemeyi taahhüt, House Welf'in tarihini yayımladı ve 1696'da onu Privy Council üyesi olarak atadı. Buna ek olarak, Celle Dükü Georges-Guillaume , Leibniz'e tarihi araştırması için bir maaş verir. O zaman Leibniz'in yıllık maaşları Hannover'de 1.000 taler , Brunswick-Wolfenbüttel'de 400 ve Celle'de 200 taler idi. Bu nedenle Leibniz çok iyi maaş alıyor, çünkü Celle'nin en düşük maaşı bile vasıflı bir işçinin kazanmayı umabileceğinden daha fazla. O andan hayatının sonuna kadar Brunswick , Wolfenbüttel ve Celle'de Hannover'de olduğu kadar çok zaman geçirdi .

Bilimsel ve politik dünyadaki yeri

Leibniz , Royal Society'nin bir üyesi olur .19 Nisan 1673. In 1674 , o bir üyesi olarak aday reddetti Kraliyet Bilimler Akademisi o dönüştürmek gerektiriyordu çünkü; sonunda Louis XIV tarafından Kraliyet Bilimler Akademisi'nin yabancı ortağı olarak atanacak .28 Ocak 1699. In 1689 , içeride fiziko-Matematiksel Akademisi üyesi atandı Roma .

O ikna elektör ait Brandenburg (gelecek Prusya Kralı ) bir kurmaya Bilimler Akademisi içinde Berlin, içeri haline gelenTemmuz 1700ilk cumhurbaşkanı. O da benzer akademilerle teşebbüs Dresden içinde 1704 (onun fikri nedeniyle başarısız olur Great Northern Savaşı içinde,) St. Petersburg (sadece kurucu ile meyve vermesi gelirdi bir fikir St. Petersburg içinde 1724 - 1725 , dokuz yıl Leibniz ölümünden sonra) ve Viyana içinde 1713 kuruluncaya kadar gerçekleşmezse bir düşünce ( Avusturya Bilimler Akademisi içinde 1846 - 1847 ).

Leibniz asla feodal sistemi sorgulamadı , ancak yükümlülüklerini yerine getirirken oldukça kayıtsızdı ve bazen itaatsizliğin, hatta sadakatsizliğin eşiğindeydi . Duke ölümünden sonra ise Jean-Frédéric , onun ilişkileri ardıllarında az iyi Ernest-Auguste ve George-Louis , o arkadaşlık tutulan Hanover Sophie ve kızı Sophie-Charlotte , Prusya Kraliçesi ve her zaman ağırladı ve sık sık birine veya diğerine davet edilir. Kendilerinden destek bulabilecek olan Leibniz'in zekasını takdir ettiler ve Leibniz, tartışmalarının ardından iki ana eserini yazdı: İnsan Anlayışı Üzerine Yeni Denemeler ve Teodise Denemeleri . Güçlü politikacılara yakın, o özel danışmanlık görevine atanan, onun daha sonraki yıllarda da oldu Çar Rus Peter I st Büyük ve mahkemede İmparatorluk içinde Viyana . Ancak şövalye olma isteği hiçbir zaman tatmin olmadı.

Alman üniversitelerinin esnek olmayan yapısından hoşlanmadığı için hiçbir zaman akademik bir görevi kabul etmedi .

Özellikle onun ana ikamet, Hannover arasında ve komşu şehirleri - Leibniz sık seyahat Brunswick , Wolfenbüttel ve Celle geri ve forths 200 olmak  km  - ve 20,000 hakkında kaplı  km ile at arabasıyla . Kendi arabası vardı ve mektuplarını yazmak için gezilerden yararlandı. Seyahatleri sırasında bilim adamları ve politikacılarla tanışmış, diplomatik ilişkiler kurmuş, yeni keşifler ve icatlar hakkında bilgi edinmiş ve Refah Evi'nin tarihiyle ilgili araştırmalarına devam etmiştir .

İşler

Leibniz, on altı farklı ülkeden binden fazla muhabirle 20.000 mektup da dahil olmak üzere yaklaşık 50.000 metin oluşturan çok üretken bir yazardı. El yazısıyla yazılmış yaklaşık 100.000 sayfa miras bıraktı. Çalışmaları çoğunlukla yazılır Latince (bilginlerinin dil, en yaygın dil XVII inci  yüzyıl) (% 40), Fransızca (dil mahkemede Almanya'da) (% 30) ve Alman (% 15), ama aynı zamanda İngilizce , İtalyanca ve Hollandaca da yazdı . Aynı zamanda İbranice ve Antik Yunanca'yı ( Platon'un eserlerini tercüme etti) akıcı bir şekilde konuşabiliyordu ve Rusça ve Çince hakkında biraz bilgisi vardı .

Zamanının diğer büyük filozoflarından farklı olarak Leibniz , bir yazarın düşüncesinin kalbini tek başına ifade eden bir başyapıt olan bir başyapıt üretmedi . Sadece iki kitap yazdı, Essais de Théodicée (1710) ve İnsan Anlayışı Üzerine Yeni Denemeler (1704 - ölümünden sonra 1765'te yayınlandı).

Bazen Caesarinus Fürstenerius ve Georgius Ulicovius Lithuanus takma adlarını kullandı.

Leibniz , iki sütuna ayırdığı folio sayfalarına yazdı : biri orijinal taslağını yazardı, diğeri taslağa notlar eklemek veya metnin belirli bölümlerini eklemek için kullanılırdı. Sık sık kendi notlarını yazdı. Ek açıklamalar sütunu genellikle orijinal metninki kadar doluydu. Üstelik imlası ve noktalama işaretleri çok süslüydü.

Zihin her zaman kargaşa içindeydi, her zaman fikirlerini kağıda not ediyor, notlarını daha sonra almak için büyük bir dolaba koyuyordu. Özellikle okuduğu her şeyi not aldı. Ancak sürekli yazdığı için müsveddelerinin birikmesi, ilgilendiğini bulmasını engelledi ve bu nedenle yeniden yazdı; yani elimizde aynı kitapçığın birkaç taslağı var, aynı temel fikirlere sahipler, aynı gelişime sahip değiller ve hatta bazen aynı plana sahip değiller. Genellikle taslaktan taslağa bir miktar ilerleme görseniz de, ilk sürümler genellikle sonraki sürümlerde eksik olan ayrıntıları veya görünümleri içerir. Bununla birlikte, taslaklar arasındaki bu tekrarların bir avantajı vardır: Leibniz'in düşüncesindeki evrimi vurgulamamıza izin verirler.

Yazışma

Leibniz'in yazışmaları, çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gelen, 50'den fazla yıl süren 1663 için 1716 . Bu en büyüğü olabilir bilginler arasında XVII inci  yüzyılın . Leibniz'in kendisi için merkezi faaliyet olan filozof, korunmasını kolaylaştıran dikkatlice sınıflandırdı.

Leibniz, yalnızca Batı ve Orta Avrupa'da değil , aynı zamanda İsveç , Rusya ve Çin'de olmak üzere on altı farklı ülkeden yaklaşık 1.100 muhabirle değiş tokuş yaparak yaklaşık 20.000 mektup yazdı  ; muhabirleri imparatorluk ailesinden zanaatkârlara kadar çok farklı geçmişlerden geliyordu. Leibniz, muhabirleri arasında Baruch Spinoza , Thomas Hobbes , Antoine Arnauld , Jacques-Bénigne Bossuet , Nicolas Malebranche , Jean ve Jacques Bernoulli , Pierre Bayle ve hatta Samuel Clarke'ın yanı sıra zamanının siyasi kişiliklerini de sayar : prensler, seçmenler ve imparatorlar. arasında Kutsal Roma İmparatorluğu'nun yanı sıra Tsar Peter Büyük .

Bağlantılar genellikle geçiciyse, bunların yaklaşık %40'ı en az üç yıl, bazıları 30 yıldan fazla (42 yıla kadar) sürdürülmüştür. Mainz'e gelir gelmez yaklaşık 50 kişilik bir muhabir ağına sahipti. 1680'lerden itibaren muhabir sayısı 1700'de 200'e yükseldi ve ölümüne kadar 120'nin altına düşmedi. Leibniz, hayatı boyunca, Henry Oldenburg , Christian Huygens , Bernardino Ramazzini veya Antonio Magliabechi gibi Edebiyat Cumhuriyeti'nin ( Paris , Londra , Viyana , Floransa , Roma ) merkezlerinde yaptığı toplantılar sayesinde bu ağı zenginleştirdi .

Leibniz yazışma kayıtlıdır Dünya Uluslararası Sicil Bellek ve UNESCO . O tarafından yapılan müsadere yoluyla olağanüstü koruma halindedir George I st , Hannover ve Büyük Britanya Kralı Elector sırları vahiy korkulan. Leibniz'in yazışmalarının tam baskısının 2048 yılı için yapılması planlanıyor .

yayın

Leibniz'in ( Nachlass ) mirası hala tam olarak yayınlanmamıştır. Tarafından Leibniz yayıncılık projenin komple yazıları Gottfried Leibniz Kütüphanesi içinde Hanover , erken başlayan XX inci  yüzyıl, planlar sekiz dizi varlıklarını sınıflandırmak için:

 1. Genel, siyasi ve tarihi yazışmalar ( Allgemeiner, politischer und historischer Briefwechsel )
 2. Felsefi Yazışma ( Philosophischer Briefwechsel )
 3. Matematiksel, bilimsel ve teknik yazışmalar ( Mathematischer, naturwissenschaftlicher und technischer Briefwechsel )
 4. Siyasi yazılar ( Politische Schriften )
 5. Tarihsel ve dilsel yazılar ( Historische Schriften und sprachwissenschaftliche Schriften )
 6. Felsefi yazılar ( Philosophische Schriften )
 7. Matematiksel yazılar ( Mathematische Schriften )
 8. Bilimsel, tıbbi ve teknik yazılar ( Naturwissenschaftliche und technische Schriften )

Broşürlerin ve eserlerin içeriklerine göre sınıflandırılması fikrinin oybirliği olmadığını belirtmek gerekir. Böylece Louis Couturat onun baskısına önsözünde Leibniz'in Opuscules et fragmanları inédits arasında sadece objektif sınıflandırma kronolojik sınıflandırma olduğunu ve onaylayan belirli parçaları veya unutma riski hiçbiri vardır eserinde bölünmelerin oluşturmanın başka sınıflandırma tutarları, onları yanlış sınıflandırmak ve böylece çalışmaya çarpık bir bakış sağlamak. El yazmaları arasında seçim yapılmasına da karşıdır; Ona göre, planlanan baskının amacı, tüm yazıları gün ışığına çıkarmak, yorumcuların ilgilerini çeken eserler arasından seçim yapmalarını sağlamaktır.

Ana işler

Leibniz'in eserleri
Soyadı yazma tarihi Yayın tarihi Orijinal dil Tam sürümdeki diziler Notlar Çevrimiçi erişim
principio individui'den 1663 1663 Latince Lisans tezi  ; Leibniz'in ilk yayını.
Tezler de arte kombinasyonları 1666 1666 , Leibniz'in tavsiyesine karşı 1690'da yeniden basıldı Latince VI-1 Felsefe alanındaki habilitasyonunu elde etmek için yazılmıştır . Online okumak üzerine Gallica'nın
Jure'deki Casibus Perplexis'ten 1666 Latince Doktorasını " her iki hakta da "  almak amacıyla yazılmıştır  .
Nova methodus discendæ docendæque jurisprudentiæ 1667 Latince
Ratio corporis iuris reconcinnandi 1668 Latince
Confessio naturæ contra ateistas 1668 Latince
Defensio Trinitatis per nova Reperta Logica 1669 Latince
Somut hareket teorisi ve soyut hareket 1670 Fransızca
hipotez fizik nova 1671 Latince VI-2
itiraf felsefesi 1673 Latince
Daire, elips ve hiperbolün aritmetik karelemesi yaklaşık 1674 Fransızca
corporum concursu'dan 1678 Latince Bilimsel makale uzun süre yayınlanmadı.
Progresyon dyadica'dan Mart 1679 Latince 1966'da Almanca bir çeviride yayınlandı ( Herrn von Leibniz 'Rechnung mit Null und Einz ) BibNum'da Fransızca, açıklamalı.
Numune hesabı evrensel 1678 - 1684 Latince
Nova Methodus pro Maximis ve Minimis 1684 Latince Yayınlanan Açta eruditorum . Diferansiyel hesabın temellerini atın .
Meditasyonlar de biliş, gerçek ve fikir 1684 Latince
Kavramların ve gerçeklerin analizi üzerine genel araştırma 1686 Fransızca
M. Descartes ve diğer birkaç kişinin, Tanrı'nın maddede aynı miktarda hareketi koruduğunu ileri sürdükleri bir doğa yasasına ilişkin önemli bir hatasının kısa gösterimi 1686 GM6 s. 117 Latince (Mart)
ve Fransızca (Eylül)
Kartezyenlere karşı saldırgan olan Dinamiklerini başlatır latince
Fransızca
metafizik söylem 1686 Fransızca VI-4 wikisource'da
Arnauld ile yazışmalar . yaklaşık 1686
De Geometria Recondita et analysi indivisibilium atque infinitorum 1686 Latince Yayınlanan Açta eruditorum . İntegral hesabın temellerini atın .
Anlaşmazlıkları sona erdirmek ve kısa sürede büyük ilerleme kaydetmek için kesinlik yöntemi ve icat sanatı hakkında konuşma 1688 - 1690 Fransızca wikisource'da
Primæ verileri 1689 Latince
Dinamika de potentia ve legibus naturæ corporeæ 1689 Latince
Ars kombinatoria 1691 Latince Dissertatio de arte combinatoria'nın yeniden basımına yanıt olarak Acta Eruditorum'da yayınlandı .
Animadversiones ad Cartesii principia philosophiæ 1691 Latince
Protogæa 1690 ve 1693 arasında ölümünden sonra Latince Brunswick hanedanının tarihi üzerine bitmemiş çalışmasına önsöz.
Birinci Dinamik Testi
İkinci Dinamik Testi
1692
1698
Fransızca 1 st
2 nd
Maddelerin doğası ve iletişimi ile ilgili yeni sistem 1695 Fransızca wikisource'da
Novissima Sinica Nisan 1697 Latince Önsözün de yazarı olan Leibniz tarafından toplanan Cizvit misyonerlerinden gelen mektup ve raporların bir koleksiyonundan oluşan Çin üzerine siyasi ve dini yazı.
matematik etrafında 1700 Latince
İnsan Anlayışı Üzerine Yeni Denemeler 1704 1765 (öldükten sonra) Fransızca VI-6 Gözden İnsan Anlayış üzerinde Kompozisyon tarafından John Locke . Vikikaynak'ta
İkili Aritmetiğin Açıklaması en geç 1703 1703 Latince Kraliyet Bilimler Akademisi Tarihinde yayınlanan tez . Online okumak üzerine Gallica'nın (Hatıratlardaki, s.  85 )
Brevis açıklaması Machinæ Arithmeticæ, cum Figura 1709 1710 Latince Yayınlanan Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum . Bir mühendisin açıklamasıyla birlikte BibNum'da mevcuttur .
Teodise Denemeleri 1710 Fransızca 1712'de Latince'ye çevrildi . Vikikaynak'ta
Doğa ve lütuf ilkeleri üzerine kurulu 1714 1718 Fransızca Prens için Viyana'da Sunulan Eugene ve Paris'e gönderildi Remond . Vikikaynak'ta
Monadoloji olarak bilinen felsefenin ilkeleri 1714 1720 (Almanca çeviri)
1840 (Fransızca orijinali)
Fransızca Muhtemelen bir öncekinin son versiyonu. Vikikaynak'ta

Felsefe

Genellikle büyük düşünürlerin son "evrensel deha" kapsamında açıklanan XVII inci ve XVIII inci  yüzyıllarda, Leibniz son derece değişiyordu alanları yazdı ve önemli katkıda metafizik için, epistemoloji , mantık ve din felsefesi , ancak ayrıca uygun felsefi alanın dışında, matematik , fizik , jeoloji , hukuk ve tarih . Düşüncesi bir başyapıt içinde gruplandırılmamış , önemli sayıda deneme, yayınlanmamış eser ve mektuptan oluşmuştur.

Yine de Leibniz'in kavramlarına birçok yönden karşı çıkan Denis Diderot , Ansiklopedi'de onun hakkında şöyle yazar  : "Belki de hiç bir insan Leibniz kadar okumamış, incelememiş, meditasyon yapmamış ve yazmamıştır". Bernard Le Bouyer de Fontenelle ona "önde sekiz koşumlu ata kadar liderlik etme becerisine sahip Kadimlere benzer bir şekilde, tüm bilimleri aynı anda yönettiğini" söyleyecektir.

Leibniz, René Descartes ve Baruch Spinoza ile birlikte , ampirizmin üç ana temsilcisi olan İngiliz: John Locke , George Berkeley ve David'in aksine , Modern Çağın başlangıcındaki rasyonalizmin ana temsilcilerinden biri olan Continental olarak sınıflandırılır . Hume .

Felsefesi Leibniz'in eseri ayrılamaz matematik ve mantık onun sisteminin birliğini sağlar.

Matematikçiler olması gerekiyor filozoflar filozoflar matematikçiler olması gerekiyor olduğu kadar. "

- Gottfried Wilhelm Leibniz, Malebranche'a Mektup 13/23 1699

etkiler

Leibniz skolastik gelenekte eğitim gördü . Ayrıca modernite unsurlarına, özellikle Rönesans hümanizmine ve Francis Bacon'un eserlerine maruz kaldı .

His profesörü Leipzig Üniversitesi , Jakob Thomasius , gösterdi ona antik ve ortaçağ felsefesi için büyük bir saygı. Yaptığı profesörü gelince Jena , Erhard Weigel , o delillerini düşünmeye onu götürecek matematiksel tipi gibi disiplinler için mantık veya felsefe .

Gönderen antik felsefe , o özellikle kalıtsal Aristoculuğun (özellikle mantık ( syllogistics ) ve kategorilerin teorisi ) ve Platonism . Aynı zamanda Leibniz'de Ortodoks Hıristiyanlığın bir etkisini görüyoruz .

Düşünce alfabesi, fikirlerin birleşimi ve evrensel karakteristik üzerine tezi için Raymond Lulle ve Athanasius Kircher'den çok ilham alacaktır .

Leibniz, Antoine Arnauld , Nicolas Malebranche (özellikle Çin'e olan ilgisini borçluydu ) ve özellikle kendisine felsefe, matematik ve fizik öğreten Hollandalı matematikçi ve fizikçi Christian Huygens gibi dönemin felsefesinin önemli isimleriyle tanıştı .

Leibniz'in zamanın büyük düşünürleriyle olan ilişkisi, ona Descartes ve Pascal'ın yayınlanmamış el yazmalarına erişmesini sağladı .

Leibniz, Spinoza ve Hobbes'a materyalist yön ve gereklilik konusunda olduğu kadar kendi doktrinlerinin Tanrı anlayışı konusunda da karşı çıkacaktır .

Spinoza gibi Leibniz de Descartes'ın varisidir ve aynı zamanda onu geniş çapta eleştirir. Leibniz arasında diyecekler Niels stensen o (Nicolas Stenon) “bize hayal kırıklığına uğrayan Kartezyen  ” .

Spinoza ve Leibniz, ortak bir mirasa rağmen, şiddetle karşı çıkıyorlar: özellikle, ilki Tanrı'nın içkin olduğunu ( Deus sive Natura ), ikincisi onu aşkın olduğunu düşünüyor . Ancak Leibniz, Spinoza'yı eleştirmek için o kadar çok çalışacaktır ki - Spinoza'nın ölümünden sonra yayınlanan yayınlarını aldıktan sonra yazdığı Spinoza'nın Etiği üzerine Leibniz'in birçok notu ve eleştirel yorumu bulacağız - ve o kadar uzun bir süre boyunca - notların farkındayız. 1708'de Spinoza'nın önermeleri üzerine, Spinozacı sistemin Alman filozof için sadece genç bir ilgi olmadığının kanıtı - daha sonraki yorumcuların bu çalışmanın Leibnizci sistemi ne ölçüde etkileyeceğini merak edecekleri.

Leibniz, Aristotelesçiliğin başarılarını koruduğu için Descartes'a karşıdır  ; ve Descartes'ın aksine ve Aristotelesçi bir ilhama göre, Tanrı'nın mantığın ilkelerine saygı göstermesi gerektiğini onaylar .

Son olarak Leibniz , İnsan Anlayışı Üzerine Yeni Denemeler ve Teodise Denemeleri'ni sırasıyla John Locke ve Pierre Bayle gibi çağdaş filozoflara karşı yazacak .

Prensipler

In Monadoloji , Leibniz yazıyor:

“Bizim akıl yürütmemiz iki ana ilkeye dayanmaktadır, çelişki […] [ve] yeterli neden ilkesi . "

- Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadoloji

: Ancak, onun yazılarında sırasında, diğer dört ana prensiplerini bulabilirsiniz iyi ilkesini , konuyla doğasında yüklem ilkesini , ayırt edilemez kimliğine ilkesini ve süreklilik ilkesi . Leibniz, çelişki ve yeterli neden ilkelerinin üstünlüğünü ayrıcalıklı kılmakla birlikte, altı ilke arasında bir ilişki olduğunu açıklar .

En iyi prensibi

En iyi ilkesi , Tanrı'nın her zaman en iyisi için hareket ettiğini belirtir . Bu nedenle, içinde yaşadığımız dünya aynı zamanda tüm olası dünyaların en iyisi olacaktır. Böylece Tanrı , tüm orijinal olasılıkların toplamının bir optimize edicisidir. Öyleyse, eğer O, iyi ve her şeye kadir ise ve bu dünyayı tüm olasılıklardan seçtiğine göre, bu dünya iyi olmalıdır ve bu nedenle bu dünya, mümkün dünyaların en iyisidir. Voltaire , diğerlerinin yanı sıra Candide adlı eserinde , dünyamızın acılarını dikkate almamak için çok büyük bir iyimserlik olarak gördüğü bu ilkeyi geniş çapta eleştirir.

Konunun doğasında bulunan yüklemin ilkesi

Hakkında doğasında yüklemi ilkesi içinde kaynağını alarak Organon ait Aristo , gerçek herhangi bir öneri söylüyor yüklemi bulunan kavramının içinde konuya kendisi. Leibniz onaylıyor: "  Praedicatum inest subjesi  ". Özne ile yüklem arasında böyle bir bağlantı olmaksızın, ister olası ister zorunlu, ister evrensel ister özel olsun, hiçbir hakikat gösterilemez.

çelişki ilkesi

Çelişki ilkesi (aynı zamanda "denilen  olmayan çelişki ilkesi  ") gelir Aristo onun içinde Metafizik (IV.3) ve sadece bir belirtiyor önermesi aynı anda doğru ve yanlış olamaz. Bu nedenle, bir olamaz A ve ¬ A , aynı zamanda.

Yeterli sebep ilkesi

Yeter neden ilkesinin  : ( "Hiçbir şey sebepsiz olduğunu" bu ilke onaylıyor nihil est sinüs ratione ) ya da o "sebepsiz hiçbir etkisi yoktur". Leibniz için bu ilke, metafizik , fizik ve ahlak biliminin büyük bir bölümünü inşa ettiğinden, insan bilgisi için en yararlı ve gerekli olarak kabul edilir . Ancak, onun içinde Monadoloji , Leibniz yine bu nedenler arasında en bize bilinebilir olmadığını itiraf ediyor.

Ayırt edilemez olanın özdeşlik ilkesi

Ayırt edilemez kimliğine ilkesi iki şey ortak noktası tüm özelliklerini varsa, o zaman ki devletler: (veya kısaca "ayırt edilemez ilkesi") özdeş . Bu çok tartışmalı ilke, özdeş olandan ayırt edilemez ilkesinin karşılığıdır; bu, iki şey aynıysa, hepsinin özelliklerini paylaştığını belirtir. Böylece bir araya getirilen iki ilke şunu teyit eder: "iki şey ancak ve ancak tüm özelliklerini paylaşıyorlarsa özdeştir".

süreklilik ilkesi

Süreklilik ilkesi şeylerin yavaş yavaş değiştiğini söylüyor. Leibniz şöyle yazar: Natura non facit saltus ("Doğa sıçrama yapmaz"). Her değişim, sonsuz sayıda şeyde gerçekleşen bir ara değişimden geçer. Bu ilke aynı zamanda bir hareketin tam bir dinlenme durumundan başlayıp derece derece yavaş değişebileceğini göstermek için de kullanılacaktır.

Mantık ve kombinatoryal sanat

Mantık o tarafından ihmal edilmiş olsa da, Leibniz işin önemli bir parçasıdır filozoflar ve matematikçiler Leibniz kendi disiplinlerinin her çalışmalarına ilgi edildi ve Leibniz rağmen bu materyaller ayrılmaz bir bütün olan mantık olmasını sağlar uyum oluşturur.

"Leibniz için Mantık Doğanın Anahtarıdır"

Yvon Belaval , Leibniz: felsefesine giriş

Leibniz tarafından geliştirilen mantığın önemi, onu bazılarına göre Aristoteles'ten bu yana en büyük mantıkçı yapar .

Leibniz, Aristoteles'in "matematiğin dışında matematiksel olarak yazan ilk kişi" olduğunu düşünür . Çalışmaları için büyük bir hayranlığı vardı. Ancak, kusurlu olduğunu düşündü; Aristotelesçi mantığın kusurlu olduğunu gördü ve onu geliştirmek istedi. Özellikle tasımla ilgilendi ve bu alandaki ilk katkıları De arte combinatoria'da bulunabilir .

Leibniz'in mantığı, ortaçağ filozofu Raymond Lulle'den esinlenmiştir . İkincisi, Ars magna'da , kavramların ve önermelerin kombinasyonlar biçiminde ifade edilebileceği fikrini geliştirir . Leibniz, Llull'dan esinlenerek De arte combinatoria'da bir kişinin öncelikle tüm temel fikirlerden oluşan bir "insan düşüncelerinin alfabesi"ni nasıl oluşturabileceğini, ardından kavramları birleştirerek yeni doğrular keşfederek yargılar oluşturmak için kapsamlı ve metodik olarak onların doğruluğunu nasıl değerlendirebileceğini açıklıyor .

Bu ilkeye göre Leibniz , kavramları oluşturdukları temel kavramlar biçiminde ifade etmeyi ve böyle bir biçimde temsil etmeyi mümkün kılacak evrensel bir karakter ( (lingua) Characteristica universalis ) olarak adlandırdığı evrensel bir dili teorileştirir. ana dilleri ne olursa olsun tüm okuyucular tarafından anlaşılır hale getirmek için. Leibniz, Mısır hiyerogliflerini ve Çin ideogramlarını , sözcükleri çizimler biçiminde temsil etme yöntemleri nedeniyle inceledi . Evrensel özelliğin sadece matematiksel bilgiyi değil , aynı zamanda hukuku ( deontiğin temelindeki karşılıkları kurar ), ontolojiyi (Leibniz, René Descartes'ın töz için verdiği tanımı eleştirdi ), hatta müziği ifade etmesi gerekir . ondan önce, Fransız matematikçi: Leibniz bu tür bir dil kuramsallaştırmaya ilk değil François Viète ( XVI inci  yüzyıl), Fransız filozof René Descartes ve dilbilimci İngiliz George Dalgarno ( XVII inci  yüzyıl) zaten böyle bir proje önerdi özellikle matematik alanında , ama aynı zamanda iletişim için Viète için . Üstelik Leibniz projesi geç evrensel dili projelerini ilham verecek XIX inci  ile yüzyıl Esperanto ve diller arası ait olmayan bozulmuş sürümü Latince yarattığı Giuseppe Peano . Aynı zamanda ilham verecek ideography ait Gottlob Frege , mantıksal dil loglan ve programlama dili Prolog .

Leibniz ayrıca algoritmik hesaplama olacak ve bu nedenle mekanik olarak karar verilebilir bir mantık hayal etti : kalkülüs oranlayıcı . Böyle bir hesaplama makineler tarafından yapılabilir ve bu nedenle hatalara maruz kalmaz. Leibniz böylece ilham olanlar ile aynı fikirleri açıkladı Charles Babbage , William Stanley Jevons , Charles Sanders Peirce ve öğrencisi Allan Marquand de XIX inci  yüzyıla ve bundan sonra bilgisayarların gelişimini destekleyecektir İkinci Dünya Savaşı .

Leibniz, mantıksal hesaplamaların doğrulanması için aritmetikte kullanılan 9 ile ispata benzer teknik prosedürler icat edebileceğine inanıyor . Bu yüzden, kendi Karakteristik'ini tartışmaların hakimi olarak adlandırır ve onu bir yanılmazlık sanatı olarak görür. Geleceğin felsefi tartışmalarının nasıl olacağına dair çekici bir tablo çiziyor. Bir soruyu çözmek veya bir tartışmayı sona erdirmek için düşmanların, gerekirse bir arkadaşını hakem olarak ekleyerek kalemi alması ve “Hesaplayalım! ". "

Louis Couturat , Leibniz'in Mantığı

Aynı zamanda, herhangi bir modellemenin, doğru olması için , modellenen fenomenle kesinlikle analoji içinde yapılması gerektiğini öne sürerek biçimsel mantığın sınırlarının farkındaydı .

Leibniz Aristo ve logicians arasında birçok önemli mantıkçı içindir XIX inci  : yüzyıl modern mantığın kökeni Augustus De Morgan , George Boole , Ernst Schröder ve Gottlob Frege . Louis Couturat için Leibnizci mantık, modern mantıksal sistemlerin ilkelerini öngördü ve hatta bazı noktalarda onları aştı.

Ancak mantık üzerine yazdığı metinlerin çoğu eskizlerden oluşur ancak çok geç yayınlandı veya hatta unutuldu. Bu nedenle, Leibniz'in modern mantığı önceden mi öngördüğü yoksa onu etkileyip etkilemediği sorusu ortaya çıkıyor. Mantığı görünüyor XIX inci  yüzyılın aslında Leibniz'in mantığı esinlenmiş.

metafizik

Yazılı Fransızca içinde 1714 ve yazarın ömrü boyunca yayınlanmadı, Monadologie Leibniz'in düşüncesinin son aşamalarında birini temsil eder. Daha önceki metinlerle bariz benzerliklere rağmen, Monadoloji , Discours de métaphysique veya New System of Nature and the Communication of Substances gibi eserlerden oldukça güçlü bir şekilde farklıdır . Discourse on Metaphysics'de bulunan bireysel töz kavramı monad kavramıyla karıştırılmamalıdır .

güç

Leibniz için, fizik onun sahip nedenini de metafizikle . Fizik, doğanın hareketlerini incelerse, bu hareketin gerçekliği nedir? Ve ne nedeni var? Hareket görecelidir, yani bir şey ona baktığımız perspektife göre hareket eder. Dolayısıyla hareket, gerçekliğin kendisi değildir; gerçektir kuvvet bağıl olağanüstü farklılıkları olan kuvvet hayatını sürdüren, dinlenme ve hareket: bütün hareket ve hangi dışında subsists onun nedenidir.

Leibniz, kuvveti “gelecek için bir değişimi beraberinde getiren mevcut durumda ne varsa o” olarak tanımlar . " Bu teori atomculuğun reddine yol açar; gerçekten de atom kesinlikle katı bir gerçeklik ise, o zaman şoklarda gücünü kaybetmez. Bu nedenle atom denilen şeyin gerçekte bileşik ve esnek olması gerekir. Mutlak atom fikri çelişkilidir:

“Atomlar, dinlenmeyi seven ve alt bölümlere veya analizlere girmek için acele eden hayal gücümüzün sadece bir etkisidir. "

Böylece kuvvet gerçekliktir: kuvvet tözdür ve tüm töz kuvvettir. Kuvvet bir haldedir ve bu hal değişim yasalarına göre değişir. Değişen durumların bu ardışıklığı düzenli bir düzene sahiptir, yani her durumun bir nedeni vardır ( bkz . yeter neden ilkesi): her durum bir öncekiyle açıklanır, nedenini orada bulur. Bu hukuk kavramına bireysellik fikri de eklenmiştir: Leibniz için bireysellik bir dizi değişikliktir, kendisini bir formül olarak sunan bir dizidir:

“Değişim yasası, her bir tözün bireyselliğini yaratır. "

monad

Böylece her töz kendi eğilimini izleyerek iç yasalara göre gelişir: bu nedenle her birinin kendi yasası vardır. Öyleyse, bireyin doğasını biliyorsak, tüm değişen durumları ondan türetebilir miyiz? Bu bireysellik yasası, yalnızca yeni değil, aynı zamanda daha mükemmel olan durumlara geçişleri ima eder.

Dolayısıyla var olan, Leibniz için bireydir; sadece birimler var. Ne hareketler, ne de cisimler bu tözselliğe sahip değildir: Kartezyen uzamış töz gerçekten de uzamış bir şey varsayar, o yalnızca bir bileşiktir, kendi başına gerçekliğe sahip olmayan bir bütündür. Böylece, mutlak olarak basit ve bölünmez töz olmadan gerçeklik olmazdı. Leibniz buna gerçekliğe monad diyor . Monad, ruhumuzun modeline göre tasarlanmıştır  :

"Önemli birlik kendi düşüncesi şekildeki veya harekette ya bulunamayan buna gerçekleşmesi gerekir her şeyi kapsar beri, başarılı bir varlıktır, bölünmez ve doğal olarak yok edilemez gerektirir ... Ama bir de önemli ruh veya formda , ne gibi beni ararız. "

İçsel durumlarımızı gözlemleriz ve bu durumlar ( duyumlar , düşünceler , duygular ) sürekli değişim halindedir: ruhumuz bir monaddır ve şeylerin gerçekliğini onun modelinden kavrayabiliriz, çünkü doğada kuşkusuz başka monadlar vardır. bize benzeyenler. Analoji yasasıyla ("bunun gibi her şey" olarak formüle edilen yasa), tüm varoluşu bize göre yalnızca bir derece farkı olarak düşünürüz. Yani, örneğin, bilincin daha düşük dereceleri vardır, psişik yaşamın karanlık biçimleri : aydınlık ve karanlığın tüm derecelerinde monadlar vardır. Tüm varoluşların bir sürekliliği vardır, temelini akıl ilkesinde bulan bir süreklilik.

Sonuç olarak, özü bu temsili faaliyette olan az çok açık temsillerle donatılmış varlıklar olduğu için, madde fenomen durumuna indirgenir . Doğum ve ölüm monads karartmak veya hafifletmek ettiği olgulardır. Bu fenomenler, yasalarla birbirine bağlı oldukları sürece gerçekliğe sahiptir, ancak dünya genel olarak yalnızca bir temsil olarak var olur .

Bir iç yasaya göre gelişen bu monadlar, dışarıdan herhangi bir etki almazlar:

7. Ayrıca bir Monad'ın içinde başka bir yaratık tarafından nasıl değiştirilebileceğini veya değiştirilebileceğini açıklamanın hiçbir yolu yoktur, çünkü orada herhangi bir şeyi yer değiştiremez veya onda herhangi bir iç hareket tasavvur edemez, uyarılabilir, yönlendirilebilir, artırılabilir. bileşiklerde olabileceği gibi oralarda azalmış veya azalmıştır veya parçalar arasında değişim vardır. Monadlar, herhangi bir şeyin girebileceği veya çıkabileceği pencerelere sahip değildir. " ( Monadoloji )

Monad kavramının Democritus , Epicurus ve Lucretia'da cisimleşen atomcu geleneği benimseyen Pierre Gassendi'nin felsefesinden etkilendiğini de ekleyelim . Gerçekten de, Yunanca " atomon  "dan (bölünemez) gelen atom,  her şeyi oluşturan basit elementtir. Monad'la arasındaki en büyük fark, ikincisinin ruhsal öze sahip olması, atomun ise maddi öze sahip olmasıdır; ve bu nedenle Leibniz'de bir monad olan ruh, Lucretia'da atomlardan oluşur.

önceden kurulmuş uyum

O halde, dünyadaki her şeyin, monadlar gerçekten birbirlerini etkilemiş gibi gerçekleştiğini nasıl açıklayabiliriz? Leibniz bu uyumu, tüm varlıklar arasında önceden kurulmuş evrensel bir uyum ve bu uyumun ortak bir yaratıcısı ile açıklar :

“Ayrıca, tözlerin bağlantısını ve iletişimini yalnızca Tanrı yapar ve bazılarının fenomenlerinin diğerlerininkilerle buluşup uyuşması ve sonuç olarak algılarımızda gerçeklik olması O'nun aracılığıyla olur. " ( Metafizik üzerine Söylem )

Monadlar birbirlerini hesaba katıyor gibi görünüyorsa, bunun nedeni Tanrı'nın onları öyle yaratmış olmasıdır. Monadların , onları küçük tanrılar gibi yapan bireysellik durumunda, fulgurasyon ile aniden yaratılmaları Tanrı tarafındandır . Her birinin kendine has bir dünya görüşü, minyatür bir evren görüşü vardır ve tüm bakış açılarının bir arada içsel tutarlılığı vardır, Allah ise bu münferit tözler şeklinde yarattığı sonsuz sayıda görüşe sahiptir. Özel mukavemet monads ve düşünce bu nedenle ilahi gücü ve düşünülmektedir. Ve uyum baştan beri Tanrı'nın zihnindedir: önceden kurulmuştur.

Bazı yorumcular (örneğin Alain Renaut , 1989) önceden kurulmuş uyumda, ancak daha sonra monadlar , monadlar arasındaki iletişimi geri yükleyen soyut bir şema görmek istiyorlarsa, o zaman gerçeğin bağımsız birimlere bölünmesinin işaretleri olacak, Bu yorum, Leibniz'in çalışmaları en önemli yorumlarla biri tarafından reddedildi o Dietrich Mahnke başlıklı sentezi Evrensel Matematik ve Bireysel Metafiziğinde (1925). Mahnke , Michel Fichant'tan ilham alarak , evrensel uyumun monaddan önce geldiğinin altını çizer: Her bir monadın seçimi, Tanrı'nın belirli iradeleri tarafından değil, tüm monadları seçen ilkel bir irade tarafından yapılır: bireysel bir monadın her tam kavramı böylece dünyanın ilkel seçimiyle çevrilidir. Ayrıca, “harmonik evrensellik (…) her bireyin ilkel içsel yapısında yazılıdır. " .

Son olarak, monadın bu fikrinden, evrenin monadın dışında var olmadığı, tüm perspektiflerin kümesi olduğu ortaya çıkar. Bu bakış açıları Tanrı'dan doğar. Felsefenin tüm sorunları böylece teolojiye kaydırılır .

Bu aktarım, Leibniz tarafından gerçekten çözülmeyen sorunlar doğurur:

 • mutlak bir madde nasıl doğabilir?
 • Tanrı nasıl sonsuz bir perspektife sahip olabilir ve onları önceden kurulmuş bir uyum içinde maddeler haline getirebilir?

Malebranche tüm bu sorunları tek bir formülle özetleyecektir: Tanrı, tanrıları yaratmaz .

Ruh ve bedenin birliği

Onun teorisi ve ruhun ve bedenin birliği doğal monadın fikrini izler. Vücut ilişkileri ile monads, bir toplamıdır ruh senkronize edilmiş iki saatler gibi baştan düzenlenmiştir. Leibniz, bedenin (yani çoklunun) ruh tarafından temsil edilmesini şöyle tanımlar:

“Ruhlar birimlerdir ve bedenler çokluklardır. Ancak birimler, bölünemez ve parçasız olmalarına rağmen, hemen hemen tüm çevre çizgilerinin merkezde birleşmesi gibi, çokluğu temsil etmekten vazgeçmezler. "

epistemoloji

Mantık , metafizik , teodise ve doğa felsefesi gibi nicelik açısından ele alınmasa da , epistemoloji (burada terimin Anglo-Sakson anlamıyla: bilgi çalışması ) Leibniz'in önemli bir konusu olmaya devam ediyor. Leibniz doğuştandır ve fikirlerin ve bilginin kökeni konusunda tamamen Platon'dan ilham aldığını varsayar .

Leibniz Bu alandaki başlıca eser, Fransızca yazılmış İnsan Anlayışı Üzerine Yeni Denemeler , John Locke'un insan anlayışı üzerine Test üzerine yorumdur . Yeni Denemeler 1704 yılında tamamlanmıştır Ama Locke'un ölümü kendi yayını, uygunsuz kendini savunmak olamazdı bir adam çürütme yayınlamaya ikincisi bulguyu erteleme Leibniz ikna etti. Sadece 1765'te ölümünden sonra ortaya çıkacaklar .

İngiliz filozof , tüm fikirlerimizin bize deneyimden geldiğine göre ampirist bir konumu savunuyor . Leibniz, Locke'un kitabından alıntılar yapan Philalethes ile Leibnizci argümanlara karşı çıkan Theophilus arasındaki hayali bir diyalog biçiminde, doğuştan gelen bir konumu savunur  : Bazı fikirler doğuştan zihnimizdedir . Bunlar, nedensellik gibi anlayışımızın ta kendisini oluşturan fikirlerdir . Doğuştan gelen fikirler deneyimle harekete geçirilebilir, ancak bu onların ilk önce potansiyel olarak bizim anlayışımızda var olmalarını gerektiriyordu.

Felsefi Teoloji

Tanrı'nın varlığı ve aşkınlığı

Leibniz çok ilgi ontolojik argüman ait Tanrı'nın varlığına 1670'i gelen ve bunları anlatmadılar Baruch Spinoza . Metafizik Meditasyonların beşinci meditasyonunda René Descartes'ın argümanını reddeder  : Tanrı tüm mükemmelliklere sahiptir ve varoluş bir mükemmelliktir, bu nedenle Tanrı vardır. Leibniz için, her şeyden önce bütün mükemmelliklerdir olduklarını gösteren bir konudur compossible ve bu varlığı mükemmellik. Leibniz ilk önermeyi Quod ens perfectissimum entity (1676) adlı denemesinde, ikinci önermeyi ise aynı döneme ait başka bir kısa yazıda gösterir.

İle benzerlikler vardır Leibniz'in kanıtı, Gödel ontolojik kanıtı tarafından kurulan, Kurt Gödel içinde 1970'lerin  :

 1. Tanrı (tanım gereği) tüm mükemmelliklere sahip bir varlıktır;
 2. mükemmellik, basit ve mutlak bir özelliktir (tanımı gereği);
 3. varoluş mükemmelliktir;
 4. eğer varoluş bir şeyin özünün bir parçasıysa, o zaman zorunlu bir varlıktır;
 5. eğer zorunlu bir varlığın var olması mümkünse, o zaman zorunlu olarak vardır;
 6. bir varlığın tüm mükemmelliklere sahip olması mümkündür;
 7. dolayısıyla zorunlu bir varlık (Tanrı) vardır.

Leibniz ayrıca kozmolojik argümanla da ilgilendi . Leibniz'in kozmolojik argümanı, onun yeterli sebep ilkesinden türer . Her gerçeğin yeterli bir nedeni vardır ve doğrular dizisinin yeterli nedeni zorunlu olarak dizinin dışında yer alır ve biz Tanrı dediğimiz bu nihai akıldır .

In theodicy Denemeler , Leibniz göstermek için yönetir tekliğini Tanrı, onun içinde her şeyi bilme , onun mutlak kudret ve onun iyiniyet .

teodise

Dönem "  teodise  " etimolojik (dan "Tanrı'nın doğruluğuna" anlamına Yunan Θεὸς  / theos ( "Tanrı") ve δίκη  / dike ( "Adalet")). Leibniz'in kendisi tarafından icat edilmiş bir neolojizmdir . Onu hiçbir zaman kesin olarak tanımlamamış olsa da, terim genellikle " Tanrı'nın doğruluğu ile ilgilenen doğal teolojinin bir parçası " , "Tanrı'nın iyiliğini, Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanların çürütülmesiyle haklı çıkarmayı öneren bir söylem " olarak anlaşılır . bu dünyadaki kötülük ve dolayısıyla bu argümanlara dayanan ateist veya dualist doktrinlerin reddedilmesi ” . Leibnizci teodisenin ana paydasının altını çizmek esastır. İlk soru şudur: Kötülüğün varlığı, evrenin genel mükemmelliği fikriyle nasıl uzlaştırılır? Ancak, Leibnizci metafiziğin içindeki zorlukların ötesinde, şu sorunu buluruz: Kötülükteki insanın sorumluluğu ya da suçluluğu fikri, bu adamın olduğu gibi davrandığı duygusuyla nasıl bağdaştırılır? rol yapmış olması muhtemeldir. Leibniz'in zorunluluk ve özgürlük arasındaki çatışmaya yanıtı özgündür.

Analiz olarak hain Judas örnek bölümünün 30 arasında Metafizik söylevi , aydınlatıcı: gerçekten de, onun günahının olarak kimin özü Tanrı varlığına gelmesine izin bu Yahuda günah olacağını sonsuza gelen öngörülebilir, ama engellemez, günah işleyen odur. Bu sınırlı, kusurlu varlığın (her canlı gibi) genel yaratılış planına girmesi ve bu nedenle varlığını bir anlamda Tanrı'dan alması, onu kendi kusurundan temizlemez. Kusurlu olan odur, tıpkı bir saatteki dişli çarkın dişli çarktan başka bir şey olmadığı gibi: saatçinin onu saat yapmak için kullanması, bu çarkın bir hiç olduğu gerçeğinden bu saatçiyi sorumlu kılmaz. Aksi takdirde, bir dişli çarktan daha iyi bir şey yoktur.

Yeter neden ilkesinin , bazen "belirleyici nedeni" veya onun araştırma Leibniz'i güdümlü temel ilkedir "neden büyük ilkesi" ilkesini seslendi: hiçbir şey bu oldukça, öyle açıklıyor bir sebep olmadan değil ve neden böyle değil, değil. Leibniz kötülüğün var olduğunu inkar etmez. Ancak, tüm kötülüklerin daha az olamayacağını onaylar: bu kötülükler açıklamalarını ve haklılıklarını bütünde, evrenin resminin ahenginde bulurlar. "Bütün dünyanın görünen kusurları, bizimkinin sadece bir ışını olduğu bir güneşin bu lekeleri, güzelliğini azaltmaktan çok yükseltir" ( Théodicée , 1710 - 1747'de yayınlandı).

Pierre Bayle'e yanıt olarak şu ispatı kurdu: Eğer Tanrı varsa, o mükemmel ve eşsizdir. Şimdi, eğer Tanrı mükemmel ise, "zorunlu olarak" her şeye kadirdir, her türlü iyiliğe ve her türlü adalete, her şeye bilgeliğe sahiptir. Dolayısıyla, eğer Tanrı varsa, tüm kusurlu dünyaların en az kusurlusunu yaratmayı zorunlu olarak başarmış, istemiş ve bilmiştir; dünya yüce amaçlara en uygun.

In 1759 , içinde felsefi masalı Candide , Voltaire Leibniz için iddia edilen sözcüsü Pangloss onun karakterini yaptı. Gerçekte, kasıtlı olarak doktrinini formüle  : " mümkün dünyaların en iyisinde her şey en iyi ihtimalle  ". Bu formül yanlış bir yorumdur: Leibniz hiçbir şekilde dünyanın mükemmel olduğunu, kötülüğün minimuma indirildiğini iddia etmez. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire'e Leibniz'in ispatının kısıtlayıcı yönünü hatırlattı: “Bu soruların tümü Tanrı'nın varlığıyla ilgilidir. (…) İlk teklif bana gelirse, aşağıdakileri asla sallamayacağız; inkar edersek, sonuçlarını tartışmamalıyız. " ( gelen mektup18 Ağustos 1756). Ancak, Voltaire'in metin üzerinde Leibniz karşı değil teolojik veya metafizik düzeyde  : Candide adlı masalı Voltaire ve Rousseau arasındaki muhalefet kaynağını bulur ve içeriği bu koyacağız metafizikçilerin ait muhakemelerinin olmadığını" göstermek istiyor "kötülüklerimize bir son", insanları "dünya yaşamını kendileri düzenlemeye" davet eden ve çalışmanın "insanları daha mutlu edecek maddi ve manevi ilerlemenin kaynağı" olarak sunulduğu gönüllü bir felsefenin özrünü yaparak.

etik

Eğer etik Leibniz genellikle gibi önemli bir katkı olarak kabul edilmediği felsefenin yalnızca geleneksel alanını oluşturan Spinoza , Hume veya Kant , Leibniz bu alanda çok ilgi oldu. Metafiziğiyle karşılaştırıldığında, Leibniz'in etik düşüncesinin kapsamı ya da özgünlüğü ile özellikle ayırt edilmediği doğrudur. Bununla birlikte, adaletin temelleri ve özgecilik sorunu üzerine etikle ilgili merkezi tartışmalara katıldı .

Leibniz için, adalet olduğunu önsel bilim ait iyiliği vardır yani, rasyonel ve objektif bazlar adalet. O adalet kuvvetli kararnamesi hangi göre konumunu, o ile ilişkilendiren bir pozisyon reddeder Thrasymachus karşı savunur Sokrates içinde Cumhuriyeti'nin ait Plato , aynı zamanda birlikte Samuel von Pufendorf ve Thomas Hobbes . Gerçekten de, bu anlayışı uygulayarak, Tanrı tüm yasa koyucuların en güçlüsü olduğu için ilahi emirlerin doğru olduğu sonucuna varılır. Leibniz için bu , Tanrı'nın mükemmelliğini reddetmek anlamına gelir ; ona göre, Tanrı sadece keyfi olarak değil, en iyi şekilde hareket eder. Tanrı sadece gücünde değil, bilgeliğinde de mükemmeldir . Tanrı'nın bağlı olduğu a priori ve ebedi adalet standardı , doğal hukuk teorisinin temeli olmalıdır .

Leibniz, adaleti bilge kişinin sadakaları olarak tanımlar . Bu tanım adalet ve hayırseverlik arasındaki ayrıma alışmış olanlara garip gelse de, Leibniz'in asıl özgünlüğü, onun hayırseverlik ve sevgi tanımıdır . Nitekim, XVII inci  yüzyılın özverili sevginin olasılığı sorudur. Görünen o ki, her varlık , kendi psikolojilerinin temelinde Hobbes ve Spinoza'nın conatus olarak adlandırdıkları , varoluşta sebat edecek şekilde hareket ediyor . Bu bakış açısına göre seven, bu sevgide varlığını iyileştirmenin bir aracı olarak görendir; aşk o zaman bir bencillik biçimine indirgenir ve iyiliksever olsa bile özgecil bir bileşenden yoksundur . Bencillik ve fedakarlık arasındaki bu uyuşmazlığı çözmek için Leibniz, aşkı başkalarının mutluluğundan zevk almak olarak tanımlar . Böylece Leibniz, her bireyin davranışının temel ilkesini, zevk ve kişisel çıkar arayışını inkar etmez , ancak bunu başkalarının iyiliği için özgecil ilgiyle ilişkilendirmeyi başarır . Böylece aşk, özgecilik ile kişisel çıkar arasındaki çakışma olarak tanımlanır ; adalet, bilge kişinin sadakasıdır; ve bilge kişi, der Leibniz, her şeyi sevendir.

Matematik

Leibniz'in matematiksel çalışmaları Journal des savaants de Paris'te , Acta Eruditorum de Leipzig'de (kurulmasına yardımcı oldu) ve Christian Huygens , Jean ve Jacques Bernoulli kardeşler , Marquis de L 'Hospital ile çok sayıda yazışmasında bulunabilir. , Pierre Varignon ,  vb.

sonsuz küçük hesap

Isaac Newton ve Leibniz, genellikle sonsuz küçükler hesabının icadıyla tanınırlar . Gerçekte, gelen vardır Arşimed ( III inci  yüzyıl  M.Ö.. ), Hesaplama bu tipteki ilk meyveleri. Daha sonra Pierre de Fermat , François Viète ve cebir kodlaması ve René Descartes ve geometri cebirselleştirmesi .

Tüm XVII inci  asır bölünmez ve sonsuz küçük okudu. Gibi Newton , Leibniz erken türevlerinin calculustan belirsizliğe hakim. Ayrıca, her şeyin varyasyonları birliğe katkıda bulunan küçük unsurları bütünleştirdiği fikrine dayanarak, bir bütünün ve onun parçalarının analizi için ana araç olan bir algoritma geliştiriyor. “Aldatıcı üst” olarak adlandırdığı çalışma, Bernoulli kardeşler, Marquis de L'Hôpital , Euler ve Lagrange tarafından sürdürülecek .

Değerlendirme

Leibniz'e göre, matematiksel sembolizm, daha genel evrensel karakteristik projesinin aritmetiği ve cebiri ile ilgili bir örnekten başka bir şey değildir . Ona göre matematiğin gelişimi her şeyden önce uygun bir sembolizmin kullanımına bağlıdır; dolayısıyla matematikte kaydettiği ilerlemenin, niceliklerin ve bunların ilişkilerinin temsili için uygun semboller bulmadaki başarısından kaynaklandığını düşünür. Sonsuz küçük hesap yönteminin Newton'un ( fluxion yöntemi ) üzerindeki ana avantajı , gerçekten de işaretleri daha mantıklı kullanmasıdır.

Birkaç terimin kökenindedir:

Ayrıca birkaç yeni notasyon oluşturur:

 • 1692'de “fonksiyon” terimiyle aynı zamanda tanıtıldı;
 • için diferansiyel  ;
 • için integrali .

Ayrıca ona mantıklı bir eşitlik tanımı borçluyuz .

Ayrıca, temel aritmetikteki gösterimi de geliştirir  :

İkili sistem

Leibniz ikili sistemle yakından ilgilendi . Durum böyle olmasa da, bazen mucit olarak görülür. Gerçekten de, İngiliz matematikçi ve bilim adamı Thomas Harriot , ondalık olmayan sistemler üzerinde çalışmıştı  : ikili , üçlü , dörtlü ve beşli , ama aynı zamanda daha yüksek tabanlı sistemler. Fribourg Üniversitesi'nden Robert Ineichen'e göre , Harriot "muhtemelen ikili sistemin ilk mucidi". Ineichen'e göre, İspanyol din adamı Juan Caramuel y Lobkowitz tarafından yazılan Mathesis biceps vetus et nova , Avrupa'da ikili de dahil olmak üzere ondalık olmayan sistemler üzerine bilinen ilk yayındır. Son olarak, John Napier Rabdologiæ'de (1617) ikili aritmetikle ilgilenir ve Blaise Pascal , De numeris multiplicibus'ta (1654/1665) ondalık sistemin zorunlu olmadığını doğrular.

Leibniz sonundan ondalık sistemine bir yedek arayan XVII inci  yüzyılın. 2.500 yıllık bir Çin kitabı olan Yi Jing'de ("Değişikliklerin Klasiği") ikili aritmetiği keşfetti . "Sadece 1 ve 0 karakterlerini kullanan Binary Aritmetiğin Açıklaması, kullanışlılığı ve Fu Xi'nin antik Çin figürlerine verdiği ışık hakkında bazı açıklamalar" diye adlandırdığı bir makale yazar -  Fu Xi efsanevi yazardır. Yi Jing'in. Wolfenbüttel'de kaldığı süre boyunca, sistemini çok etkilenen Dük Rodolphe-Auguste'a sunar . Bunu dünyanın yaratılışıyla ilişkilendiriyor. Başlangıçta hiçlik vardı (0; ilk gün sadece Tanrı vardı; 7 gün sonra (ikili gösterimde 7, 111 yazılır), artık 0 olmadığı için her şey var oldu. Leibniz ayrıca, ön yüzünde dükün bir temsili ve arka yüzünde bir alegori ile bir madeni para yarattı. ikili sayıların oluşturulması.

1699'da Académie royale des sciences de Paris'e üye yapıldığında, Leibniz ikili sistemi sunan bir yazı gönderdi. Akademisyenler keşifle ilgilendiklerini ifade etseler de, yine de ele alınmasının çok zor olduğunu düşündüler ve Leibniz'in uygulama örneklerini sunmasını beklediler. Birkaç yıl sonra, daha iyi karşılanan çalışmasını tekrar sergiledi; bu sefer onu Yi Jing'in heksagramlarına bağlar . Onun makale mevcuttur Kraliyet Bilimler Akademisi Tarih ve 1703 yanısıra çağdaş, "Nouvelle arithmétique binaire" tarafından yazılmış bir inceleme. Sayıları bu şekilde temsil etmenin Çin İmparatorluğu'nun kurucusu " Fohy  " den çok uzak bir miras olduğunu kabul eden  Leibniz, az önce sunduğu kavramların, özellikle de "geliştirdiği" aritmetik kurallarla ilgili olarak yararlılığını uzun uzun merak ediyor.

Sonunda, tüm bunlarda gördüğü tek yararın, sayıların içsel doğasını ve aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkaran bir tür temel güzellik olduğu sonucuna varıyor gibi görünüyor.

Diğer işler

Leibniz denklem sistemleriyle ilgileniyor ve determinantların kullanımını öngördü . Genel bir form ve formül bilimi olan kombinatoryal sanat üzerine yaptığı incelemede, denklemleri çözmek için ikame teknikleri geliştirir. Serilerin yakınsaklığı, üstel , logaritma , trigonometrik fonksiyonlar gibi tamsayılı serilerdeki fonksiyonların gelişimi üzerinde çalışır (1673). Brakhistokron eğrisini keşfetti ve eğrilerin düzeltilmesiyle (uzunluklarının hesaplanması) ilgilendi. O okudu konik üzerinde tez gelen Pascal ve konuyla ilgili yazılı. Fonksiyonu ( conspectus calculi ) ilk yaratan odur . Eğrilerin zarflarını ve bir fonksiyon için ekstremum arayışını inceler ( Nova methodus pro maximis et minimis , 1684).

Ayrıca çizge teorisi ve topolojiye ( analiz situs ) bir saldırı girişiminde bulunur .

Diğer işler

Fiziksel

Leibniz, zamanının birçok matematikçisi gibi aynı zamanda bir fizikçiydi. Bugün metafiziği ve iyimserlik teorisi ile tanınmasına rağmen Leibniz, Galileo , Descartes , Huygens , Hooke ve Newton ile birlikte kendisini bilimsel devrimin ana figürlerinden biri olarak kabul ettirmiştir . Leibniz, Nicolas Rémond'a yazdığı bir mektupta anlattığı gibi , Leipzig'de okurken 1661 civarında çok erken bir tarihte mekanikçi oldu . Bununla birlikte, derin bir fark onu Isaac Newton'dan ayırır  : Newton "fiziğin metafizikten sakınması gerektiğini" düşünürse ve fiziği aracılığıyla fenomenleri tahmin etmeye çalışan Leibniz, herhangi bir fenomen hakkında kesin hesaplamalar elde etmeye çalışmadan, şeylerin ve dünyanın gizli özünü keşfetmeye çalışır. Böylece, Rene Descartes ve Newton'u, fiziklerinde bir Deus ex machina (gizli bir ilahi akıl) olmadan nasıl yapacaklarını bilmedikleri için kınamaya geldi , çünkü bunlar olan her şeyi, neyin mümkün olup neyin olmadığını açıklamadılar.

Leibniz , "canlı güç  " adı altında  kinetik enerji kavramını icat etti . Descartes'ın mv niceliğinin (o zamanlar buna itici güç ya da hareket niceliği deniyordu) hareketin yönlerinden bağımsız olarak şoklarda korunduğu fikrine karşı çıkıyor .

“ Korunan şeyin hareket miktarı değil, mutlak canlı güç [mv 2 ] olduğu akıl ve deneyimle bulunur . "

- Gottfried Wilhelm Leibniz, Dinamikler denemesi (1691)

En az etki ilkesi 1740 yılında Maupertuis tarafından keşfedildi . 1751'de Samuel König , Leibniz'den 1707 tarihli ve aynı ilkeyi Maupertuis'ten çok önce belirttiği bir mektup aldığını iddia etti. Berlin Akademisi, Leonhard Euler'i bu mektubun gerçekliği sorununu incelemesi için görevlendirdi . Euler, 1752'de bunun yanlış olduğu sonucuna vardığı bir rapor yayınladı: König, Leibniz'den gelen bu mektubun varlığını icat etmiş olurdu. Bu, Leibniz'in optikte (matematiksel biçimcilik olmaksızın) 1682 civarında Fermat ilkesine yakın bir ifade ortaya koymasını engellemez .

Onun içinde Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica , Isaac Newton uzay ve zaman saikleriyle saølanacaøını mutlak şeyler olarak. Leibniz, Newton'un fikirlerini savunan Samuel Clarke ile yazışmalarında bu fikirleri çürüterek alternatif bir sistem önerir. Ona göre uzay ve zaman , nesnelerin içinde bulunduğu şeyler değil, bu nesneler arasındaki ilişkiler sistemidir. Uzay ve zaman "aklın varlıklarıdır", yani nesneler arasındaki ilişkilerden soyutlamalardır.

“Zaman gibi tamamen göreceli bir şeye yer tuttuğumu bir kereden fazla belirttim; Bir için sipariş süresi gibi birliktelikleri bir olan düzen istiflerinin ... Ben konuya olmadan herhangi boşluk olduğuna inanmıyoruz. Vakum dediğimiz deneyler sadece kaba bir maddeyi dışarıda bırakır.

-  M.  Leibniz'in üçüncü yazısı veya M.  Clarke'ın ikinci yanıtına yanıt , 27 Şubat 1716, çev. L. Alma.

Biyoloji

Leibniz biyolojiyle çok ilgileniyordu . İle yapacağı görüşmenin mikroskopistlere Jan Swammerdam ve Antoni van Leeuwenhoek içinde Lahey içinde 1676 onun anlayışlarının üzerinde büyük bir etkisi olacaktır hayvan vücudunda .

In 1670'i ve erken 1680'ler , Leibniz adanmış dirikesim ölçekli makroskobik ve esas fonksiyonları ve arasındaki ilişkileri inceleyen organlar . O sırada hayvanları René Descartes tarzında , yani mekanik ilkelere uyan makineler olarak , parçaların bütünün düzgün işleyişi için yapılandırılıp düzenlendiğini tasarladı . Leibniz'e göre, bir hayvanın tanımlayıcı özellikleri özerk beslenme ve harekettir . Leibniz bu iki yeteneğin içsel termodinamik süreçlerin sonucu olduğuna inanır : bu nedenle hayvanlar hidrolik , pnömatik ve piroteknik makinelerdir .

Leibniz'in vizyonu 1690'larda kendisini bir hayvan vücudunun farklı bölümlerinin mikroskobik incelemesine kendi başına bir mikroorganizma olarak adadığında dramatik bir şekilde değişti . Swammerdam ve Leeuwenhoek'in, dünyanın çıplak gözle görülemeyen canlı organizmalardan oluştuğunu ortaya koyan keşiflerinden esinlenerek ve o dönemde yayılmaya başlayan, daha büyük bir organizmanın içlerinde yaşayan organizmaların sadece daha büyük bir organizma olmadığı görüşünü benimsemiştir. "sakinler", ancak ev sahibi organizmanın kurucu parçaları olan Leibniz, şimdi hayvanı, makinelerden oluşan bir makine olarak kavrar, bu ilişki sonsuza kadar doğrudur. Yapay makinelerin aksine, Leibniz'in "ilahi makine" dediği hayvan makinelerinin bu nedenle herhangi bir ayrı parçası yoktur. Böyle iç içe geçmiş bir sonsuzluğun birliği sorusunu yanıtlamak için Leibniz, ilahi makinenin bileşenlerinin egemen ile hükmedilen ilişki içinde olduğu yanıtını verir. Örneğin kalp , vücudu canlı tutmak için kan pompalamaktan sorumlu olan organdır ve kalbin faal tutmaktan sorumlu olan kısımları kalptir. Bu tahakküm ilişkisi, hayvan makinesinin birliğini sağlar. Unutulmamalıdır ki, diğer hayvanları içeren hayvanların kendileri değil, hayvanların vücutlarıdır. Aslında, aksi takdirde, özerk parçalardan oluşan hayvanlar bedensel tözler olarak birliklerini kaybedeceklerinden , Leibniz'in töz anlayışıyla çelişirdi .

İlaç

Leibniz, tıbbi ilerlemeyi yakından takip etmeye ve henüz çok temel bir aşamada olan bu bilim için iyileştirmeler önermeye çalışıyor. Kan dolaşımı ancak yüz yıl öncesine kadar keşfedilmemişti ve doktorların bir ameliyattan önce ellerini sistematik olarak yıkamamaları için iki asırdan çok uzak olmayan bir süre beklemek gerekecek. 1691'de Justel ona dizanteri için bir çare olduğunu söylediğinde, bu kökü (ipécacuana) Güney Amerika'dan elde etmek için her şeyi yaptı ve Almanya'da kullanılması için kampanya yürüttü. Birkaç yıl sonra, Prenses Sophie'ye yazdığı bir mektupta, tıp alanında, bugün bize apaçık görünen bir dizi tavsiyede bulundu.

Tıbbı ilerletmek için tıbbi araştırmaları ve sonuçların yayılmasını teşvik etmek gerekiyordu. Teşhisin tedaviden önce gelmesi çok önemliydi. Ayrıca hastalığın semptomlarını gözlemlemek ve hastalığın ilerleyişinin ve hastanın tedaviye verdiği tepkilerin yazılı bir geçmişini kaydetmek de gerekliydi. En ilginç vakalarla ilgili raporların ifşa edilmesi de önemliydi: bu anlamda hastanelerin yeterli fona ve personele sahip olması şarttı. Son olarak, önleyici tıbba olan ihtiyacı ve periyodik salgın hastalıklar gibi geniş sosyal yayılımı olan hastalıklar için belirli sayıda önlem önerebilen politikacılar ve doktorlardan oluşan bir Sağlık Konseyi'nin oluşturulmasını savunuyor. Modena'da tanıştığı hekim ve filozof Ramazzini , tıbbi istatistiklerin önemine dikkat çekti. Leibniz, bu tür istatistiklerin yayılmasının önemli bir iyileşmeye yol açacağına, doktorların en sık görülen hastalıkları tedavi etme konusunda daha donanımlı olacağına inanıyor. Çeşitli durumlarda bu tema üzerinde ısrar ediyor ve hatta Journal des Savants'a Ramazzini tarafından kurulan modele göre bu istatistikleri yıllık olarak yayınlamasını öneriyor .

jeoloji

Leibniz, Dünya'nın ve türlerin evrimini incelemeye sürekli olarak büyük bir ilgi gösterdi. Seyahatleri sırasında fosilleri ve mineral kalıntılarını gözlemleyebildiği merak uyandıran dolaplara her zaman ilgi duymuştur. Kaldığı süre içerisinde Harz , Almanya ve İtalya'da yaptığı seyahatlerde, o mineraller ve fosil sayısız örnekleri toplandı. Hannover'de Niels Stensen ile tanıştı ve Kircher okudu . Brunswick Evi'nin tarihi üzerine bitmemiş çalışmasının bir parçası olarak Leibniz , 1691'de yazılan ancak yalnızca 1749'da yayınlanan Protogaea adlı doğal tarih ve jeoloji ile ilgili bir önsöz yazdı . Ayrıca Teodise'de Dünya'nın evrimi teorisinin bir özetini de içeriyor .

Protogéa , çok çeşitli önemli jeolojik soruları kapsayan ilk çalışmadır: Dünya gezegeninin kökeni, kabartma oluşumu, gelgitlerin nedenleri, katmanlar ve mineraller ve fosillerin organik kökeni. Leibniz, gezegenin magmatik kökenini ve merkezi bir ateşin varlığını kabul etti. Ancak, ateşin dünyevi dönüşümlerin nedeni olduğunu belirten Descartes'ın aksine, suyu jeolojik bir ajan olarak da değerlendirdi. Dağlar, sadece yağmurların değil, aynı zamanda bodrumdan su püskürmesinin neden olduğu selden önceki patlamalardan geldiğini söyledi. Ayrıca su ve rüzgarı rölyef değiştiriciler olarak gösterdi ve iki tür kayayı ayırt etti: magmatik ve tortul.

Aynı zamanda evrim teorisinin öncülerinden biriydi ve mevcut hayvanlar ile bulunan fosiller arasında gözlenen farklılıkların, jeolojik devrimler boyunca türlerin dönüşmesiyle açıklandığını öne sürdü.

Kütüphanecilik

Leibniz de kütüphaneciydi Hanover dan 1676 ve Wolfenbüttel'de dan 1691 . O da bu görevi teklif edildi Vatikan içinde 1686 ve Paris'te de 1698 (sıra muhtemelen olduğu gibi Viyana ), ama sadakat dışarı reddetti Lutheranism , dönüşümü gerektiren bu mesajlar Katolikliğe .

Onun içinde hiç Temsil HSH Wolfenbüttel'de Dükü onun Kütüphane korumak için onu teşvik etmek , Leibniz onun görevini yerine getirmesini amaçlanan açıklar. Anısına , aynı zamanda Ansiklopedi için bir temel teşkil edecek olan bilimlerin sınıflandırılmasına dayanan iki kütüphane sınıflandırma planı ekledi - Leibniz , 1679'da Dük Jean-Frédéric'e yazdığı bir mektupta bu konuda şunları söyledi  : "Gerekli" bir Kütüphane veya Ansiklopedi ”:

 • ilk sınıflandırma ("  Idea Leibnitiana bibliecæ publicæ secundum sınıfları scientiarum ordinandæ  "), bilimler " dört fakülteyi  " hatırlatan aşağıdaki sırayla düzenlenmiştir  : teoloji , hukuk , tıp , fizik , felsefe , saf ve uygulamalı matematik , filoloji , belagat ve şiir , coğrafya , tarih
 • İkinci sınıflandırma ( "  Fikir Leibnitiana bibliothecae ordinandæ contractior  , ana başlıklar sınıflandırılır"): teoloji ( theologia ), hukuk ( jurisprudentia ) Tıp ( Tıp ), felsefe düşünsel ( philosophia intellectualis ) felsefesi akla gelebilecek şeyler veya matematik ( Philosophia rerum imaginationis seu mathematica ), mantıklı şeyler felsefesi veya fizik ( philosophia rerum sensilium seu physica ), filoloji ( philologica ), sivil tarih ( historia Civilis ), edebiyat tarihi ( historia literaria ) - fiziğin matematikten sonra daha doğal bir sırayla hareket ettiğini not edebiliriz Louis Couturat'a göre .

Louis Couturat, Leibniz'in Mantığı'nda, felsefenin üç bölümünün ( metafizik , matematik ve fizik ) düzenine ve ayrımına , onların nesnelerine, yani bizim bilme yetilerimize dayanan bir ayrım olduğuna dikkat çeker: saf nesneler. anlama, hayal gücü, duyular.

Bir ansiklopedi veya "evrensel kütüphane" projesini tasarladı :

“Bir Ansiklopedinin kurulması, yani tüm yararlı şeylerin çıkarılması için mümkün olduğunca yeterli olan düzenli bir gerçekler koleksiyonunun kurulması insanlığın mutluluğu için önemlidir. "

- Gottfried Wilhelm Leibniz, Initia et specimina scientiæ generalis , 1679 - 1680

Tarih

1670'lerden itibaren Leibniz'in de tarihçi olarak önemli bir faaliyeti vardı. Başlangıçta hukuka olan ilgisiyle bağlantılıydı, bu da onu hukuk tarihi üzerine çalışmalar geliştirmeye ve 1690'larda önemli bir ortaçağ hukuk belgeleri koleksiyonu yayınlamaya yöneltti. Aynı zamanda, 1685'te Hannover Elektörü tarafından verilen siparişle de bağlantılıdır: Brunswick Evi'nin tarihi. Este İtalyan evine parçası benzer kökenleri bu aristokrat aile, Leibniz Avrupa tarihi üzerine önemli çalışmaları üstlenmiştir ikna IX inci için XI inci  yüzyılın. Soruşturması için gerekli belgeleri toplamak üzere 1687'nin sonunda güney Almanya ve Avusturya'ya gitti. Yapılan bir keşif Augsburg içindeNisan 1688bakış açılarını önemli ölçüde genişletir; gerçekten de bu yerin Benedictine manastırında, Brunswick-Lüneburg Dükalığı'nın kurucuları Guelph'ler ile Dükalığın İtalyan soyluları olan Este Hanedanı arasındaki bağlantıların kanıtlarını bulduğu Historia de guelfis principibus kodeksine başvurabilir. Ferrara ve Modena'nın. Bu keşif onu İtalya'ya, özellikle Modena'ya olan seyahatini 1690'a kadar uzatmaya zorladı. Leibniz'in tarihi çalışması beklenenden çok daha karmaşıktı ve 1691'de düke işin birkaç dakika içinde tamamlanabileceğini açıkladı. sekreter alımıyla elde ettiği bir işbirliğinden yararlandıysa. Aynı şekilde keşifleriyle ilgili kısmı da yazıyor; eğer üç cilt gerçekten gün ışığına çıkarsa, eser asla 1716'daki ölümünden önce tamamlanamayacak. Böylece Leibniz, Jean Mabillon , Étienne Baluze ve Papebroke ile birlikte tarihsel eleştiriyi kuran dönemin çalışmasına katılır; Avrupa'nın egemen ailelerinin kronolojisi ve soykütüğü sorunlarına önemli unsurlar getiriyor. Büyük İtalyan bilgin Antonio Muratori ile Este evi hakkında ünlü bir tartışmaya girer.

Politika ve diplomasi

Leibniz politik sorularla çok ilgiliydi.

Mainz'e gelişinden kısa bir süre sonra , Polonya tahtının veraset sorununu tümdengelim yoluyla çözmeye çalıştığı kısa bir inceleme yayınladı .

In 1672 Boyneburg bir diplomatik görev onu gönderdi Paris için fetihlerine taşımak Louis XIV ikna etmeye Mısır Leibniz kendisi tarafından geliştirilen plana göre yerine Almanya. Avrupa'daki barış görüşmelerinin amacının ötesinde, başka planlarla Paris'e gitti: Kraliyet kütüphanecisi Pierre de Carcavi ile tanışmak, ona üzerinde çalıştığı aritmetik makinesini anlatmak ve Academy des sciences de Paris'e girmek.

Bir Irenist olan Leibniz, Hıristiyan Katolik ve Protestan Kiliselerinin yeniden birleşmesinin yanı sıra Protestanlığın Lutheranizm ve Reform Kiliselerini oluşturan dallarının birleştirilmesini istedi . Mümkün olduğu kadar çok destek istedi, özellikle güçlüler arasında, Papa'yı, İmparatoru veya hüküm süren bir prensi dahil edemezse, başarı şansının zayıf kalacağının farkındaydı. Hayatı boyunca bu fikri savunan çeşitli yazılar yazdı, özellikle bir Katolik bakış açısıyla yeniden birleşmeyi öneren ve 1845'e kadar yayınlanmayan Systema theologicum adlı bir çalışma. Kendisi gibi, arkadaşı Piskopos Cristóbal de Rojas y Spínola ile birlikte, Protestan mezheplerinin yeniden birleşmesi için kampanya yürüttüler, Brunswick-Lüneburg ve Saksonya seçmenleri arasında, dini yeniden birleşme projesine karşı olduğunu ifade eden imparatora karşı diplomatik bir koalisyonu teşvik etmeyi düşündüler.

Yasa

Teknoloji ve mühendislik

Leibniz, bir mühendis olarak birçok icat tasarladı.

Çarpma yapabilen bir aritmetik makinesi tasarladı ve bunun için 1960'lara kadar kullanılan ünlü yivli silindirler sayesinde çok sayının ezberlenmesini icat etti . Üç İlk yapı modellerinden sonra lütfen daha sonra dördüncü inşa 1690 bu bir bulunmuş olan, 1894 at Göttingen Üniversitesi ve şimdi tutulur Gottfried Leibniz Kütüphanesi Hanover.

Ayrıca, o kullanımında öncü oldu rüzgar enerjisi yerine etmeyi başaramayan, su çarkları işletilen pompa uzun tarafından Almanya'da kullanılan yel değirmenleri için tahliye mayın arasında Harz . Madencilik sektöründe sonsuz zincir tekniğinin de mucididir.

Leibniz ayrıca Herrenhausen Kraliyet Bahçeleri'nde Avrupa'nın en yüksek çeşmesini tasarladı . Ayrıca demir kaplı tekerleklerle engebeli arazide ulaşımı iyileştirdi.

Leibniz de planlarını çekti denizaltı bir için, zincir posta veya bir tür için peg bir oluşan çivi keskin kenarlı.

Dilbilim ve Filoloji

Bilim adamları ideal dili için felsefi ilgi ötesinde XVII E  yüzyılda , Leibniz uygulamaları dilbilim öncelikle bir olarak tarihe yardımcı bilim . Amacı, yazılı gelenekten önce tarihi yeniden inşa etmek için etnik grupları ve göçlerini tespit etmektir . Buna ek olarak, Leibniz, Brunswick hanedanı tarihinin bir parçası olarak, ona iki önsöz yazmayı planlıyor, ilki, Protogæa , jeoloji ile ilgili , ikincisi ise dilbilimsel araştırmalara dayanan Avrupa kabilelerinin göçleriyle ilgili. .

Amacı, bir halkın dilinin kökenine bağlı olduğu varsayımına dayanarak diller arasında akrabalık kurmaktır. Bu nedenle ilgi alanı esas olarak etimoloji ve toponymidir .

Leibniz, dilbilimi çağdaşlarından çok daha geniş bir ölçekte uygular. Sözcük materyali Alman lehçelerinden Mançurya gibi uzak dillere kadar uzanır . Bütün bu malzemeyi toplamak için, o özellikle onun kişisel gözlemlere veya onun muhabirleri üzerinde önceden varolan kaynakçada, dayanmaktadır Hıristiyan misyonerlerin de Çin veya üyeleri Hollanda Doğu Hindistan Şirketi . Bu sözcüksel malzemeyi Collectanea etimolojisinde bir araya getirir .

Bu evrensellik arzusu Leibnizci projenin gücüyse, aynı zamanda zayıflığıdır, çünkü böyle bir miktarda materyalin incelenmesi tek bir bireyin kapasitesini aşmaktadır. Ancak, kurabildiği sözlük koleksiyonları, Leibniz'in eseri olmasaydı kaybolacak olan dillerin tanıklıklarını kurtarmayı mümkün kıldı.

1696'da, Almanca öğrenimini teşvik etme niyetiyle , her ikisi de Leibniz'in arkadaşı olan kardeşi Rodolphe-Auguste ile birlikte hüküm süren Dük Antoine-Ulrich'in himayesinde Wolfenbüttel'de Alman Cemiyeti'nin kurulmasını önerdi . Bu alandaki başlıca eserlerinden biri, 1697'de yazılan ve 1717'de yayınlanan Unvorgreissliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der teutschen Sprache ("Alman dilinin kültürü ve mükemmelliği üzerine düşünceler") idi. Otuz Yıl Savaşları'ndan bu yana bu dilin bozulduğunu ve Fransızca tarafından değiştirilme riskinin olduğunu gösteren kültürel ve bilimsel bir ifade vektörü .

Dillerin soylaşmasına ilişkin teorilerinin kesin durumunu 1710 tarihli bir tablodan biliyoruz  : orijinal dilden ( Ursprache ), iki dal öne çıkıyor: japhétique (kuzeybatı Asya ve ' Avrupa'yı kapsayan ) ve Aramic (güneybatı Asya ve Afrika'yı kapsayan ); Pers , Aramice ve Gürcü hem soyundan. Aramic şubesi Arapça ve Mısırca olarak ayrılır (kendilerini daha küçük gruplara ayırır), Japhetic şubesi ise İskit ve Keltçe olarak ayrılır; İskit Türkçe , Slavca , Fince ve Yunanca verir ve Keltçe Keltçe ve Almanca verir; ikisi karıştırıldığında, Yunanca unsurları devralan Apenin, Pirene ve Batı Avrupa dillerini ( Fransızca ve İtalyanca dahil ) verirler .

Leibniz başlangıçta tüm Avrupa dillerinin tek bir dilden, muhtemelen İbranice'den geldiğine inanıyordu . Son olarak, araştırması onu tek bir Avrupa dil grubu varsayımından vazgeçmeye götürecektir. Ayrıca, Leibniz hipotezini yalanladı İsveçli akademisyen olduğunu İsveçli Avrupa dillerinin en eski (ve bu nedenle asil) idi.

Sinoloji

Leibniz'in yarım yüzyılı aşan yazıları ve mektupları, onun Çin'e olan güçlü ve kalıcı ilgisine tanıklık ediyor . Kariyerinin sonlarına doğru sinolojiye ilgi duyan ilk Avrupalılardan biri olan Nicolas Malebranche , Leibniz'in Çin'e olan ilgisinde kilit rol oynayacak.

1678'den itibaren Leibniz dili biraz biliyordu ve onun aradığı ideal dilin en iyi temsili olduğunu düşündü. Ona göre Avrupa uygarlığı, Hıristiyan vahye dayanması bakımından en mükemmel uygarlıktır ve Çin uygarlığı, Hıristiyan olmayan uygarlığın en iyi örneğini temsil eder. In 1689 , ile yaptığı toplantı Cizvit Claudio Filippo Grimaldi, bir Hıristiyan misyoner içinde Pekin geçerek Roma , genişletilmesi ve Çin'de Leibniz'in ilgi güçlendirdi.

Başlangıçta, esas olarak Çin diliyle ilgileniyordu : bu sistemin sağır - dilsizler tarafından kullanılması , belki de uzun süredir unutulmuş bir hesaplamanın hatırası olduğu fikri ve yapısının mantıksal-matematiksel yasalara uyup uymadığını bilmek sorusu. Leibniz'in evrensel karakteristik projesine benzer . Grimaldi ile görüşme, Leibniz'in misyonerlerin yolculukları sayesinde Avrupa ve Çin arasında gerçekleşebilecek entelektüel alışverişin önemini kavramasını sağlar.

İçinde Nisan 1697, o , Çin'deki Cizvit misyonerlerin mektup ve denemelerinden oluşan bir koleksiyon olan Novissima Sinica'yı ("Çin'den Son Haberler") yayınlar . Bir kopyasını gönderdiği Çin'deki Cizvit misyonunun yöneticisi Peder Verjus sayesinde kitap , Çin'den dönen ve Paris'te kalan bir misyoner olan Peder Joachim Bouvet'nin eline geçti . Leibniz ve Bouvet arasındaki ilişki bu nedenle çok kendiliğindendir ve ikili sistemin daha genel gelişimine yol açar. Bouvet, Leibniz'in felsefesine aşina olduktan sonra, onu eski Çin felsefesiyle karşılaştırmaya başlar, çünkü ikincisi doğal hukuk ilkelerini kurmuştur. Onu Çin'in efsanevi imparatoru ve Çin kültürünün kurucusu sayılan Fuxi'nin yarattığı ikili sisteme benzer bir sistem olan Yi Jing'in heksagramlarına bakmaya davet eden de Bouvet'tir .

Leibniz, Rusya üzerinden Avrupa ve Çin arasında bir yakınlaşma lehine çeşitli organlara yalvarır. Moskova ile iyi ilişkiler sürdürerek, keşif ve kültür alışverişinde bulunmayı umuyor. Hatta Berlin Akademisini Çin'de bir Protestan misyonu kurmaya çağırdı. Ölmeden birkaç ay önce, Çin üzerine olan ve son bölümü sonunda ikili sistemini ve Yi Jing ile olan bağlantılarını ortaya koyan Söylem Üzerine Çinlilerin Doğal Teolojisi başlıklı büyük çalışmasını yayınladı .

Psikoloji

Psikoloji Leibniz'in ilgi çekici özelliklerinden biri oldu. O, “psikolojinin hafife alınmış bir öncüsü” gibi görünüyor. Şu anda psikolojinin bir parçası olan çeşitli temalarla ilgileniyor: dikkat ve bilinç , hafıza , öğrenme , motivasyon , bireysellik ve evrimin rolü . Leibniz üzerine bir monografi yayınlayacak olan ve Leibniz tarafından ortaya atılan algı terimini kullanacak olan, başlı başına bir disiplin olarak psikolojinin kurucusu Wilhelm Wundt'u güçlü bir şekilde etkilemiştir .

Oyunlar

Daha 1670 gibi erken bir tarihte , metinler Leibniz'in oyunlara olan ilgisini gösterir ve 1676'dan ölümüne kadar, kendini oyunlarla ilgili derinlemesine bir çalışmaya adadı .

Leibniz mükemmel bir satranç oyuncusuydu  ; özellikle oyunun bilimsel ve mantıksal yönü ile ilgileniyordu (şansın bir kısmını içeren oyunların aksine) ve bunu bir bilim olarak ilk düşünen oydu.

Ayrıca bir geri sayım solitaire oyunu icat etti .

Edebiyat

Leibniz, Alman dilinin kullanımını teşvik etmeye çalıştı ve Almanca'nın zenginleştirilmesi ve tanıtılması için bir Akademi kurulmasını önerdi . Bu görüşlere rağmen, Almanca'da soyut teknik terimlerin eksikliğinden dolayı Almanca olarak çok az yazdı, ancak çoğunlukla Latince ve Fransızca yazdı . O Almanca yazdığı Böylece, sık sık o zaman onsuz yapmaya çalıştık rağmen yönelik hareketin ruhu içinde, Latin terimleri kullanmak zorunda kaldı Arı dil arasında XVIII inci  yüzyılın .

Bilimsel bir kariyere sahip olmasına rağmen, Leibniz edebi bir kariyer hayal etmeye devam etti . Şöyle diyordu şiir (özellikle de Latin o büyük gurur aldı ki) ve o en ezberden olabilir övünen Virgil 'in Aeneidi . O tipik ayrıntılı Latince bir yazma stili vardı hümanistler arasında geç Rönesans .

O bir baskısının yazarı Antibarbarus İtalyan hümanist XVI inci  yüzyıla Mario Nizzoli . In 1673 , o yayın gerçekleştirilmesinde askere ad usum Delphini eserleri Martianus Capella , yazarı XV inci  yüzyılda . In 1676 , Latin iki çevrilmiş diyalog içinde Platon , Phaedo'ya ve Theaetetus .

Platon'un felsefesi ile Neoplatonizm'in mistik ve batıl inançlı soruları arasındaki derin farklılıkları fark eden ilk moderndir - buna "sözde-Platonizm" adını verir.

Müzik

Patrice Bailhache, Leibniz'in müzikle olan özel ilişkisiyle ilgileniyordu. Bunu "gizli bir aritmetik pratiği, zihnin önemli olduğunun farkında olmadığı" ( "musica est exercitium aritmeticae occultum nescientis se numerare animi" ) olarak değerlendirdi.

Kapsamlı gelişmeleri ona ayırmadan, memur Conrad Henfling ile yaptığı yazışmalar buna yoğun bir ilgi gösteriyor. Özellikle ünsüz kavramını, aralıkların ve ünsüz akorlarının sınıflandırılmasını ve mizaç kavramını tartışır .

Ancak Leibniz buna karşı uyarır, çünkü zihnin bir zevki olarak kişi onunla çok fazla zaman kaybedebilir. Bunu özellikle şöyle açıklar: "Zihnin zevklerine en yakın olan < ve en saf ve en iç çeken> duyuların zevkleri, müziğinkilerdir [...]" ve "bir tek korkabileceğimiz tek şey orada çok fazla zaman geçirmektir” .

Ayrıca Leibniz, diğer disiplinlere kıyasla ona ikincil bir rol verir. Bu muhtemelen onun derinlemesine müzikolojik çalışmalar yapmadığını açıklıyor. Patrice Bailhache, Leibniz'den alıntı yaparak bu anlamda şunu ileri sürer: "Duyuların hazları, karışık biçimde bilinen entelektüel hazlara indirgenir. Müzik bizi büyüler […]” (GP, VI, s. 605).

Bu koşullar altında, Patrice Bailhache'ye göre " matematik, felsefe, din, saygınlık bakımından müzikten ve hatta müzik teorisinden çok daha yüksek disiplinlerdir (çünkü bu teori daha düşük değerli bir nesneye bakar) ".

gelecek kuşak

Eski, eleştiriler ve tartışmalar

O öldüğünde Leibniz iyi bir imaja sahip değildi. O gerçekten ilgilendiren bir babalık anlaşmazlık içinde karmakarışık sonsuz hesabı ile Isaac Newton  : Newton ve Leibniz hem türetme ve entegrasyon hesaplama tekniklerini bulmuştu. Leibniz ilkini 1684'te yayınladı, Newton ise yaklaşık 40 yıl önce, 1660-1670 yıllarında yapacağı çalışmaları 1711'e kadar yayınlamadı.

Leibniz ve öğrencisi Christian Wolff, Emmanuel Kant'ı güçlü bir şekilde etkileyecektir . Ancak Leibnizci fikirlerin Kantçı tezleri nasıl etkileyeceği açık değildir. Özellikle, Kant'ın Leibnizci temalar üzerine yaptığı yorumda doğrudan Leibniz'e mi yoksa onun mirasçılarına mı yorum yaptığını gerçekten bilmiyoruz.

In 1765 , yayınlanması anlama İnsan Üzerindeki Yeni Denemeler ilk kez bağımsız Wolff tarafından iletilen görüntünün, Leibnizci düşündü doğrudan erişim teklif etti. Bu olayın Kant'ın felsefesi ve Alman Aydınlanması ( Aufklärung ) üzerinde belirleyici bir etkisi oldu .

Aydınlanma arasında Leibniz'e bakış açıları bölünmüştür. Bir yandan Jean-Jacques Rousseau , çıraklığının bir kısmını Leibniz'den alır; Denis Diderot , Ansiklopedide bunu övüyor ve iki filozof arasındaki birçok karşıtlığa rağmen, Leibniz'in İnsan Anlayışı Üzerine Yeni Denemeler'i ile Diderot'nun Pensées sur l'interpretation de la nature'ı arasında dikkate değer benzerlikler buluyoruz . Ancak, aynı zamanda, Leibniz'in teodise ve onun fikri tüm olası dünyaların en iyisi , güçlü bir hiciv şekilde eleştirilecek Voltaire onun içinde felsefi masalı Candide Pangloss karakteri ile.

Leibniz , deneysel bir disiplin olarak psikolojinin kurucusu olarak bilinen nörofizyolog , psikolog ve filozof Wilhelm Wundt'u da güçlü bir şekilde etkilemiştir . İkincisi, 1917'de ona bir monografi ayıracak.

Gelen XX inci  yüzyılın , mantıkçı Kurt Gödel ağır Leibniz tarafından (ve etkilendi Kant ve Husserl ) arasında yoğun ikincisi çalışmalarını çalışılan 1943 ve 1946 . Ayrıca Leibniz'in bazı eserlerinin bastırılmasının kökeninde bir komplo olduğuna ikna olmuştu . Gödel, evrensel özelliğin ulaşılabilir olduğunu düşündü .

Göre Matematik Şecere Projesi , Leibniz 110.000'den fazla torunlara sahip matematik : İki öğrencinin de, Nicolas Malebranche (onun paylaştı kime taşı kendi görüşmeler sırasında Paris içinde 1672 ) ve Christian Wolff .

1968'de Michel Serres ilk kitabı Le Système de Leibniz ve matematiksel modellerini yayınladı . Leibniz'i okumak tüm hayatı boyunca ona eşlik edecek, örneğin "İnternet Tanrısız Leibniz'dir" diye ilan edecek .

Ayrımlar ve övgüler

Birkaç kurum saygı duruşunda adlandırılmıştır:

Ayrıca , Alman Araştırma Vakfı tarafından 1986'dan beri her yıl onun onuruna verilen Gottfried-Wilhelm-Leibniz Ödülü, bilimsel araştırma alanında Almanya'nın en prestijli ödüllerinden biridir .

In matematik onun adını verdi:

In astronomi onun adını verdi:

In Paris , o adını veren Leibniz caddesi ve kare Leibniz içinde 18 inci ilçesinde .

Bahlsen bisküvi fabrikası 1891'den beri "Leibniz-Keks" adı verilen bisküviler satıyor , bisküvi fabrikası filozofun 40 yıl yaşadığı Hannover'de bulunuyor.

Yaşadığı ev 29 Eylül 1698O dan 1716, flört öldüğünde 1499 , gecesi bombardımanlar tarafından tahrip edildi8 de 9 Ekim 1943. Aslına uygun bir reprodüksiyon ( Leibnizhaus , "Leibniz'in evi") - mevcut olmayan orijinal yerinde değil, ama yine de eski şehrin yakınında - 1981 ve 1983 yılları arasında inşa edildi .

Vesilesiyle 370 yıldır doğduğu ve 300 inci  Ölümünün yıldönümü, aynı zamanda Hannover Üniversitesi ve yeniden adlandırma 10. yıldönümüne tekabül yılda 50 yıl şirketi Gottfried Leibniz arasında Hannover'de, kent söyledi yıl 2016 “Leibniz yılı”.

Hannover Leibniz anıtında, yüzünü temsil etmek için oyulmuş bronz bir plaket ve Georgengarten parkında  (in) bulunan Leibniz tapınağında iki anıt onun anısına adanmıştır . Ayrıca şehrin farklı yerlerinde filozofun sözlerine rastlamak mümkündür.

Ernst Hähnel , 1883'te Leipzig'de (filozofun memleketi), Leibniz Forumu'nda Leibniz'in bir heykelini yaptı . İlk sergilenen Thomas Church , bu taşındı şehrin üniversite için avlu içinde 1896 - 1897 ve mucizevi bir bombardımanları hayattaAralık 1943. In 1968 , yeni üniversite binasının yapımı sırasında, heykel tekrar taşındı.

Notlar ve referanslar

Notlar

 1. Leibniz'in adı üzerine birkaç açıklama:
  • orijinal olarak adı Leibnütz'dür  ; Leibniz -iz yazısını yaklaşık yirmi yaşındayken benimsedi ;
  • Başka bir yazım vardır Leibnitz ile -tz  ; Kuno Fischer'in işaret ettiği gibi , bu yazım Leibniz adının Slav kökenli olmasıyla daha tutarlıysa, -z yazımı Leibniz'in kullandığı şeydir (her ne kadar -tz yazımı yaşamı boyunca adının yaygın yazımı haline gelmiş olsa da , hiç kullanmadım); ayrıca Almanca'da telaffuz farkı yoktur;
  • isim daha önce Godefroy Guillaume Leibnitz'de de francize edilmiştir (örneğin, Fontenelle'nin methiyesine bakınız );
  • isim bazen Gottfredo Guiliemo Leibnüzio'da Latinize edildi (örneğin bkz. De arte combinatoria'nın ilk sayfası );
  • Leibniz kendisini sık sık “Gottfried von Leibniz” (“Leibniz'in”) olarak adlandırır ve eserlerinin ölümünden sonra yapılan birçok baskısı onu Freiherr GW von Leibniz olarak sunar  ; yine de Leibniz, soylulaştırılma isteğine rağmen asla olmadı.
 2. Standart Almanca olarak telaffuz, API standardına göre fonetik olarak yazılmıştır .
 3. O sırada yürürlükte olan Jülyen takvimine göre Leibniz,16 Haziran 1646.
 4. Tarafından Not Yvon Belaval içinde Leibniz: Onun felsefesi haline başlatılması  : Leibniziorum sive Lubeniccziorum adı: "vs. Leibniz, Leibnitz, Leibnüzius, Leibnütz, Leubnutz, Lubeniecz, Slav kökenli bu isme kendi yazar birçok yazımı gibi" Slavonicum ”(KI xxxu). Ve bir Lubiniszki hakkında: "Her zaman onun adının benimkiyle aynı olduğunu hayal ettim ve bir gün bunun Slavca'da ne anlama geldiğini bilmeliyim" (K. III. 235). " .
 5. Tam alıntı: "Leibniz için Mantığın Doğanın Anahtarı olduğunu unutmayalım: neque enim aliud est Naturæ quam Ars quædam Magna.  » , De Complexionibus'un Ekinde altını çiziyor . "
 6. yayınlanması kadar değildi Louis Couturat erken XX inci  yüzyıl Leibniz'in mantıksal çalışmaları için kolayca erişilebilir hale gelir.
 7. In Leibniz'in yazıları, dönem "teodise" adalet ilahi niteliğini veya bu konu ile ilgili öğretisini veya kitabını ikisi de olabilir, theodicy Denemeler ( "la" veya "ma" teodiseye olarak kısaltılır)
 8. Ayrıca bkz . Din ve Ahlak Üzerine Düşünceler , V e Nyon1803( internetten okuyun ) , "Allah'ın Varlığını Bildirmeye ve Kanıtlamaya Uygun Nihai Sebepler Mülahazaları", s.  85 ; Leibnitz'in Din ve Ahlak Üzerine Düşünceleri Gallica Üzerine .
 9. 1 st  hacmi Açta eruditorum  :

  "Nihai neden, ışığın hangi yasaları izlediğini tahmin etmek için yeterlidir, çünkü doğanın amacının ışık ışınlarını bir noktadan diğerine en kolay yoldan iletmek olduğunu varsayarsak, tüm bu yasaları hayranlık uyandıracak şekilde iyi buluruz. "

  - Leibniz

 10. Ayrıca Leibniz'in Relativite Prensibi makalesindeki 25 Şubat 1716 tarihli Clarke'a Üçüncü Mektubundan alıntıya da bakınız .
 11. Kant'ın yazılarında Leibniz'den (notlar hariç) 495 ve Wolff için 200, Isaac Newton için 275 , René Descartes için 225 ve David Hume için 95 söz vardır .

Başlıklarla ilgili notlar

 1. Tercüme: " Bireyselleşme ilkesinden  ". Tam adı "dır  Disputatio metaphysica de principio individui  " veya "ilkesine Metafizik tartışma bireyleşme  ".
 2. Tercüme: “Kombinatoryal Sanat”. Tam başlık: “  Dissertatio de arte combinatoria  ” veya “Birleşimsel sanat üzerine tez”.
 3. Tercüme: "Hukukta karışık davalar". Tam başlık: "  Disputatio de Casibus Perplexis in Jure  " veya " Hukukta karmaşık olan davalar üzerine tartışma".
 4. Tercüme: "maksimum ve minimum için yeni yöntem". Tam başlık şöyledir: “  Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, quae nec fractas nec irrasyonales quantitates moratur ve tekil pro illis hesap cinsi.  ", Veya" Özgün bir hesaplama yöntemiyle, kesirlere veya irrasyonellere karşı gelmeyen maksimum ve minimumlar ile tanjantlar için yeni yöntem. ".
 5. Tercüme: "Bilgi, Gerçek ve Fikirler Üzerine Meditasyonlar".
 6. Tercüme: "Gizli geometriden ve bölünmezlerin ve sonsuzlukların analizinden"
 7. Tercüme: "İlk Gerçekler".
 8. Fransa'da Protogée veya dünyanın oluşumu ve Devrimleri adıyla bilinir .
 9. Tercüme: "Çin'den son haberler".
 10. Tam başlık: "Yalnızca 1 ve 0 karakterlerini kullanan ikili aritmetiğin açıklaması, kullanışlılığı ve Fu Xi'nin antik Çin figürlerine verdiği ışık hakkında bazı açıklamalar"
 11. Başlık tamamlandı "Tanrı'nın İyiliği, İnsan Özgürlüğü ve Kötülüğün Kökeni Üzerine Teodise Denemeleri". Genellikle “Essais de Théodicée” ve “Théodicée” gibi daha kısa başlıklarla anılır.
 12. "Monadoloji" Leibniz tarafından değil, Heinrich Koehler tarafından 1720 tarihli Almanca çevirisinde.
 13. Tercüme: "Leibniz'in bilimlerin sınıflandırılmasına göre sıralanmış bir halk kütüphanesi planı"
 14. Tercüme: "Leibniz'in düzenli bir kütüphane için daha sınırlı planı"

Referanslar

 1. ( tr) Stanford Üniversitesi , “  Gottfried Wilhelm Leibniz  ” , Stanford Felsefe Ansiklopedisi , 22 Aralık 2007 (24 Temmuz 2013'te revize edildi) (Erişim tarihi 19 Aralık 2017 ) .
 2. (in) Stanford Üniversitesi , "  Leibniz'in etkisi 19. Yüzyıl Mantığıdır  " , Stanford Felsefe Ansiklopedisi üzerinde ,4 Eylül 2009( 4 Ocak 2018'de erişildi ) .
 3. (tr) Stanford Üniversitesi , “  Leibniz's Philosophy of Physics,  ” on Stanford Felsefe Ansiklopedisi (erişim tarihi 12 Ocak 2018 ) .
 4. (içinde) Stanford Üniversitesi , "  Leibniz on the Problem of Evil  " , Stanford Felsefe Ansiklopedisi üzerinde , 4 Ocak 1998 ( 27 Şubat 2013'te revize edildi ) ( 21 Aralık 2017'de erişildi ) .
 5. (in) Stanford Üniversitesi , "  Kurt Gödel  " , Stanford Felsefe Ansiklopedisi üzerine ,13 Şubat 2007(Erişim tarihi: 15 Ocak 2018 ) .
 1. Henri Lachelier, "Giriş - Önsöz - Yeni Denemelerin Tarihi  " , Gottfried Wilhelm Leibniz, İnsan Anlayışı Üzerine Yeni Denemeler ,1898( çevrimiçi okuyun ).
 2. National Library of France , “  Dissertatio de arte combinatoria - Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)  ” , bnf.fr'de (erişim tarihi 14 Ocak 2018 ) .
 3. National Library of France , "  Notice de personne - Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716)  " , bnf.fr'de ( 14 Ocak 2018'de erişildi ) .
 4. Fransa Ulusal Kütüphanesi , “  De corporum concursu - Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)  ” , bnf.fr'de (erişim tarihi: 21 Aralık 2017 ) .
 5. Bibliothèque nationale de France , "  Discours de métaphysique - Gottfried wilhelm Leibniz (1646-1716 )  " , bnf.fr'de ( 21 Aralık 2017'de danışıldı ) .
 6. Fransa Ulusal Kütüphanesi , "  Novissima Sinica - Gottfried Leibniz (1646-1716)  " , üzerinde bnf.fr (erişilen 21 Aralık 2017 ) .
 7. Fransa Milli Kütüphanesin'de , "  insan anlayışı Yeni deneme - Gottfried Leibniz (1646-1716)  " , ilgili bnf.fr (erişilen 2017 Aralık 21 ) .
 8. Gottfried Wilhelm Leibniz , “Yalnızca 1 ve 0 karakterlerini kullanan ikili aritmetiğin açıklaması, kullanışlılığı ve Fu Xi'nin eski Çin figürlerine verdiği ışık hakkında bazı açıklamalarla birlikte » , In History Paris Kraliyet Bilimler Akademisi'nden Charles-Estienne Hochereau,1703( çevrimiçi okuyun ).
 9. Fransa'nın Milli Kütüphane , "  ESSAIS de théodicée - Gottfried Leibniz (1646-1716)  " , üzerinde bnf.fr (danışılan 2017 21 Aralık ) .
 10. National Library of France , "  Doğa ve lütuf ilkeleri temelli - Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)  " , bnf.fr'de ( 21 Aralık 2017'de danışıldı ) .
 11. Bibliothèque nationale de France , “  Monadologie - Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)  ” , bnf.fr'de (erişim tarihi: 21 Aralık 2017 ) .
 12. Gottfried Wilhelm Leibniz , Monadologie , Paris, Théophile Desdouits, koll .  “  Gallica  ” ( BNF ihbar n o  FRBNF42065807 , çevrimiçi okuma ) , s.  10-11.
 13. Kraliyet Bilimler Akademisi Tarihi , Paris, Charles-Estienne Hochereau,1703( çevrimiçi okuyun ) , "Yeni İkili Aritmetik", s.  58-62.
 14. Fransa Ulusal Kütüphanesi , “  Gottfried Leibniz: Le filozof des marvilles  ” , üzerinde classes.bnf.fr (erişilen Ocak 12, 2018 ) .
 1. (de) Bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz , “  Leben und Werk  ” , gwlb.de'de ( 11 Ocak 2018'de erişildi ) (Fransızca versiyon: Bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz , “  Vie de Leibniz  ” , gwlb.de'de ( 2 Haziran 2018'de erişildi ) ).
 2. (de) Bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz , “  Geschichte der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek  ” , gwlb.de'de (erişim tarihi 5 Ocak 2018 ) .
 3. (de) Bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz , “  Leibniz-Nachlass  ” , gwlb.de'de ( 3 Ocak 2018'de erişildi ) .
 4. (de) Bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz , “  Korrespondenz  ” , gwlb.de'de (erişim tarihi 3 Haziran 2018 ) (Fransızca versiyon: Bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz , “  La Correspondence  ” , gwlb.de üzerinde .de ( 3 Haziran 2018'de erişildi ) ).
 5. (de) Bibliothèque Gottfried Leibniz , “  Leibniz'in sprachwissenschaftliche Forschungen  ” ile, gwlb.de (erişilen 25 Ocak 2018 ), (Fransız sürümü: Bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz'i , "  Les Leibnizian dilbilim araştırması  ” , gwlb.de'de (erişim tarihi 2 Haziran 2018 ) ).
 6. (de) Bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz , "  Leibniz und China  " , gwlb.de'de ( 12 Ocak 2018'de erişildi ) (Fransızca versiyon: Bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz , "  Leibniz et la Chine  " , gwlb'de . de (erişim tarihi 2 Haziran 1018 ) ).
 1. (tr) "  Leibniz Evi  " , Hannover şehrinin resmi internet sitesinde ( 9 Ocak 2018'de erişildi ) .
 2. (en) "  Gottfried Leibniz  " hakkında şehrinin resmi sitesinde Hanover (istişare üzerinde 2018 9 Ocak ) .
 3. (in) "  Leibniz Hesap Makinesi  " , Hannover şehrinin resmi web sitesinde ( 9 Ocak 2018'e erişildi ) .
 4. (De) "  Leibniz-Keks  " , Hannover şehrinin resmi web sitesinde ( 5 Ocak 2018'de erişildi ) .
 5. (in) "  2016'da Leibniz Yılı  " , Hannover şehrinin resmi web sitesinde ( 9 Ocak 2018'e erişildi ) .
 6. (in) "  Leibniz Anıtı  " , Hannover şehrinin resmi web sitesinde ( 9 Ocak 2018'e erişildi ) .
 7. (in) "  Leibniz Temple  " üzerine şehrinin resmi web sitesi Hanover (erişilen Ocak 2018 9 ) .
 • Tam baskının sınıflandırılması için referanslar
 1. (De) Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft , “  Leibniz-Edition  ” ( 4 Ocak 2018'de erişildi ) .
 2. (de) Gottfried Wilhelm Leibniz Sämtliche Schriften und Briefe: Achte Reihe, Naturwissenschaftliche, Medizinische und Technische Schriften, Erster Band , Academy of Sciences Berlin-Brandenburg ( çevrimiçi sunum , çevrimiçi okuyun ) , "" Schiften Verzeichnis ”)" Katalog ” , s.  643-654.
 3. (de) Sechste Reihe, Philosophische Schriften, Vierter Band: Inhalt, Vorwort, Einleitung, unverlinkte Verzeichnisse Gottfried Leibniz sämtliche Schriften Briefe und , Münster Üniversitesi ( çevrimiçi sunum , çevrimiçi okuma ) "" Inhaltsverzeich ")" , P.  4-32.
 4. (De) Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft , “  Leibniz-Edition - Reihe VI  ” (erişim tarihi 20 Şubat 2018 ) .
 • Bibliyografyaya atıflar
 1. MacDonald Ross 1984 , s.  3.
 2. Belaval 2005 , s.  21.
 3. Belaval 2005 , s.  22.
 4. Belaval 2005 , s.  23.
 5. MacDonald Ross 1984 , s.  4.
 6. Bak 2011 , s.  3-6.
 7. Belaval 2005 , s.  46.
 8. MacDonald Ross 1984 , s.  5.
 9. Belaval 2005 , s.  47.
 10. MacDonald Ross 1984 , s.  6.
 11. MacDonald Ross 1984 , s.  15.
 12. MacDonald Ross 1984 , s.  18.
 13. MacDonald Ross 1984 , s.  19.
 14. Belaval 2005 , s.  191.
 15. MacDonald Ross 1984 , s.  25.
 16. Belaval 2005 , s.  192.
 17. Belaval 2005 , s.  194.
 18. MacDonald Ross 1984 , s.  10.
 19. MacDonald Ross 1984 , s.  9.
 20. MacDonald Ross 1984 , s.  11.
 21. Couturat 1903 , önsöz, s.  4-5.
 22. Couturat 1903 , önsöz, s.  8-9.
 23. Couturat 1903 , önsöz.
 24. MacDonald Ross 1984 , s.  1.
 25. Couturat 1901 , önsöz.
 26. Knecht 1981 , s.  37.
 27. Couturat 1901 , s.  2.
 28. Knecht 1981 , s.  38-39.
 29. Couturat 1901 , s.  35
 30. Couturat 1901 , s.  98.
 31. Couturat 1901 , s.  81-87.
 32. Couturat 1901 , Not XIV - Leibniz kütüphanecisi üzerine, s.  Latince terimlerin 573 (çeviri: (tr) Louis Couturat ( . Transl  Donald Rutherford ve Timothy Monroe), "  Not XIV - Kütüphaneci olarak On Leibniz  " , üzerinde resmi web San Diego'daki California Üniversitesi (erişilen Ocak 12, 2018'i ) .).
 33. Belaval 2005 , s.  190.
 34. Leroux 2015 , s.  4.
 35. Couturat 1901 , Not XVII - Oyunların matematiksel teorisi üzerine, s.  581-583.
 36. Look 2011 , Aftermath - Kant, Leibnizciler ve Leibniz.
 • diğer referanslar
 1. "  Stanford Felsefe Ansiklopedisi  "
 2. Bernard Le Bouyer de Fontenelle , "  M. Leibnitz'e Övgü  " , Bilimler Akademisi'nin resmi web sitesinde ,Kasım 1717( 9 Ocak 2018'de erişildi ) .
 3. (de) Leibniz-Gemeinschaft , “  Gottfried Wilhelm Leibniz  ” (erişim tarihi 5 Ocak 2018 ) (İngilizce versiyon: (en) Leibniz-Gemeinschaft , “  Gottfried Wilhelm Leibniz  ” ( 2 Haziran 2018'de erişildi ) ).
 4. "  Gottfried Leibniz  " ile, Encyclopedie Larousse (erişilen 21 Aralık 2017 ) .
 5. (tr) Sarah Tietz, "  Leibniz Biyografi  " , Academia.edu'da ,15 Ekim 2013( 26 Aralık 2017'de erişildi ) .
 6. ( tr) "  Leibniz biyografisi  " , St Andrews Üniversitesi resmi web sitesindeki MacTutor Matematik Tarihi arşivinde ( 25 Aralık 2017'de erişildi ) .
 7. (in) Donald Rutherford, "  Leibniz'in Hayat Kısa Kronoloji  " üzerinde Felsefe Fakültesinin resmi web San Diego'daki California Üniversitesi ,1 st Ekim 1999( 11 Haziran 2018'de erişildi ) .
 8. (en) "  Leibniz Gottfried Wilhelm  " ile, Galileo Projesi  resmi sitesinde" Rice University (erişilen 11 Haziran 2018 ) .
 9. Felsefi Kütüphanesi J. Vrin , "  Des cas Kurcalar aklını en droit  " (girip 20 Şubat 2018 ) .
 10. Marine Picon, Doctrine of habitus ve Leibniz'deki disiplinlerin ansiklopedik sıralaması: la Nova Methodus discendae docendaeque iurisprudentiae , 30  s. ( çevrimiçi okuyun ) , s.  402-404.
 11. Gottfried Wilhelm Leibniz (orijinal yazar), Jakob Thomasius (orijinal yazar) ve Richard Bodéüs (basımın yazarı), Correspondance, 1663-1672 , Vrin ,1993, 366  s. ( ISBN  978-2-7116-1145-4 , çevrimiçi okuyun ) , s.  53.
 12. Muñoz Santonja ve Prime 2018 , s.  30-31
 13. Martin Tennessee Üniversitesi , "  Gottfried Leibniz (1646-1716)  " ile ilgili, felsefesi İnternet Ansiklopedisi ( 3 Ocak 2018'de danışıldı ) .
 14. (içinde) Royal Society , "  Portre of Gottfried Wilhelm Leibniz  " (erişim tarihi: 25 Aralık 2017 ) .
 15. (in) "  Benedict Spinoza  " , Encyclopædia Britannica'da ( 3 Haziran 2018'de erişildi ) .
 16. (tr) Yvon Belaval , "  Gottfried Wilhelm Leibniz  " , Encyclopædia Britannica ( 21 Şubat 2018'de erişildi ) .
 17. "  Leibniz  " , Imago mundi'de ( 4 Ocak 2018'de erişildi ) .
 18. “  Leibniz ve Spinoza I  ” , Helsinki Üniversitesi ,Mart 2007( 22 Aralık 2017'de erişildi ) .
 19. Daniel Pimbé, "  Spinoza  " , Grenoble Akademisi üzerine ,ekim 2011( 22 Aralık 2017'de erişildi ) .
 20. (sv) “  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 16. Lee - Luvua / 77-78  ” , Runeberg'de ( 5 Haziran 2018'de erişildi ) .
 21. Massimo Mugnai, "  canlı İtalya'dan tepe Hanover  ," bilim için ,30 Kasım 1999( çevrimiçi okuyun , 2 Haziran 2018'de danışıldı ).
 22. André Robinet , Ayrıştırıcı arkitektonik, sistemik otomatlar ve aşkın idealite çalışmasında GW Leibniz , Vrin, 1986 ( ISBN  978-2-7116-0914-7 ) , s.  79 [ çevrimiçi okuyun ] .
 23. (tr) “  Gottfried Leibniz'in Portresi, Christoph Bernhard Francke, c. 1700.  ” , Columbia Üniversitesi resmi web sitesinde ( 3 Haziran 2018'de erişildi ) .
 24. Muñoz Santonja ve Prime 2018 , s.  160
 25. Christian Wolff (orijinal yazar) ve Jean-Marc Rohrbasser (çevirmen), Elogium Godofredi Guilelmi Leibnitii , Acta Eruditorum ,1717( çevrimiçi okuyun ).
 26. "  Gottfried Wilhelm Leibniz  " , Encyclopédie de l'Agora'da ( 21 Şubat 2018'de erişildi ) .
 27. (in) Markku Roinila, "  Leibniz'in Kiliseleri Yeniden Birleştirmeye Yönelik Girişimleri  " , Helsinki Üniversitesi'nin resmi web sitesinde ( 14 Ocak 2018'e erişildi ) .
 28. "  Bilimler Akademisi'nin kuruluşundan bu yana üyelerin listesi - Adı L ile başlayan geçmişin üyeleri  " , Bilimler Akademisi'nin resmi web sitesinde ( 2 Haziran 2018'de erişildi ) .
 29. (tr) Markku Roinila, GW Leibniz ve Bilimsel Dernekler , 23  s. ( çevrim içi sunum , çevrim içi okuma [PDF] ) , s.  16-17.
 30. (in) "  Rusya Bilimler / St Petersburg Akademisi  " üzerinde Matematik MacTutor Tarihi arşiv resmi sitesinde University of St Andrews (erişilen 2018 12 Haziran ) .
 31. (in) "  Avusturya Bilimler Akademisi  " ile ilgili Matematik MacTutor Tarihi arşiv resmi sitesinde University of St Andrews (erişilen 2018 12 Haziran ) .
 32. "Diferansiyel ve integral hesabı: onun doğuşu, yayılması ve temellerinin sorusu" [PDF] , Pierre-et-Marie-Curie Üniversitesi'nde (erişim tarihi 4 Ocak 2018 ) .
 33. (De) "  Leibniz 'Abhandlung' Meditationes de cognitione, veritate et ideis' von 1684 - eine Diskussion mit Blick auf den 'Tractus de intellectus emendatione' des Baruch Spinoza  " [PDF] , uni-muenster.de , Thomas Kisser,2010( 11 Kasım 2014'te erişildi ) .
 34. Brevis demonstratio erroris memorabilis Cartesii ... yılında Acta eruditorum Mart 1686.
 35. İn Nouvelles de la République des Lettres , Eylül 1686.
 36. Pierre Costabel, Leibniz ve dinamikler - 1692 metinleri , Hermann, Paris, 1960 ( çevrimiçi okuyun ).
 37. 1698 veya 1699, Costabel, 1960, Gerhardt'ın tarihini reddeden: 1691, çünkü metin Malebranche'ın yaşam güçlerine dönüştürülmesini (1698) çağrıştırıyor.
 38. İn L'Europe Savante Hollanda'da görünen ( GBook okumak ).
 39. Rudolf Boehm, Notlar Leibniz'in “Doğa ve Grace İlkeleri” tarihine ve “Monadoloji” nin , Revue filozofik irdelenmesi de Louvain 1957, n ° 46, s. 232-251 ( çevrimiçi okuyun ).
 40. GG Leibnitii opera philosophica, quae mevcut Latina Gallica Germanica omnia , ed. Johann Erdmann, Berlin, 1840, s. 705 ( Arşiv'de ve Vikikaynak'ta okuyun ).
 41. (in) Gregory M. Reihman, "  Malebranche etkisi Çin'e Leibniz'in Yazıları olan  " üzerinde resmi web Üniversitesi, Johns Hopkins (erişilen Ocak 2018 28 ) .
 42. Presses de l'Université Paris-Sorbonne , “  Spinoza et Leibniz - Rencontres, tartışmalar, resepsiyonlar  ” ( 22 Aralık 2017'de erişildi ) .
 43. Mogens Lærke, “  Leibniz ve Spinoza. Bir muhalefetin doğuşu.  » , École normale supérieure de Lyon'da ( 22 Aralık 2017'de danışıldı ) .
 44. Claire Crignon-De Oliveira, "  Niels Stensen (Nicolas Sténon), Speech on thechemistry of the brain  " , OpenEdition Dergilerinde ,1 st Aralık 2011( 4 Haziran 2018'de erişildi ) .
 45. Thibault de Meyer, “Raphaële Andrault, Mogens Lærke, Pierre-François Moreau (yön.), Spinoza / Leibniz. Toplantılar, tartışmalar, resepsiyonlar ” , atıfta bulunulan kitap hakkında rapor, OpenEdition ,2 Mayıs 2015( 4 Ocak 2018'de erişildi ) .
 46. Pascal Engel ve Jean Birnbaum , "  Leibniz, son evrensel ruh  ", Le Monde ,29 Mayıs 2008( çevrimiçi okuyun , 4 Ocak 2018'de danışıldı ).
 47. Jean-Pascal Anfray, "  Leibniz ve tüm olası dünyaların en iyisi  " üzerine, Le Point, ,10 Mayıs 2016( 7 Ocak 2018'de erişildi ) .
 48. François Trémolière, "  Organon, Aristote: 2. Dil ve düşünme: mantığın doğuşu  " , Encyclopædia universalis'te (Erişim tarihi 29 Mart 2015 ) .
 49. Jacques Bouveresse , "Descartes," sağduyu ", mantık ve ebedi hakikatler" , içinde ESSAI V - DESCARTES, LEIBNIZ, KANT , Marsilya, Agone,2006( çevrimiçi okuyun ) , Gelenek ve yenilik: Leibniz ve öncülleri.
 50. Robert Blanché , “  Mantık: 4. Sözde“ klasik ”mantık  ” dönemi , Encyclopædia universalis üzerine ( 11 Mart 2015'te istişare edildi )  : “Yapılanı kabul ediyor, geri alıyor ama derinleştirmek için . Geleneksel mantık, henüz kurulmayı bekleyen genel bir mantığın yalnızca bir örneğidir. "
 51. (tr) "  Modern Mantık  " , Encyclopædia Britannica'dan ( 4 Ocak 2018'de erişildi ) .
 52. (in) Martin Tennessee Üniversitesi , "  Leibniz: Mantık  " üzerine Felsefe İnternet Ansiklopedisi (üzerinde erişilen 1 st Şubat 2018 ) .
 53. Michel Fichant , "Leibniz'in olgunluğunun çalışmasında Gassendi'nin resepsiyonu" , Sylvia Murr, Gassendi et l'Europe , Paris, Vrin,1996( ISBN  9782711613069 , çevrimiçi okuyun )
 54. Michel Fichant , Science et metaphysique chez Descartes ve Leibniz , PUF , 1998, bölüm.  V , s.  134 .
 55. Claire Fauvergue , “  Leibniz'in Diderot çevirmeni.  », Diderot ve Ansiklopedi Üzerine Araştırma ,1 st Haziran 2004( ISSN  0769-0886 , DOI  10.4000 / rde.285 , çevrimiçi okuma , erişim tarihi 7 Ekim 2016 ).
 56. “  Teodise - tanım, alıntılar, etimoloji  ” , Littré'de (erişim tarihi 22 Aralık 2017 ) .
 57. Henry Dumery, "  Théodicée  " , Encyclopædia Universalis'te (erişim tarihi 22 Aralık 2017 ) .
 58. Paul Rateau, Leibniz'den Kant'a teodise fikri: kalıtım, dönüşümler, eleştiriler , Stuttgart, F. Steiner,2009, 222  s. ( ISBN  978-3-515-09351-4 , çevrimiçi okuyun ) , s.  7, sunum.
 59. André Lalande , Teknik ve Eleştirel Felsefe Sözlüğü , Presses Universitaires de France ,1980, 1323  s. ( ISBN  2-13-036474-8 ) : "Teodise" girişi.
 60. Lagarde ve Michard , Cilt XVIII inci  yüzyılın bölüm Voltaire , § Voltaire ve Providence ve § Candide .
 61. Catherine Golliau ve Daniel Vigneron, "  Sciences - Newton-Leibniz: querelle mortelle  ", Le Point ,30 Ekim 2014( çevrimiçi okuyun , 22 Aralık 2017'de danışıldı )ve Daniel Vigneron, "  Newton-Leibniz: egonun savaşı  ", Le Point ,6 Mart 2017( çevrimiçi okuyun , 22 Aralık 2017'de danışıldı ).
 62. Jean-Marie Pruvost-Beaurain, “  Function, matematik  ” , Encyclopædia Universalis'te (erişim tarihi 26 Ocak 2018 ) .
 63. (la + fr) Félix Gaffiot , Latin-Fransızca Sözlük , Paris, Hachette,1934, 1701  s. ( çevrimiçi okuyun ).
 64. (tr) William P. Berlinghoff ve Fernando Q. Gouvêa , Çağlar Boyunca Matematik: Öğretmenler ve Diğerleri için Nazik Bir Tarih , MAA , koll.  "Sınıf kaynak materyalleri",2004( 1 st  ed. 2002), 273  , s. ( ISBN  978-0-88385-736-6 , çevrimiçi okuyun ) , “Sembollerin Nereden Geldiği Aritmetiği Okuma ve Yazma” , s.  76.
 65. (tr) Herbert Bruderer, “  İkili Sistem Leibniz'den Çok Önce Oluşturuldu  ” , Association for Computing Machinery üzerine ,10 Ekim 2017( 31 Aralık 2017'de erişildi ) .
 66. (en) "  her bilgisayar kalbinde bilgelik eski kitap  " dan, The Guardian (erişilen 31 Aralık 2017 )
 67. Muñoz Santonja ve Prime 2018 , s.  125
 68. "  Felsefe Tarihi  Émile Bréhier tarafından" Ciltler I için III , Yayıncı PUF , 1931, 1994 (yeniden ihraç 7 inci  baskı) ( ISBN  213-044378-8 ) . Cilt II , bölüm VIII Leibniz , § V Mekanizma ve dinamizm .
 69. Michel Blay ve Robert Halleux, Klasik Fen XVI inci  -  XVIII inci  yüzyılın: Kritik Sözlük , Flammarion,1998, 870  s. ( ISBN  2-08-211566-6 ) , s.  528-529.
 70. az eylem ilkesinin tarihi, F. Martin-Robine, 2006, Vuibert, s.  97-98 .
 71. Blay ve Halleux 1998 , s.  338.
 72. Jean-Jacques Samueli, "  Euler, Maupertuis'in en az eylem ilkesi hakkında savunmasında  " , Bibnum'da ,Mayıs 2012( 22 Mart 2015 tarihinde erişildi ) ,s.  7-8.
 73. Tıp tarihine, kendini kapsamlı bir şekilde meslek hastalıkları incelemesine adayan ilk kişi olarak girdi.
 74. Muñoz Santonja ve Prime 2018 , s.  119-120
 75. Muñoz Santonja ve Prime 2018 , s.  149
 76. Bazı önemli eserler: Louis Davillé, Leibniz historien. Leibniz'in etkinliği ve tarihsel yöntemi üzerine deneme , Paris, Alcan, 1909 ve "  Leibniz'in tarihsel yönteminin gelişimi  ", Revue de Synthèse historique , XXIII , 3, 1911, s.  257-268 , XXIV , 1, s.  1-31  ; Werner Conze, Leibniz als Historiker , Berlin, de Gruyter, 1951; Gunther Scheel, “  Leibniz als Historiker des Welfenhauses  ”, Wilhelm Totok ve Carl Haase (ed.), Leibniz'de. Göğüs Leben, Göğüs Wiken, Göğüs Welt , Hanover, Verl. für Literatur und Zeitgeschehen , 1966, s.  227-276 ve “Leibniz historien”, Georges Bastide (ed.), Leibniz'de. İnsan ve işin yönleri. Ulusal Sentez Merkezi tarafından düzenlenen Leibniz Günleri, 28, 29 ve 30 Mayıs 1966 , Paris, Aubier Montaigne, 1968, s.  45-60 .
 77. Muñoz Santonja ve Prime 2018 , s.  113-114
 78. Muñoz Santonja ve Prime 2018 , s.  31-32-115-117
 79. Muñoz Santonja ve Prime 2008 , s.  121
 80. Muñoz Santonja ve Prime 2018 , s.  127-128
 81. LE Loemker: Felsefi makalelere ve mektuplara giriş: Bir seçki. Gottfried W. Leibniz ( çeviri ve ed., Leroy E. Loemker tarafından). Dordrecht: Riedel (2. baskı 1969) .
 82. T. Verhave: Psikoloji tarihine katkılar: III. GW Leibniz (1646-1716) . Fikirler ve Öğrenme Derneği Üzerine . Psikolojik Rapor , 1967, Cilt. 20, 11-116.
 83. RE Fancher & H. Schmidt: Gottfried Wilhelm Leibniz: Psikolojinin takdir edilmeyen öncüsü . İçinde: GA Kimble & M. Wertheimer (Ed.). Psikolojide öncülerin portreleri , Cilt. V. Amerikan Psikoloji Derneği, Washington, DC, 2003, s.  1-17 .
 84. Wundt: Leibniz zu seinem zweihundertjährigen Todestag, 14. Kasım 1916. Alfred Kröner Verlag, Leipzig 1917.
 85. "  Chess and History of Reason  " , mjae.com'da ( 4 Ocak 2018'de erişildi ) .
 86. Patrice Bailhache, Kolokyum Bildirileri Leibniz'in gerçekliği: iki labirent "Müzik, gizli bir aritmetik pratiği mi?" , Cerisy, Studia Leibniztiana, 15-22 Haziran 1995
 87. (içinde) Alfred R. Hall, Filozoflar Mart'ta: Newton ve Leibniz Arasındaki Kavga , Cambridge University Press,2002( çevrimiçi sunum )
 88. Salon 2002 , s.  18.
 89. Salon 2002 , s.  Önsöz .
 90. Victor Donatien Musset , J.-J. Rousseau'nun yaşam tarihi ve eserleri , Pélicier,1821, 38  s..
 91. Géraldine Lepan, Rousseau: bir hakikat siyaseti , Paris, Belin,2015, 319  s. ( ISBN  978-2-7011-9153-9 ) , s.  13
 92. Christian Leduc, Leibniz ve Diderot: Karşılaşmalar ve dönüşümler , Presses de l'Université de Montréal ,2015( çevrimiçi oku ) , “Diderot ve Maupertuis arasındaki tartışmada Leibnizci analoji”, s.  153-171.
 93. (tr) Jochen Fahrenberg, "  Gottfried Wilhelm Leibniz'in Wilhelm Wundt'un Psikolojisi, Felsefesi ve Etiği Üzerindeki Etkisi  " , Fribourg Üniversitesi'nin resmi web sitesinde ,1998( 28 Ocak 2018'de erişildi ) .
 94. (içinde) John W. Dawson, Jr., Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel , AK Peters, Ltd.,2005( çevrimiçi okuyun ) , s.  166.
 95. (içinde) Paola Cantu, "  Kavramların Doğru Düzeni: Graßmann, Peano, Gödel ve Leibniz'in Evrensel Karakterinin Kalıtımı  " , Philosophia Scientiae ( OpenEdition'da yayınlanmıştır ) , cilt.  18-1,2014( çevrimiçi okuyun , 15 Ocak 2018'de danışıldı ).
 96. (in) "  Malebranche biyografisi  " ile ilgili Matematik MacTutor Tarihi arşiv resmi sitesinde University of St Andrews (üzerinde erişilen Haziran 2018 3 ) .
 97. Gottfried Wilhelm Leibniz , Matematik Şecere Projesi'nde .
 98. “  İnternet gerçekten Tanrısız Leibniz'dir… | Philosophie Magazine  ” , www.philomag.com adresinde ( 28 Mayıs 2020'de erişildi )
 99. (de) Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover Üniversitesi , “  Warum ein neuer Hannover Universität için Ad?  » (Erişim tarihi 5 Ocak 2018 ) .
 100. (De) Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft , “  Startseite  ” (erişim tarihi 15 Ocak 2018 ) .
 101. (in) Alman Araştırma Vakfı , "  Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü  " ( 5 Ocak 2018'de erişildi ) .
 102. (in) Minor Planet Center , "  Leibniz (5149)  " (erişilen 2018 Ocak 5 ) .
 103. (in) Jet Propulsion Laboratory , "  5149 Leibniz (PL 6582)  " ( erişim tarihi 5 Ocak 2018 ) .
 104. (de) Bahlsen , “  FAQ  ” , bölüm “Woher kommt der Name„ BAHLSEN HANNOVER WAFFELN “? » (Erişim tarihi 5 Ocak 2018 ) .
 105. (de + tr) "  Gottfried Wilhelm Leibniz'in alter egosu - For Leibniz 2016  " , Leipzig Üniversitesi'nin resmi web sitesinde ( 4 Haziran 2018'de erişildi ) .

Ekler

bibliyografya

Leibniz'in eserlerinin sürümleri

Matematiksel eserlerin Fransızca çevirileri:

 • (la) Leibniz (  Latince'den Marc Parmentier, Eberhard Knobloch tarafından çevrilmiştir ), Çemberin aritmetik karesi, elips ve hiperbol ve trigonometrik tabloları olmayan trigonometri, bunun sonucu olan Paris, Vrin,2004, 369  s. ( ISBN  2-7116-1635-5 , çevrimiçi okuyun ).
 • Görünüşün saygınlığı. Leibniz tarafından olasılık, oyun teorisi, yaşam beklentisi üzerine 21 el yazması  ; yerleşik metin, çev., giriş. ve Marc Parmentier tarafından açıklamalı. Paris: J. Vrin, 1995. ( Matesis ) ( ISBN  2-7116-1229-5 ) .
 • Geometrik karakteristik  ; Javier Echeverría tarafından hazırlanan ve açıklamalı metin; tercüme, açıklamalı Marc Parmentier. Paris: J. Vrin, 1995. ( Matesis ) ( ISBN  2-7116-1228-7 ) .
 • Leibniz (  Latince'den tercüme edilmiştir: Marc Parmentier, pref.  Marc Parmentier), Diferansiyel hesabın doğuşu , Paris, Vrin,1989, 504  s. ( ISBN  2-7116-0997-9 , çevrimiçi okuyun ). Acta Eruditorum'da yayınlanan 26 makale koleksiyonu   . - sadece Fransızca metin, Latince'den çeviri.
Leibniz üzerine çalışmalar

Makale yazmak için kullanılan belge : Bu makale için kaynak olarak kullanılan belge.

 • Yvon Belaval , Klasik Çağdan Aydınlanmaya Leibniz , Paris, Beauchesne, 1995.
 • Yvon Belaval, Leibniz: felsefesine inisiyasyon , Vrin, coll.  "Felsefe Tarihi Kütüphanesi",2005( çevrimiçi sunum ).
 • Yvon Belaval, Leibniz, Descartes eleştirmeni , Gallimard, "Tel", 1960.
 • Yvon Belaval, Études leibniziennes, de Leibniz à Hegel , Gallimard, “Tel”, 1993.
 • Fernand Brunner , Leibniz Felsefesinin Tarihsel Önemi Üzerine Çalışmalar , Vrin, Paris, 1950.
 • (la) Theologia'da İsrail Gottlieb Canz , Philosophiæ Leibnitianæ ve Wolfianæ usus (1728).
 • Louis Couturat , Leibniz'in Mantığı , Georg Olms Verlag,1901( çevrimiçi sunum )Leibniz'in mantığı üzerine Gallica'nın .
 • Gilles Deleuze , The Fold - Leibniz and the Barok , Les Editions de Minuit ( coll.  "Kritik"), Paris, 1988, 191  s.
 • Claire Fauvergue, Diderot , Leibniz'in okuyucusu ve yorumcusu , Honoré Şampiyonu, 2006.
 • Michel Fichant , Metafizik buluş ( Monadology'nin Folio baskısına giriş ), Folio, 2004.
 • François Gaquère, The Irenic Bossuet - Leibniz diyalogu , Paris, Beauchesne, 1966.
 • Martial Gueroult , Leibniz, Dynamique ve metafizik , rééd. Aubier, 1967.
 • Herbert H. Knecht, La Logique chez Leibniz: Barok Akılcılık Üzerine Denemeler , L'Âge d'Homme, koll .  "Diyalektik",bin dokuz yüz Seksen bir( çevrimiçi sunum ).
 • Mogens Laerke, Leibniz'in Spinoza okuyucusu . Karmaşık bir muhalefetin doğuşu, Paris, Honoré Champion, col. Felsefe çalışmaları, 2008.
 • Vincent Leroux, Leibniz'in Düşüncesindeki Oyun , Paris-Diderot Üniversitesi,2015( çevrimiçi okuyun ).
 • (tr) Brandon Look, The Continuum Companion to Leibniz , Londra, A&C Black,2011, 334  s. ( ISBN  978-0-8264-2975-9 ve 0-8264-2975-0 , çevrimiçi okuyun ).
 • (içinde) George MacDonald Ross, Leibniz , Oxford University Press ,1984, 120  s. ( çevrimiçi okuyun ).
 • Gottfried Martin, Leibniz. Mantık ve Metafizik , Paris, Beauchesne, 1966.
 • Massimo Mugnai, “Leibniz, evrenselin düşünürü”, Bilimin dahileri , Ağustos 2006, n o  28.
 • Jean-Baptiste Rauzy, Leibniz'in Hakikat Doktrini. Mantıksal ve ontolojik yönler , Paris, Vrin, 2001.
 • Bertrand Russell , Leibniz'in Felsefesi (1900), Çağdaşların Arşivleri Yayınları - EAC, 2000.
 • José Muñoz Santonja ( çeviri.  Simon Prime), Sonsuz küçük hesabın icadı: Leibniz , Barcelona, ​​​​RBA Coleccionables,2018, 167  s. ( ISBN  978-84-473-9314-5 ). Makaleyi yazmak için kullanılan kitap
 • Michel Serfati, Sembolik devrim: Matematiksel yazının anayasası , Paris, Éditions Pétra, 2005.
 • Michel Serres , Leibniz'in sistemi ve matematiksel modelleri , Paris, PUF , 1968; yeniden düzenlendi 1 ciltte.
 • Gabriel Tarde , Monadologie ve sosyoloji , 1893, Çevrelerde düşünmeyi engelleyenler , 1999.

İlgili Makaleler

Dış bağlantılar

Genel sunumlarDijitalleştirilmiş işlersınıflar